Úpravy nabídek

Úpravy nabídek umožňují měnit frekvenci zobrazování reklam podle místa, času a způsobu vyhledávání. Někdy může mít pro vás kliknutí na reklamu větší hodnotu, pokud k němu například dojde na chytrém telefonu, v určitou denní dobu nebo na konkrétním místě.

V tomto článku se dozvíte o různých typech úprav nabídek, jejich požadavcích, jakým způsobem se různé úpravy vzájemně ovlivňují a jaké možnosti jsou k dispozici v různých typech kampaní.

Pokud hledáte návod k nastavení úprav nabídek, přečtěte si, jak přidat nebo odstranit úpravu nabídky.

Princip úprav nabídek

Úpravy nabídek se nastavují v procentech.

Řekněme, že máte kampaň, která dobře funguje na mobilních zařízeních s nabídkou maximální CPC ve výši 20 Kč. Aby se vaše reklamy na mobilních zařízeních zobrazovaly více zákazníkům, zvýšíte nabídku pro vyhledávání na mobilních zařízeních o 20 %. Výsledná částka cenové nabídky tak bude 24 Kč. Výpočet:

Výchozí cenová nabídka: 20 Kč

Úprava pro mobilní zařízení: 20 Kč + (20 Kč × 20 %) = 24 Kč

Výsledná nabídka pro vyhledávání na mobilních zařízeních: 24 Kč

Podívejme se na jiný příklad. Řekněme, že máte cenovou nabídku 20 Kč a chtěli byste ji snížit. Chcete-li ji upravit na 16 Kč, vyberte Snížit o 20 %.

Typy úprav nabídek

Zařízení

Úpravou nabídky pro různá zařízení ovlivníte, jak často se budou reklamy zobrazovat při vyhledávání na konkrétních zařízeních – počítačích, tabletech nebo mobilních zařízeních.

Kde je lze používat

 • Kampaně
 • Reklamní sestavy
 • Nastavíte-li úpravy nabídek pro zařízení na úrovni kampaně a některé reklamní sestavy v této kampani, platí úprava nabídky pro reklamní sestavu.

Rozsah

 • –100 % až +900 %
 • Pokud na určitém zařízení reklamy zobrazovat nechcete, snižte u něj nabídku o 100 %. Když u konkrétního zařízení snížíte nabídku na úrovni kampaně o 100 %, neuplatní se u tohoto zařízení ani úprava na úrovni reklamní sestavy.

Průvodce nastavením úpravy nabídky podle zařízení

Po kliknutí na tlačítko Průvodce dole přejdete do svého účtu a budete provedeni postupem nastavení úpravy nabídky pro mobilní zařízení. Můžete si také přečíst, jak přidat nebo odstranit úpravu nabídky.
Průvodce
Lokalita

Pomocí úprav nabídek pro lokalitu můžete měnit frekvenci zobrazování reklam zákazníkům v určitých zemích, městech nebo jiných zeměpisných oblastech. Při cílení pomocí rozšíření o lokalitu můžete navíc nastavit jiné cenové nabídky pro zákazníky, kteří se nacházejí v okolí vaší firmy.

Kde je lze používat

 • Kampaně

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Časový rozvrh reklam

S úpravami nabídek na základě časového rozvrhu reklam lze zvyšovat a snižovat cenové nabídky v kampaních, které zobrazují reklamy jen v určité dny nebo hodiny. Abyste mohli tyto úpravy používat, je třeba nejprve nastavit vlastní časový rozvrh reklam.

Kde je lze používat

 • Kampaně

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Nejnavštěvovanější obsah (pokročilé)

Na YouTube a v Obsahové síti můžete nastavit úpravy nabídek u obsahu, který byl naším systémem vyhodnocen jako oblíbenější, má obvykle více zobrazení za den a dosahuje vyššího provozu a vyššího počtu interakcí s diváky. Pokud se tedy vaše reklama může u takového obsahu zobrazit, Google Ads příslušnou úpravou nabídky vaši nabízenou cenu zvýší. Nabídky můžete podávat na obsah na YouTube i v aplikacích a webech v Obsahové síti Google.

Kde je lze používat

 • Reklamní sestavy

Rozsah

 • 0 % až +500 %
Metody cílení (pokročilé)

Nastavte si úpravy nabídek pro témata, umístění a další metody cílení v typech kampaní, které zobrazují reklamy v Obsahové a Vyhledávací síti. Přečtěte si, jak do reklamní sestavy přidat segmenty publika (seznamy zájmů a remarketingové seznamy).

Kde je lze používat

 • Kampaně
 • Reklamní sestavy

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání (pokročilé)

Můžete nastavit úpravy nabídek pro remarketingové seznamy v reklamních sestavách, pokud chcete, aby se reklamy zobrazovaly lidem z těchto seznamů. Například je možné zvýšit cenovou nabídku o 25 % pro uživatele, kteří na vašem webu byli v posledních 30 dnech. Jestliže remarketingový seznam ještě nemáte nastaven, přečtěte si článek Remarketingové seznamy Google Ads pro reklamy ve vyhledávání.

Kde je lze používat

 • Kampaně
 • Reklamní sestavy

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Interakce (úpravy u hovorů)

Můžete zvýšit nabídky pro mobilní zařízení, aby se uživatelům na mobilech častěji zobrazovaly reklamy s možností volání. Úpravy nabídek za interakce mají vliv na to, jak často se uživatelům zobrazují vaše rozšíření o volání a reklamy pouze pro volání. Díky flexibilitě úpravy nabídek u určitých interakcí máte větší kontrolu nad tím, jak často se budou interakce zobrazovat spolu s reklamou a jak se potenciální zákazníci spojí s vaší firmou.

Kde je lze používat

 • Kampaně v novém prostředí Google Ads

Rozsah

 • –90 % až +900 %
Demografické údaje (věk, pohlaví a příjem domácnosti)

S úpravou nabídky je možné cílit na potenciální zákazníky jakéhokoli pohlaví nebo na uživatele v určité věkové skupině, popř. s rozpětím příjmů. Úprava ceny podle demografie určuje, jak často se reklamy zobrazí preferovanému publiku, abyste na každém zobrazení co nejvíc vydělali. Další informace o demografickém cílení.

Kde je lze používat

 • Kampaně a reklamní sestavy v novém prostředí Google Ads

Rozsah

 • –90 % až +900 %

Způsobilost k použití úprav nabídek

Typ kampaně

Zařízení

Lokalita

Časový rozvrh reklam

Nejnavštěvovanější obsah (Obsahová síť, YouTube)

Metoda cílení

Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání (Vyhledávací síť)

Interakce (úpravy u hovorů)

Demografické údaje

Kampaň ve Vyhledávací síti

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Kampaň v Obsahové síti

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Kampaň v Nákupech Google

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Videokampaň

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Kampaň na aplikaci

Chytrá kampaň

V chytrých kampaních a kampaních na aplikace automaticky a průběžně nabídky upravuje strojové učení Googlu, aby se maximalizoval výkon podle vašich inzertních cílů.

Automatické nabízení cen

 • Pokud používáte automatické strategie chytrých nabídek, jako jsou Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), Maximalizovat konverze a Maximalizace hodnoty konverze, nemusíte provádět manuální úpravy nabídek. Tyto strategie automaticky optimalizují nabídky s ohledem na konverzní cíl definovaný zákazníkem. Manuální úpravy nabídky v automatické strategii chytrých nabídek nebudou podporovány.
 • Úpravy nabídek podle zařízení pro cílovou CPA umožňují upravit hodnotu cíle CPA namísto samotné nabídky.

V tomto grafu najdete typy úprav nabídek, které jsou podporovány jednotlivými automatickými strategiemi nabídek u kampaní ve Vyhledávací síti.

Typ úpravy nabídky −100 % možné? Maximalizace počtu kliknutí Cílový podíl zobrazení Cílová CPA Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) Maximalizovat konverze Maximalizace hodnoty konverze
Zařízení Ano Ano Pouze −100 % Ano* Pouze −100 % Pouze −100 % Pouze −100 %
Lokalita Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Časový rozvrh reklam Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Publika
(včetně seznamů RLSA)
Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Volání Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne
Demografické údaje Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne

* = Považováno za cílovou úpravu

Několikanásobné úpravy nabídek

Když v kampani nastavíte více úprav nabídek, jejich účinky se obvykle násobí. Po vynásobení úprav zjistíte, do jaké míry se vaše nabídka zvýší nebo sníží. Několikanásobné úpravy nabídek pro různá zařízení a lokality se však chovají odlišně.

Kombinované úpravy nabídek nemohou překročit zvýšení nabídky o 900 %. Dejme tomu, že máte cenovou nabídku ve výši 20 Kč. Když u ní nastavíte zvýšení pro zařízení o 900 % a zároveň stejné zvýšení pro lokalitu, výsledná nabídka bude jen 200 Kč. Nejnižší možná úprava nabídky při kombinování více úprav nabídek je -90 %.

Několikanásobné úpravy nabídek pro zařízení

Pokud nastavíte různé úpravy nabídek pro zařízení na úrovni kampaně a reklamní sestavy, platí úprava nabídky na úrovni reklamní sestavy. Má-li však úprava nabídky pro zařízení na úrovni kampaně formu 100% snížení, pak se úprava na úrovni reklamní sestavy nepoužije.

Několikanásobné úpravy nabídek pro lokality

Více úprav, které se týkají stejného místa, se nekombinuje. Když tedy nastavíte úpravu +50 % pro Českou republiku a +100 % pro Prahu, pro návštěvnost od uživatelů v Praze se použije jen úprava pro Prahu, protože se jedná o konkrétnější oblast.

Několikanásobné úpravy nabídek pro obsah v Obsahové síti

U kampaní v Obsahové síti můžete nastavit úpravy nabídek na úrovni reklamní sestavy pro konkrétní metodu cílení (na kartě Obsahová síť) a také pro nejnavštěvovanější obsah (na kartě Nastavení). Pokud se tedy vaše reklama může zobrazit na určitém umístění, které je zároveň hodnoceno jako nejnavštěvovanější obsah, může Google Ads použít obě úpravy nabídek. Jedna úprava by mohla být založena na konkrétní metodě cílení (například na téma), druhou lze nastavit pro nejnavštěvovanější obsah.Další informace o funkcích nabízení cen v Obsahové síti

Příklad

Řekněme, že máte spuštěnou kampaň, která cílí na Českou republiku a spouští se všechny dny v týdnu. Nabídku maximální CPC na úrovni reklamní sestavy jste nastavili na 20 Kč. Rozhodnete se, že o 20 % snížíte nabídku pro Liberecký kraj a o 50 % zvýšíte nabídku pro sobotu. Výsledná nabídka pro vyhledávání, ke kterému dojde v Libereckém kraji v sobotu, bude 12 Kč. Výpočet:

Výchozí cenová nabídka: 20 Kč

Úprava pro Liberecký kraj: 20 Kč + (20 Kč × 20 %) = 24 Kč

Úprava pro sobotu: 24 Kč + (24 Kč × −50 %) = 12 Kč

Výsledná cenová nabídka pro vyhledávání v Libereckém kraji v sobotu: 12 Kč.

Výsledná cenová nabídka pro vyhledávání v Libereckém kraji od neděle do pátku: 24 Kč

Výsledná cenová nabídka pro vyhledávání v ostatních krajích v sobotu: 10 Kč

Výsledná cenová nabídka pro vyhledávání v ostatních krajích od neděle do pátku: 20 Kč

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory