Hintatarjouksen muokkaukset

Hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainoksia harvemmin tai useammin sen mukaan, missä, milloin ja miten käyttäjät tekevät hakuja. Joskus klikkaus voi esimerkiksi olla sinulle tavallista arvokkaampi, jos se tulee älypuhelimesta, tiettyyn aikaan päivästä tai tietystä sijainnista.

Tässä artikkelissa kerrotaan erityyppisistä hintatarjouksen muokkauksista ja niiden vaatimuksista sekä siitä, miten useat muokkaukset toimivat yhdessä ja mitkä asetukset ovat käytettävissä erityyppisten kampanjoiden yhteydessä.

Jos tarvitset lisätietoja hintatarjouksen muokkausten määrittämisestä, lue ohjeet hintatarjouksen muokkausten lisäämiseen ja poistamiseen.

Näin hintatarjouksen muokkaukset toimivat

Hintatarjouksen muokkaukset määritetään prosentteina.

Oletetaan, että sinulla on kampanja, joka toimii hyvin mobiililaitteilla ja jonka korkein klikkauskohtainen hintatarjous on 1 €. Jos haluat näyttää mainoksesi nykyistä useammille mobiililaitteita käyttäville asiakkaille, voit korottaa mobiililaitteilla tehtäviä hakuja koskevaa hintatarjousta 20 prosentilla. Tällöin lopullinen hintatarjouksesi on 1,20 euroa. Näin se lasketaan:

Lähtöhintatarjous: 1 €

Mobiililaitteiden hintatarjouksen muokkaus: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €

Lopullinen hintatarjous mobiililaitteilla tehtäviä hakuja varten: 1,20 €

Otetaan vielä toinen esimerkki, jossa sinulla on 1 euron hintatarjous, jota haluat pienentää. Voit muuttaa hintatarjouksesi 0,80 euroksi valitsemalla Pienennä 20 %.

Hintatarjouksen muokkauksen tyypit

Laite

Laitteen hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainoksen useammin tai harvemmin tietyillä laitteilla, kuten tietokoneella, tabletilla tai mobiililaitteilla, tehtyjen hakujen yhteydessä.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät
 • Jos määrität hintatarjouksen muokkauksen laitetyypin mukaan sekä kampanjalle ja kyseisen kampanjan mainosryhmälle, lopullinen hintatarjous määräytyy mainosryhmän hintatarjouksen muokkauksen mukaan.

Vaihteluväli

 • −100 – +900 %
 • Voit poistaa käytöstä mainosten näytön tietyllä laitteella pienentämällä laitetta koskevaa hintatarjousta 100 prosentilla. Jos olet pienentänyt tiettyä laitetta koskevaa kampanjan hintatarjousta 100 prosentilla, kyseisen laitteen mainosryhmätason muokkausta ei käytetä.

Näytä ohjeet: Laitetyypin mukaisen hintatarjouksen muokkauksen määrittäminen

Klikkaa alla olevaa Näytä ohjeet ‑painiketta, niin siirryt tilillesi ja saat ohjeet hintatarjouksen muokkauksen määrittämiseen mobiililaitteille. Vaihtoehtoisesti voit myös lukea hintatarjouksen muokkauksen lisäämistä ja poistamista koskevat ohjeet.
Näytä ohjeet
Sijainti

Sijainnin hintatarjouksen muokkausten avulla voit näyttää mainostasi useammin tai harvemmin tietyissä maissa tai kaupungeissa tai muilla maantieteellisillä alueilla oleville asiakkaille. Voit myös käyttää sijaintilaajennuskohdistusta, jos haluat asettaa eri hintatarjouksia yrityksesi lähistöllä oleville asiakkaille.

Käyttökohteet

 • Kampanjat

Alue

 • –90 – +900 %
Mainosten ajoitus

Mainosten ajoituksen hintatarjouksen muokkausten avulla voit korottaa tai pienentää hintatarjouksia kampanjoissa, jotka näkyvät vain tiettyinä päivinä tai vuorokaudenaikoina. Tämä edellyttää, että määrität ensin muokatun mainosten esitysaikataulun.

Käyttökohteet

 • Kampanjat

Alue

 • –90 – +900 %
Suosituin sisältö (edistyneille käyttäjille)

YouTubessa ja Display‑verkostossa voit asettaa hintatarjouksen muokkauksia sisällölle, joka on järjestelmämme tietojen mukaan keskimääräistä suositumpaa, joka saa keskimääräistä enemmän impressioita ja liikennettä päivässä ja jonka katsojat aktivoituvat keskimääräistä useammin. Jos mainoksesi voidaan näyttää tällaisen sisällön yhteydessä, Google Ads korottaa hintatarjoustasi se mukaan, mikä on määrittämäsi hintatarjouksen muokkaus. Voit asettaa hintatarjouksia sisällölle YouTubessa tai Google Display ‑verkoston sovelluksissa ja sivustoilla.

