Par cenu korekcijām

Izmantojot cenu korekcijas, varat panākt savu reklāmu biežāku vai retāku rādīšanu atkarībā no tā, kur, kad un kā lietotāji veic meklēšanu. Piemēram, dažreiz klikšķis ir vairāk vērts, ja tas tiek veikts viedtālrunī, konkrētā dienas laikā vai kādā konkrētā atrašanās vietā.

Šajā rakstā uzzināsiet par dažādiem cenu korekciju veidiem un to prasībām, par to, kā mijiedarbojas vairākas korekcijas un kādas iespējas ir pieejamas dažādiem kampaņu veidiem.

Ja nepieciešami norādījumi par cenu korekciju iestatīšanu, izlasiet rakstu Cenu korekciju pievienošana vai noņemšana.

Cenu korekciju darbība

Cenu korekcijas tiek iestatītas procentuāli.

Pieņemsim, ka jums ir kampaņa ar labu veiktspēju mobilajās ierīcēs un tās maksimālā MPK cena ir 1 EUR. Lai reklāmu rādītu mobilajās ierīcēs lielākam skaitam klientu, paaugstiniet cenu par 20% meklēšanas vaicājumiem mobilajās ierīcēs, līdz ar to galīgās cenas summa būs 1,20 EUR. Tālāk ir redzams aprēķins.

Sākuma cena: 1 EUR
Korekcija mobilajām ierīcēm: 1 EUR + (1 EUR x 20%) = 1,20 EUR
Galīgā cena meklēšanas vaicājumiem mobilajās ierīcēs: 1,20 EUR

Izmantojot citu piemēru, pieņemsim, ka esat noteicis cenu 1 EUR apmērā un vēlaties to pazemināt. Lai to koriģētu uz 0,80 EUR, atlasiet Samazināt par 20%.

Cenu korekciju veidi

Ierīce

Izmantojiet cenu korekcijas ierīcēm, lai biežāk vai retāk rādītu reklāmu kādās konkrētās ierīcēs, piemēram, datoros, planšetdatoros vai mobilajās ierīcēs veiktos meklēšanas gadījumos.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas
 • Reklāmu kopas
 • Ja cenas korekciju pēc ierīces iestatāt kampaņai un šīs kampaņas reklāmu kopai, cenas noteikšanai tiek izmantota reklāmu kopas cenas korekcija.

Diapazons

 • No –100% līdz +900%
 • Lai atteiktos no reklāmu rādīšanas konkrētā ierīcē, attiecīgajai ierīcei pazeminiet cenu par 100%. Ja kādai konkrētai ierīcei samazināt kampaņas cenu par 100%, šai ierīcei netiek izmantota reklāmu kopas līmeņa korekcija.

Detalizēti norādījumi: kā iestatīt cenas korekciju pēc ierīces

Noklikšķiniet uz tālāk esošās pogas “Saņemt norādījumus”, lai pārietu uz savu kontu un saņemtu detalizētus norādījumus par cenas korekcijas iestatīšanu mobilajām ierīcēm. Vai arī varat izlasīt rakstu Cenu korekciju pievienošana vai noņemšana.
Saņemt norādījumus
Atrašanās vieta

Izmantojiet cenu korekcijas pēc atrašanās vietas, lai panāktu savu reklāmu rādīšanu klientiem biežāk vai retāk noteiktās valstīs, pilsētās un citos ģeogrāfiskajos apgabalos. Varat arī izmantot mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas paplašinājuma, lai iestatītu citas cenas klientiem, kas atrodas jūsu uzņēmuma tuvumā.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas

Diapazons

 • No –90% līdz +900%
Reklāmu plānošana

Izmantojiet reklāmu plānošanas cenu korekcijas, lai palielinātu vai samazinātu cenas savām kampaņām, kas tiek rādītas tikai noteiktās dienās vai noteiktā laikā. Lai iestatītu korekcijas, vispirms jums ir jāiestata pielāgots reklāmu grafiks.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas

Diapazons

 • No –90% līdz +900%
Populārākais saturs (ekspertiem)

Pakalpojumā YouTube un reklāmas tīklā varat iestatīt cenu korekcijas saturam, ko mūsu sistēma ir noteikusi kā populāru saturu, kas dienā nodrošina lielāku skaitu seansu un lielāku datplūsmu, kā arī piesaista vairāk skatītāju. Kad jūsu reklāma ir piemērota rādīšanai šādā saturā, Google Ads izmantos jūsu cenas korekciju, lai palielinātu cenu. Jūs varat noteikt cenu saturam pakalpojumā YouTube vai Google reklāmas tīkla lietotnēs un vietnēs.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Reklāmu kopas

Diapazons

 • No 0% līdz +500%
Mērķauditorijas atlases metodes (ekspertiem)

Iestatiet cenu korekcijas tēmām, izvietojumiem un citām mērķauditorijas atlases metodēm tādu veidu kampaņās, kurās reklāmas tiek rādītas reklāmas tīklā un meklēšanas tīklā. Uzziniet, kā pievienot mērķauditorijas (intereses un atkārtotā mārketinga sarakstus) reklāmu kopai.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas
 • Reklāmu kopas

Diapazons

 • No –90% līdz +900%
Atkārtotā mārketinga saraksti meklēšanas reklāmām (ekspertiem)

Varat iestatīt cenu korekcijas savās reklāmu kopās iekļautajiem atkārtotā mārketinga sarakstiem, ja vēlaties rādīt reklāmas šajos sarakstos norādītajiem lietotājiem. Piemēram, varat paaugstināt cenu par 25% tiem lietotājiem, kuri pēdējo 30 dienu laikā ir apmeklējuši jūsu vietni. Ja vēl neesat iestatījis atkārtotā mārketinga sarakstu, izlasiet par Google Ads atkārtotā mārketinga sarakstiem meklēšanas reklāmām.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas
 • Reklāmu kopas

Diapazons

 • No –90% līdz +900%
Mijiedarbība (zvanu korekcijas)

Varat paaugstināt mobilajām ierīcēm paredzēto cenu, lai mobilo tālruņu lietotājiem biežāk tiktu rādītas zvanu mijiedarbības reklāmas. Mijiedarbības cenu korekcijas ietekmē to, cik bieži lietotājiem tiek rādīti zvanu paplašinājumi un tikai zvana reklāmas. Tā kā noteiktu veidu mijiedarbības cenu korekciju iespējas ir elastīgas, jums ir lielāka kontrole pār to, cik bieži šīs cenas parādās ar jūsu reklāmu un kā potenciālie klienti var sazināties ar jūsu uzņēmumu.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas jaunajā Google Ads saskarnē

Diapazons

 • No –90% līdz +900%
Demogrāfiskie dati (vecums, dzimums un mājsaimniecības ienākumi)

Varat koriģēt cenu, lai atlasītu potenciālos klientus pēc dzimuma un/vai pēc noteikta vecuma un ienākumu diapazona. Demogrāfiskās cenu korekcijas nosaka, cik bieži jūsu reklāmas tiek rādītas izvēlētajai mērķauditorijai, lai efektīvi izmantotu katru seansu. Uzziniet vairāk par demogrāfisko mērķauditorijas atlasi.

Iespējamās izmantošanas vietas

 • Kampaņas un reklāmu kopas jaunajā Google Ads saskarnē.

Diapazons

 • No –90% līdz +900%

Cenu korekcijas piemērotība

Kampaņas veids

Ierīce

Atrašanās vieta

Reklāmu plānošana

Populārākais saturs (reklāmas tīkls, YouTube)

Mērķauditorijas atlases metode

Atkārtotā mārketinga saraksti meklēšanas reklāmām (meklēšanas tīkls)

Mijiedarbība (zvanu korekcijas)

Demogrāfiskie dati

Meklēšanas tīkla kampaņa

Reklāmas tīkla kampaņa

Neattiecas

Pirkumu kampaņa

Neattiecas

Video kampaņa

Neattiecas

Lietotņu kampaņa

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Viedā kampaņa

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

Viedajās kampaņās un lietotņu kampaņās Google mašīnmācīšanās tehnoloģija automātiski un nemanāmi koriģē cenas tā, lai maksimāli uzlabotu veiktspēju atbilstoši jūsu reklamēšanas mērķiem.

Automātiskā cenu noteikšana

 • Ja izmantojat automatizētās viedās cenu noteikšanas stratēģijas, tostarp “Mērķa MPI“, “Mērķa RTA”, “Reklāmguvumu skaita maksimāla palielināšana” un “Reklāmguvumu vērtības maksimāla palielināšana”, cenu korekcijas jums nav jāveic manuāli, jo minētās stratēģijas jau automātiski nosaka cenas tā, lai optimizētu to darbību atbilstoši klienta norādītajam reklāmguvumu mērķim. Jūsu manuālās cenu korekcijas automatizētās viedās cenu noteikšanas stratēģijas gadījumā netiks atbalstītas.
 • Izmantojot cenu korekcijas pēc ierīces stratēģijai “Mērķa MPI”, varat mainīt MPI mērķi, nevis cenas.

Vairākas cenu korekcijas

Ja kampaņā iestatāt vairākas cenu korekcijas, tās parasti tiek reizinātas, lai noteiktu, kā cena paaugstināsies vai pazemināsies. Tomēr vairākas cenu korekcijas ierīcēm un cenu korekcijas atrašanās vietām darbojas atšķirīgi.

Ņemiet vērā, ka vairāku cenu korekciju cenas paaugstināšana kopā nevar pārsniegt 900%. Piemēram, paaugstinot 1 EUR cenu ierīcei par 900% apvienojumā ar cenas paaugstinājumu atrašanās vietai par 900%, iegūsiet cenu tikai 10 EUR apmērā. Apvienojot vairākas cenu korekcijas, zemākais iespējamais cenas korekcijas iestatījums ir –90%.

Cenu korekcijas vairākām ierīcēm

Ja cenas korekciju ierīcēm iestatāt kampaņas līmenī, bet tai pašai ierīcei iestatāt korekciju reklāmu kopas līmenī, iegūtās cenas korekcijas noteikšanai tiks izmantota cenas korekcija ierīcēm reklāmu kopai. Tomēr, ja cenas korekcija ierīcēm kampaņas līmenī tiks palielināta par 100%, cenas korekcija ierīcēm reklāmu kopas līmenī netiks izmantota.

Vairākas cenu korekcijas atrašanās vietām

Vairākas korekcijas, kas attiecas uz vienu atrašanās vietu, netiek apvienotas. Ja iestatāt korekciju, paaugstinot cenu par 50% Francijā un par 100% Parīzē, lietotāju datplūsmas ieguvei tiek izmantota tikai tā korekcija, kas ir paredzēta Parīzei — visprecīzākajai atrašanās vietai.

Vairākas reklāmas tīkla satura cenu korekcijas

Reklāmas tīkla kampaņām cilnē “Reklāmas tīkls”, kā arī cilnes “Iestatījumi” sadaļā “Populārākais saturs” varat iestatīt cenu korekcijas reklāmu kopas līmenī konkrētai mērķauditorijas atlases metodei. Tas nozīmē, ka tad, kad jūsu reklāma ir piemērota rādīšanai konkrētā izvietojumā, kas arī ir populārākais saturs, Google Ads var izmantot divas cenu korekcijas. Vienas cenu korekcijas pamatā var būt konkrēta mērķauditorijas atlases metode, piemēram, tēma, un otru var iestatīt populārākajam saturam. Uzziniet vairāk par reklāmas tīkla cenu noteikšanu.

Piemērs

Pieņemsim, ka jums ir kampaņa, kuras mērķauditorija ir atlasīta Latvijā un kuras reklāmas ir plānots rādīt visās nedēļas dienās. Jūs esat iestatījis reklāmu kopas maksimālo MPK cenu 1 EUR apmērā. Jūs izlemjat paaugstināt cenu par 20% Kurzemes reģionam, bet pazemināt cenu par 50% sestdienām. Tādējādi jūsu cena par meklēšanas vaicājumu, kas veikts Kurzemes reģionā sestdienā, būs 0,60 EUR. Tālāk ir redzams aprēķins.

Sākuma cena: 1 EUR
Korekcija Kurzemei: 1 EUR + (1 EUR x 20%) = 1,20 EUR
Korekcija sestdienām: 1,20 EUR + (1,20 EUR x -50%) = 0,60 EUR
Galīgā cena meklēšanas vaicājumiem Kurzemē sestdienās: 0,60 EUR
Galīgā cena meklēšanas vaicājumiem Kurzemē no svētdienas līdz piektdienai: 1,20 EUR
Galīgā cena meklēšanas vaicājumiem citos reģionos sestdienā: 0,50 EUR
Galīgā cena meklēšanas vaicājumiem citos reģionos no svētdienas līdz piektdiena: 1,00 EUR

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.