O prilagodbama licitacija

Prilagodbe licitacija omogućuju vam da češće ili rjeđe prikažete oglase na temelju toga gdje, kada i kako korisnici pretražuju. Na primjer, ponekad klik s pametnog telefona, u određeno doba dana ili s određene lokacije, može vrijediti više.

U ovom članku saznat ćete više o različitim vrstama prilagodbi licitacija i njihovim zahtjevima, interakciji više prilagodbi i o opcijama dostupnim za različite vrste kampanja.

Ako tražite upute za postavljanje prilagodbi licitacija, pročitajte kako dodati ili ukloniti prilagodbu licitacije.

Kako funkcioniraju prilagodbe licitacija?

Prilagodbe licitacija postavljaju se u postocima.

Pretpostavimo da imate kampanju koja ima dobru izvedbu na mobilnim uređajima uz maks. CPC licitaciju od 6 HRK. Da biste oglas prikazali većem broju korisnika na mobilnim uređajima, povećajte licitaciju za 20% za pretraživanja na mobilnim uređajima, što će rezultirati konačnim iznosom licitacije od 7,2 HRK. Slijedi izračun:

Početna licitacija: 6 HRK
Prilagodba za mobilne uređaje: 6 HRK + (6 HRK x 20%) = 7,2 HRK
Rezultirajuća licitacija za pretraživanja na mobilnim uređajima: 7,2 HRK

U drugom je primjeru licitacija 6 HRK i želite je smanjiti. Da biste je postavili na 4,8 HRK, odaberite Smanji za 20%.

Vrste prilagodbi licitacija

Uređaj

Prilagodbe licitacija za mobilne uređaje upotrijebite da biste češće ili rjeđe prikazivali oglas za pretraživanja koja se odviju na određenim uređajima: računalima, tabletima ili mobilnim uređajima.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje
 • Grupe oglasa
 • Ako ste postavili prilagodbu licitacije za uređaj za kampanju i za grupu oglasa u toj kampanji, za utvrđivanje licitacije upotrebljavat će se prilagodba licitacije za grupu oglasa.

Raspon

 • Od -100% do +900%.
 • Da biste se isključili iz prikazivanja oglasa na određenom uređaju, smanjite licitaciju za taj uređaj za 100%. Ako ste licitaciju za kampanju smanjili za 100% za određeni uređaj, prilagodba na razini grupe oglasa za isti uređaj neće se upotrebljavati.

Vodič: postavljanje prilagodbe licitacije za uređaj

Kliknite gumb "Podrobne upute" u nastavku da biste otvorili svoj račun i dobili podrobne upute za postavljanje prilagodbe licitacije za mobilne uređaje. Ili proučite kako dodati ili ukloniti prilagodbu licitacije.
Podrobne upute
Lokacija

Upotrebljavajte prilagodbe licitacija za lokaciju kako biste oglas češće ili rjeđe prikazali korisnicima u određenim zemljama, gradovima ili drugim geografskim područjima. Možete upotrebljavati i ciljanje proširenja lokacije da biste postavili različite licitacije za korisnike koji se nalaze u blizini vaše tvrtke.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje

Raspon

 • Od -90% do +900%.
Zakazivanje oglasa

Pomoću prilagodbi licitacija za zakazivanje oglasa povisite ili snizite licitacije za kampanje koje se prikazuju tijekom određenih dana ili određenih sati. Da biste to učinili, najprije trebate postaviti prilagođeno zakazivanje oglasa.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje

Raspon

 • Od -90% do +900%.
Najposjećeniji sadržaj (napredno)

Na YouTubeu i prikazivačkoj mreži možete postaviti prilagodbe licitacija za sadržaj koji je naš sustav odredio kao popularniji, koji obično ima veći broj pojavljivanja po danu i ostvaruje veću razinu prometa i angažmana korisnika. Kada vaš oglas ispunjava uvjete za prikazivanje u tom sadržaju, Google Ads upotrijebit će prilagodbu licitacije kako bi povećao vašu licitaciju. Možete licitirati za sadržaj na YouTubeu ili Google prikazivačkoj mreži aplikacija i web-lokacija.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Grupe oglasa

Raspon

 • Od 0% do +500%
Načini ciljanja (napredno)

Postavite prilagodbe licitacija za teme, položaje i ostale načine ciljanja u vrstama kampanja koje prikazuju oglase na prikazivačkoj i pretraživačkoj mreži. Saznajte kako dodati publiku (interesi i popisi za remarketing) u grupu oglasa.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje
 • Grupe oglasa

Raspon

 • Od -90% do +900%.
Popisi za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu (napredno)

U svojim grupama oglasa možete postaviti prilagodbe licitacija za popise za remarketing ako oglase želite prikazivati osobama s tih popisa. Na primjer, svoju licitaciju možete povećati za 25% za osobe koje su vašu web-lokaciju pregledale tijekom zadnjih 30 dana. Ako još niste postavili popis za remarketing, pročitajte više o Google Ads popisima za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje
 • Grupe oglasa

Raspon

 • Od -90% do +900%.
Interakcije (prilagodbe poziva)

Možete povećati licitaciju za mobilne uređaje kako biste češće prikazivali oglase s interakcijom putem poziva za korisnike mobilnih telefona. Prilagodbe licitacija za interakcije utječu na učestalost prikazivanja proširenja za pozive i oglasa samo za pozive korisnicima. Fleksibilnost prilagođavanja licitacija za određene interakcije daje vam veću kontrolu nad time koliko se često one pojavljuju s vašim oglasima i kako se mogući korisnici povezuju s vašom tvrtkom.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje u novom doživljaju Google Adsa

Raspon

 • Od -90% do +900%.
Demografski podaci (dob, spol i prihod kućanstva)

Licitaciju možete prilagoditi tako da cilja moguće korisnike bilo kojeg spola i/ili određenog raspona dobi i prihoda. Prilagodbe licitacija za demografsku kategoriju određuju koliko se često vaši oglasi prikazuju željenoj publici kako bi maksimalno iskoristili svako pojavljivanje. Saznajte više o demografskom ciljanju.

Gdje ih možete upotrebljavati

 • Kampanje i grupe oglasa u novom doživljaju Google Adsa

Raspon

 • Od -90% do +900%.

Ispunjavanje uvjeta za prilagodbe licitacija

Vrsta kampanje

Uređaj

Lokacija

Zakazivanje oglasa

Najposjećeniji sadržaj (prikazivačka mreža, YouTube)

Način ciljanja

Popisi za remarketing za oglase ciljane na pretraživačku mrežu (pretraživačka mreža)

Interakcije (prilagodbe poziva)

Demografski podaci

Kampanja na pretraživačkoj mreži

Da

Da

Da

Ne

Da

Da

Da

Da

Kampanja na prikazivačkoj mreži

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Nije primjenjivo

Da

Shopping kampanja

Da

Da

Da

Ne

Ne

Da

Nije primjenjivo

Ne

Videokampanja

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Nije primjenjivo

Ne

Kampanja za aplikacije

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Pametna kampanja

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Uz pametne kampanje i kampanje za aplikacije Googleovo strojno učenje automatski besprijekorno prilagođava licitacije radi poboljšavanja izvedbe na temelju vaših ciljeva oglašavanja.

Automatsko licitiranje

 • Ako vaša kampanja upotrebljava automatsku strategiju licitiranja koja nije ona za povećavanje broja klikova, nije moguće postaviti prilagodbe licitacija za zakazivanje oglasa.
 • Za ciljani CPA prilagodbe licitacija za uređaj mijenjaju vaš ciljani CPA, q ne licitaciju.
 • Za ciljani ROAS jedina prilagodba licitacije za uređaj koja se može koristiti jest –100%.

Više prilagodbi licitacija

Ako postavite više prilagodbi licitacija u kampanji, prilagodbe se obično množe da bi se odredilo za koliko će se licitacija povisiti, odnosno sniziti. No više prilagodbi licitacija za uređaje i lokacije različito se ponaša.

Napominjemo da kombinirane prilagodbe licitacija ne mogu premašiti povećanje licitacije od 900%. Na primjer, licitacija od 6 HRK s povećanjem za uređaj od 900% u kombinaciji s povećanjem za lokaciju od 900% rezultirat će licitacijom od samo 60 HRK. Najniža je moguća prilagodba licitacije pri kombiniranju više prilagodbi licitacija –90%.

Prilagodbe licitacija za više uređaja

Ako postavite prilagodbu licitacije za uređaj na razini kampanje i prilagodbu za isti uređaj na razini grupe oglasa, prilagodba licitacije za uređaj grupe oglasa koristit će se za utvrđivanje rezultirajuće prilagodbe licitacije. Međutim, ako prilagodba licitacije za uređaj na razini kampanje predstavlja smanjenje od 100%, prilagodba licitacije za uređaj grupe oglasa neće se koristiti.

Više prilagodbi licitacija za lokaciju

Više prilagodbi koje se primjenjuju na istu lokaciju neće se kombinirati. Ako postavite prilagodbu od +50% za Francusku i prilagodbu od +100% za Pariz, za promet korisnika iz Pariza upotrebljavat će se samo prilagodba za Pariz, najprecizniju lokaciju.

Više prilagodbi licitacija za sadržaj prikazivačke mreže

Za kampanje na prikazivačkoj mreži možete postaviti prilagodbe licitacija na razini grupe oglasa na temelju određenog načina ciljanja na kartici Prikazivačka mreža i u odjeljku Najposjećeniji sadržaj na kartici Postavke. To znači da, kada vaš oglas ispunjava uvjete za prikazivanje na određenom položaju koji se također smatra najposjećenijim sadržajem, Google Ads mogao bi upotrijebiti dvije prilagodbe licitacije. Jedna prilagodba licitacije može se temeljiti na određenom načinu ciljanja, kao što je tema, a druga se može postaviti za najposjećeniji sadržaj. Saznajte više o licitiranju za prikazivačku mrežu

Primjer

Recimo da prikazujete kampanju koja cilja SAD i koja je zakazana za prikazivanje svakog dana u tjednu. Postavili ste maks. CPC licitaciju za grupu oglasa u iznosu od 6 HRK. Odlučite povećati licitaciju za Kaliforniju za 20% i smanjiti licitaciju za subotu za 50%. Rezultirajuća licitacija za pretraživanje u Kaliforniji subotom iznosit će 3,6 HRK. Slijedi izračun:

Početna licitacija: 6 HRK
Prilagodba za Kaliforniju: 6 HRK + (6 HRK x 20%) = 7,2 HRK
Prilagodba za subotu: 7,2 HRK + (7,2 HRK x -50%) = 3,6 HRK
Rezultirajuća licitacija za pretraživanja u Kaliforniji subotom: 3,6 HRK
Rezultirajuća licitacija za pretraživanja u Kaliforniji od nedjelje do petka: 7,2 HRK
Rezultirajuća licitacija za pretraživanja u drugim državama subotom: 3 HRK
Rezultirajuća licitacija za pretraživanja u drugim državama od nedjelje do petka: 6 HRK

Savjet

Poslužite se našim kalkulatorom da biste odredili rezultirajuću prilagodbu licitacije. U odjeljku Sve kampanje pod stavkom Postavke na potkartici Sve postavke potražite ikonu kalkulatora u stupcu "Aktivne prilagodbe licitacija". (Možda ćete najprije trebati dodati stupac). Kalkulator možete pronaći i u sažetku postavki pri vrhu stranica pojedinačnih kampanja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?