Käyttökohteet

 • Mainosryhmät

Alue

 • 0 – +500 %
Kohdistustavat (edistyneille käyttäjille)

Voit määrittää hintatarjouksen muokkauksia aiheille, sijoitteluille ja muille kohdistustavoille kampanjatyypeissä, joiden mainoksia näytetään Display-verkostossa ja hakuverkostossa. Lue lisää yleisöjen (kiinnostuksen kohteiden ja uudelleenmarkkinointiluetteloiden) lisäämisestä mainosryhmään.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät

Alue

 • –90 – +900 %
Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot (edistyneille käyttäjille)

Voit määrittää hintatarjouksen muokkauksia mainosryhmiesi uudelleenmarkkinointiluetteloille, jos haluat näyttää mainoksia näissä luetteloissa oleville käyttäjille. Voit esimerkiksi korottaa hintatarjousta 25 % niille käyttäjille, jotka ovat käyneet sivustollasi 30 viime päivän aikana. Ellet ole vielä määrittänyt uudelleenmarkkinointiluetteloa, lue lisää Google Adsin hakumainosten uudelleenmarkkinointiluetteloista.

Käyttökohteet

 • Kampanjat
 • Mainosryhmät

Alue

 • –90 – +900 %
Aktivoitumiset (puhelumuokkaukset)

Voit korottaa mobiililaitteiden hintatarjousta, jotta puhelulaajennusmainoksia näytetään aiempaa useammin matkapuhelinten käyttäjille. Aktivoitumisten hintatarjouksen muokkaukset vaikuttavat siihen, kuinka usein puhelulaajennus- ja vain soitto ‑mainoksiasi näytetään käyttäjille. Tiettyjen aktivoitumisten hintatarjouksia muokkaamalla voit hallita sitä, miten usein hintatarjoukset näytetään mainoksesi yhteydessä ja miten potentiaaliset asiakkaat ottavat yhteyttä yritykseesi.

Käyttökohteet

 • Kampanjat uudessa Google Adsissa

Vaihteluväli

 • −90 – +900 %
Demografiset tiedot (ikä, sukupuoli ja kotitalouden tulot)

Hintatarjouksen muokkausten avulla voit kohdistaa mainokset potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat tiettyä sukupuolta tai kuuluvat tiettyihin ikä‑ tai tuloluokkiin. Demografisten hintatarjousten muokkaukset määrittävät, miten usein mainoksiasi näytetään valitsemallesi yleisölle, jotta saat jokaisesta näyttökerrasta suurimman mahdollisen hyödyn. Lue lisää demografisesta targetoinnista.

Käyttökohteet

 • Kampanjat ja mainosryhmät uudessa Google Adsissa

Vaihteluväli

 • –90 – +900 %

Hintatarjouksen muokkauksen käytettävyys

Kampanjatyyppi

Laite

Sijainti

Mainosten esitysaikataulu

Suosituin sisältö (Display-verkosto, YouTube)

Kohdistustapa

Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot (hakuverkosto)

Interaktiot (puhelumuokkaukset)

Demografiset tiedot

Hakuverkostokampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Display-verkoston kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei käytössä

Kyllä

Shopping-kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Ei käytössä

Ei

Video-kampanja

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ei käytössä

Ei

Sovelluskampanja

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Älykäs kampanja

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Ei käytössä

Älykkäissä kampanjoissa ja Sovelluskampanjoissa Googlen koneoppimisteknologia muokkaa hintatarjouksia automaattisesti ja saumattomasti mainontatavoitteidesi perusteella, jotta kampanjasi toimisivat mahdollisimman tehokkaasti.

Automaattiset hintatarjoukset

 • Jos käytät automaattisia Smart Bidding ‑strategioita (kuten CPA-tavoite, Tavoiteltu mainostuotto, Maksimoi konversiot tai Maksimoi konversioarvo), sinun ei tarvitse tehdä manuaalisia hintatarjouksen muokkauksia, sillä näissä strategioissa hintatarjoukset optimoidaan automaattisesti asiakkaan valitseman konversiotavoitteen mukaan. Jos teet Smart Bidding ‑strategiaasi manuaalisen hintatarjouksen muokkauksen, sitä ei tueta.
 • CPA-tavoitetta koskevien laitetyypin mukaisten hintatarjouksen muokkausten avulla voit muokata CPA-tavoitteen arvoa varsinaisen hintatarjouksen sijaan.

Alla olevasta kaaviosta näet hintatarjouksen muokkauksen tyypit, joita tuetaan kussakin Hakukampanjan kanssa käytettävässä automaattisessa hintatarjousstrategiassa.

Hintatarjouksen muokkauksen tyyppi −100 % mahdollinen? Maksimoi klikkaukset Impressioprosenttitavoite CPA-tavoite Tavoiteltu mainostuotto Maksimoi konversiot Maksimoi konversioarvo
Laite Kyllä Kyllä Vain −100 % Kyllä* Vain −100 % Vain −100 % Vain −100 %
Sijainti Ei Kyllä Ei En En En Ei
Mainosten ajoitus Ei Kyllä Ei En En En Ei
Yleisöt
(myös Hakumainosten uudelleenmarkkinointiluettelot)
Ei Kyllä Ei En En En Ei
Puhelut Ei Kyllä Ei En En En Ei
Demografiset tiedot Ei Kyllä Ei En En En Ei

* = Käsitellään tavoitteen muokkauksena

Useat hintatarjouksen muokkaukset

Jos määrität kampanjallesi useamman kuin yhden hintatarjouksen muokkauksen, ne kerrotaan keskenään, jotta saadaan selville, kuinka paljon hintatarjouksesi nousee tai laskee. Jos sinulla on useita laitteen hintatarjousten muokkauksia, ne toimivat eri tavalla.

Muista, että hintatarjousten muokkaukset eivät saa yhteensä saada aikaan yli 900 prosentin suuruista hintatarjousten korotusta. Jos esimerkiksi 1 euron hintatarjouksella on 900 prosentin korotus laitteelle ja 900 prosentin korotus sijainnille, hintatarjoukseksi tulee vain 10 euroa. Jos liität useita hintatarjouksen muokkauksia yhteen, alin mahdollinen hintatarjouksen muokkaus on –90 %.

Useita hintatarjouksen muokkauksia laitetyypin mukaan

Jos määrität hintatarjouksen muokkauksen laitetyypin mukaan sekä kampanjatasolla että mainosryhmätasolla, lopullinen hintatarjous määräytyy mainosryhmätason hintatarjouksen muokkauksen mukaan. Mainosryhmätason muokkausta ei kuitenkaan käytetä, jos kampanjatason hintatarjouksen muokkaus laitetyypin mukaan on –100 %.

Useita sijainnin hintatarjousten muokkauksia

Samaa sijaintia koskevia useita muokkauksia ei yhdistetä. Jos määrität +50 prosentin muokkauksen Ranskalle ja +100 prosentin muokkauksen Pariisille, vain tarkimman sijainnin eli Pariisin muokkausta käytetään Pariisista peräisin olevalle liikenteelle.

Useita Display-verkoston sisällön hintatarjouksen muokkauksia

Display-kampanjoissa voit asettaa mainosryhmätason hintatarjouksen muokkauksia tietylle kohdistustavalle (Display-välilehdellä) ja suosituimmalle sisällölle (Asetukset-välilehdellä). Jos mainoksesi voidaan näyttää tietyssä sijoittelussa, joka täyttää myös suosituimman sisällön vaatimukset, Google Ads voi siis käyttää kahta hintatarjouksen muokkausta. Toinen hintatarjouksen muokkaus voi perustua tiettyyn kohdistustapaan, kuten aiheeseen, ja toinen voi olla määritetty suosituimmalle sisällölle. Lue lisää Display-verkoston hintatarjousominaisuuksista.

Esimerkki

Oletetaan, että luot Suomeen kohdistuvan kampanjan kaikkia viikonpäiviä varten. Olet asettanut mainosryhmän suurimmaksi klikkauskohtaiseksi hintatarjoukseksi 1 euron. Päätät korottaa Turun hintatarjousta 20 prosentilla ja pienentää lauantain hintatarjousta 50 prosentilla. Hintatarjouksesi haulle, joka tehdään Turussa lauantaina, on 0,60 €. Näin se lasketaan:

Lähtöhintatarjous: 1 €

Turku-muokkaus: 1 € + (1 € x 20 %) = 1,20 €

Lauantai-muokkaus: 1,20 € + (1,20 € x –50 %) = 0,60 €

Turussa lauantaina tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 0,60 €

Turussa sunnuntain ja perjantain välillä tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 1,20 €

Muissa kaupungeissa lauantaina tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 0,50 €

Muissa kaupungeissa sunnuntain ja perjantain välillä tehtävien hakujen lopullinen hintatarjous: 1,00 €

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun