Mobiilireklaamide hindamiseks valmistumise juhend

Teave pakkumiste korrigeerimiste kohta

Pakkumiste korrigeerimised võimaldavad teil oma reklaame näidata sagedamini või harvemini, võttes aluseks selle, kus, millal ja kuidas inimesed otsinguid teevad. Mõnikord on klikk teie jaoks väärtuslikum, kui see pärineb nutitelefonist või tehakse teatud kellaajal või asukohas.

Sellest artiklist leiate teavet eri tüüpi pakkumiste korrigeerimiste ja nende nõuete, mitme korrigeerimise omavahelise interaktsiooni ning valikute kohta, mis on saadaval eri tüüpi kampaaniate jaoks.

Kui otsite juhiseid pakkumiste korrigeerimiste määramise kohta, siis lugege, kuidas pakkumise korrigeerimist lisada või eemaldada.

Pakkumiste korrigeerimiste tööpõhimõte

Pakkumiste korrigeerimised määratakse protsentides.

Oletame, et teil on kampaania, mis toimib hästi mobiilseadmetes maksimaalse CPC-pakkumisega 1 euro. Mobiilseadmetes oma reklaami näitamiseks suuremale arvule klientidele suurendate mobiilseadmes tehtud otsingute puhul pakkumist 20%, mille järel on lõplik pakkumine 1,20 eurot. Arvutuskäik on järgmine.

Algne pakkumine: 1 euro

Mobiilipakkumise korrigeerimine: 1 euro + (1 euro × 20%) = 1,20 eurot

Mobiilseadmetes tehtavate otsingute lõplik pakkumine: 1,20 eurot

Teises näites oletame, et teie pakkumine on 1 euro ja soovite seda vähendada. Selle korrigeerimiseks 0,80 eurole tehke valik Vähenda 20%.

Pakkumiste korrigeerimiste tüübid

Seade

Kui soovite oma reklaami näidata teatud seadmetes (arvutid, tahvelarvutid või mobiilseadmed) tehtud otsingute puhul sagedamini või harvemini, kasutage seadme pakkumiste korrigeerimisi.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad
 • Reklaamirühmad
 • Kui määrate seadmepõhise pakkumise korrigeerimise kampaania ja sellesse kampaaniasse kuuluva reklaamirühma tasemel, kasutatakse pakkumise määramisel reklaamirühma tasemel pakkumise korrigeerimist.

Vahemik

 • –100% kuni +900%
 • Kui soovite loobuda reklaamide näitamisest teatud seadmetes, vähendage selle seadme puhul pakkumist 100%. Kui olete teatud seadme puhul kampaania pakkumist vähendanud 100%, siis selle seadme puhul reklaamirühmatasemel korrigeerimist ei kasutata.
Asukoht

Kasutage asukohapõhist pakkumiste korrigeerimisi siis, kui soovite oma reklaami näidata sagedamini või harvemini klientidele, kes asuvad teatud riikides, linnades või muudes geograafilistes piirkondades. Asukohalaiendi sihtimise abil saate määrata eri pakkumised klientidele, kes asuvad teie ettevõtte läheduses.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad

Vahemik

 • –90% kuni +900%
Reklaamide ajastamine

Saate kasutada reklaamide ajastamise pakkumiste korrigeerimisi, et suurendada või vähendada pakkumisi selliste kampaaniate korral, mida näidatakse ainult teatud päevadel või kellaaegadel. Selleks peate esmalt seadistama kohandatud reklaamide ajakava.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad

Vahemik

 • –90% kuni +900%
Populaarne sisu (täpsem)

YouTube’is ja Display-võrgustikus saate määrata pakkumise korrigeerimisi sisule, mis on meie süsteemi andmetel populaarsem, millel on päevas suurem hulk näitamisi ning mille liiklus ja vaatajate kaasatus on kõrgemad. Kui teie reklaam on selles sisus kuvamiseks sobilik, kasutab Google Ads pakkumise tõstmiseks teie pakkumise korrigeerimist. Võite teha pakkumisi sisule YouTube’is või Google’i Display-võrgustiku rakendustes ja veebisaitidel kuvamiseks.

Kus neid kasutada saab?

 • Reklaamirühmad

Vahemik

 • 0% kuni +500%
Sihtimismeetodid (täpsem)

Saate määrata pakkumiste korrigeerimisi teemade, paigutuste ja muude sihtimismeetodite jaoks selliste kampaaniatüüpide korral, mis näitavad reklaame Display-võrgustikus ning otsinguvõrgustikus. Vaadake, kuidas reklaamirühmale vaatajaskondi (huvisid ja uuesti turundamise loendeid) lisada.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad
 • Reklaamirühmad

Vahemik

 • –90% kuni +900%
Uuesti turundamise loendid otsingureklaamide jaoks (täpsem)

Saate määrata oma reklaamirühmade uuesti turundamise loenditele pakkumise korrigeerimisi, kui soovite näidata reklaame nendes loendites olevatele inimestele. Näiteks saate suurendada pakkumist 25% võrra nende inimeste jaoks, kes on vaadanud teie veebisaiti viimase 30 päeva jooksul. Kui te pole veel uuesti turundamise loendit seadistanud, lugege teavet otsingureklaamidele mõeldud Google Adsi uuesti turundamise loendite kohta.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad
 • Reklaamirühmad

Vahemik

 • –90% kuni +900%
Interaktsioonid (kõne korrigeerimised)

Teil on võimalik suurendada pakkumist mobiilseadmete jaoks, et mobiiltelefonide kasutajatele kõneinteraktsiooniga reklaame sagedamini näidata. Interaktsiooni pakkumiste korrigeerimiste abil võite mõjutada seda, kui sageli kasutajatele kõnelaiendeid ja ainult telefonikõnedega reklaame näidatakse. Nii võite paindlikult korrigeerida teatud interaktsioonide pakkumisi, tänu millele on võimalik täpsemalt juhtida seda, kui sageli interaktsioone teie reklaamides kuvatakse ja kuidas potentsiaalsed kliendid teie ettevõttega ühendust võtavad.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad uues Google Adsi kasutuskeskkonnas

Vahemik

 • –90% kuni +900%
Demograafiline teave (vanus, sugu ja leibkonna sissetulek)

Saate pakkumist korrigeerida kummastki soost ja/või teatud vanusevahemikesse ning sissetulekurühmadesse kuuluvate võimalike klientide sihtimiseks. Demograafiliste pakkumiste korrigeerimised määravad kindlaks, kui sageli teie reklaame näidatakse eelistatud vaatajaskonnale, et kõikidest näitamistest maksimaalset kasu saada. Lisateave demograafilise sihtimise kohta.

Kus neid kasutada saab?

 • Kampaaniad ja reklaamirühmad uues Google Adsi kasutuskeskkonnas

Vahemik

 • –90% kuni +900%

Pakkumise korrigeerimise sobilikkus

Kampaania tüüp

Seade

Asukoht

Reklaamide ajastamine

Populaarne sisu (Display-võrgustik, YouTube)

Sihtimismeetod

Uuesti turundamise loendid otsingureklaamide jaoks (otsinguvõrgustik)

Interaktsioonid (kõne korrigeerimised)

Demograafiline teave

Otsinguvõrgustiku kampaania

Jah

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

Jah

Jah

Display-võrgustiku kampaania

Jah

Jah

Jah

Jah

Jah

Ei

-

Jah

Shopping-kampaania

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

Jah

-

Ei

Videokampaania

Jah

Jah

Jah

Jah

Ei

Ei

-

Ei

Rakendusekampaania

-

-

-

-

-

-

-

-

Nutikas kampaania

-

-

-

-

-

-

-

-

Nutikate kampaaniate ja rakendusekampaaniate puhul korrigeerib Google'i masinõpe automaatselt pakkumisi nii, et maksimeerida toimivust vastavalt teie reklaamieesmärkidele.

Automaatne pakkumine

 • Kui kasutate nutika pakkumise strateegiaid, sh siht-CPA, reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärk, konversioonide maksimeerimine ja konversiooniväärtuse maksimeerimine, ei pea te tegema pakkumiste käsitsi korrigeerimisi, kuna need strateegiad määravad pakkumised automaatselt neid kliendi esitatud konversioonieesmärgi jaoks optimeerides. Kui teete automatiseeritud nutika pakkumise strateegia puhul pakkumise käsitsi korrigeerimise, siis seda ei toetata.
 • Siht-CPA seadmepõhised pakkumiste korrigeerimised võimaldavad teil muuta pakkumiste asemel oma siht-CPA väärtust.

Selles tabelis on toodud kõigi otsingukampaaniaga kasutatavate automaatse pakkumise strateegiate toetatud pakkumise korrigeerimise tüübid.

Pakkumise korrigeerimise tüüp Kas –100% on võimalik? Klikkide maksimeerimine Näitamiste sihtosakaal Siht-CPA Reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärk Konversioonide maksimeerimine Konversiooniväärtuse maksimeerimine
Seade Jah Jah Ainult –100% Jah* Ainult –100% Ainult –100% Ainult –100%
Asukoht Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei
Reklaamide ajastamine Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei
Vaatajaskonnad
(sh RLSA)
Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei
Kõned Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei
Demograafiline teave Ei Jah Ei Ei Ei Ei Ei

* = käsitletakse kui sihtmärgi korrigeerimist

Märkus. Kui korrigeerimist –100% ei ole võimalik teha, siis kaaluvad nutikad pakkumisstrateegiad iga pakkumise korrigeerimise tüübi jaoks sihtimist ja välistamisi.

Mitu pakkumiste korrigeerimist

Kui määrate oma kampaanias rohkem kui ühe pakkumise korrigeerimise, siis need korrigeerimised tavaliselt korrutatakse, et määrata, kui palju pakkumine suureneb või väheneb. Mitu seadme ja asukoha pakkumise korrigeerimist käituvad siiski erinevalt.

Pange tähele, et kombineeritud pakkumiste korrigeerimised ei tohi ületada pakkumise suurenemist 900%. Näiteks 1-eurone pakkumine koos seadme pakkumise suurenemisega 900% ja kombineerituna asukoha pakkumise suurenemisega 900% annab tulemuseks 10-eurose pakkumise. Mitme pakkumise korrigeerimise kombineerimisel on madalaim võimalik pakkumise korrigeerimine –90%.

Mitu seadmepõhise pakkumise korrigeerimist

Kui määrate seadmepõhise pakkumise korrigeerimise kampaania tasemel ja korrigeerite sama seadme pakkumist ka reklaamirühma tasemel, kasutatakse pakkumise korrigeerimise arvutamisel reklaamirühma tasemel seadmepõhist pakkumise korrigeerimist. Kui aga kampaania tasemel seadmepõhist pakkumist vähendatakse 100%, siis reklaamirühma tasemel seadmepõhist pakkumise korrigeerimist ei kasutata.

Mitu asukoha pakkumise korrigeerimist

Mitut sama asukoha pakkumise korrigeerimist omavahel ei kombineerita. Kui määrate Prantsusmaale korrigeerimise +50% ja Pariisile korrigeerimise +100%, kasutatakse Pariisis asuvate kasutajate liikluse puhul Pariisi, st kõige täpsema asukoha korrigeerimist.

Mitu Display-võrgustiku sisu pakkumise korrigeerimist

Display-kampaaniate korral saate määrata pakkumise korrigeerimise reklaamirühma tasemel konkreetse sihtimismeetodi põhjal vahekaardil „Display-võrgustik“ ja populaarse sisu põhjal vahekaardil „Seaded“. See tähendab, et kui teie reklaam on sobilik kuvamiseks sellises paigutuses, mis sobib ka populaarse sisu jaoks, saab Google Ads kasutada kahte pakkumise korrigeerimist. Üks pakkumise korrigeerimine saab põhineda konkreetsel sihtimismeetodil (nagu teemal) ja teine saab põhineda populaarsel sisul. Lugege lisateavet Display-võrgustiku pakkumisfunktsioonide kohta.

Näide

Oletame, et teie kampaania sihib Ameerika Ühendriike ja kampaania reklaame esitatakse kõigil nädalapäevadel. Määrasite reklaamirühma maksimaalseks CPC-pakkumiseks 1 euro. Otsustate California puhul pakkumist suurendada 20% ja laupäeval pakkumist vähendada 50%. Sel juhul on Californias laupäeval tehtava otsingu puhul pakkumine 0,60 eurot. Arvutuskäik on järgmine.

Algne pakkumine: 1 euro

California korrigeerimine: 1 euro + (1 euro × 20%) = 1,20 eurot

Laupäeva korrigeerimine: 1,20 eurot + (1,20 eurot x –50%) = 0,60 eurot

Lõplik pakkumine Californias laupäeval tehtavate otsingute puhul: 0,60 eurot

Lõplik pakkumine Californias pühapäevast reedeni tehtavate otsingute puhul: 1,20 eurot

Lõplik pakkumine muudes osariikides laupäeval tehtavate otsingute puhul: 0,50 eurot

Lõplik pakkumine muudes osariikides pühapäevast reedeni tehtavate otsingute puhul: 1,00 euro

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse