Всичко за корекциите на офертите

Корекциите на офертите Ви дават възможност да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Например кликването понякога е по-ценно за Вас, ако идва от смартфон, в определен час от денонощието или от конкретно местоположение.

В тази статия ще научите за различните типове корекции на офертите и техните изисквания, как взаимодействат помежду си няколко корекции и какви опции са налице за различните типове кампании.

Ако търсите инструкции как да настроите корекции на офертите, прочетете как се добавят или премахват те.

Как функционират корекциите на офертите

Те се задават като проценти.

Да кажем, че имате кампания, която е с добра ефективност на мобилни устройства с оферта за макс. CPC от 1 лв. За да покажете рекламата си на повече клиенти на мобилни устройства, повишавате офертата си с 20% за търсения от мобилни устройства, което ще доведе до окончателна офертна сума от 1,20 лв. Изчисленията са следните:

Начална оферта: 1 лв.

Корекция за мобилни устройства: 1 лв. + (1 лв. x 20%) = 1,20 лв.

Окончателна оферта за търсения от мобилни устройства: 1,20 лв.

Друг пример може да бъде следният – имате оферта за 1 лв. и бихте искали да я намалите. За да я коригирате на 0,80 лв., изберете Намаление от 20%.

Типове корекции на офертите

Устройство

Използвайте корекциите на офертите на ниво устройство, за да показвате рекламата си по-често или по-рядко за търсения, извършвани от конкретни устройства – компютри, таблети или мобилни устройства.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи
 • Ако сте задали коригиране на офертите на ниво устройство за дадена кампания и за рекламна група в нея, за определяне на офертата Ви ще се използва корекцията на офертите на ниво рекламна група.

Диапазон

 • От –100% до +900%
 • За да се откажете от показването на реклами на определено устройство, понижете офертата си със 100% за това устройство. Ако сте понижили офертата за кампания със 100% за конкретно устройство, корекцията на ниво рекламна група за това устройство няма да се използва.
Местоположение

Използвайте корекции на офертите по местоположение, за да показвате рекламата си по-често или по-рядко на клиенти в определени държави, градове или други географски райони. Можете също да използвате насочването по разширения за местоположение, за да зададете различни оферти за клиентите, намиращи се в района на бизнеса Ви.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании

Диапазон

 • от –90% до +900%
Рекламен график

Използвайте корекции на офертите по рекламен график, за да увеличавате или намалявате офертите си за кампании, които се провеждат само в определени дни или през определени часове. За да направите това, трябва първо да зададете персонализиран график за показване на рекламите.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании

Диапазон

 • от –90% до +900%
Най-популярно съдържание (разширено)

В YouTube и Google Дисплейна мрежа можете да задавате корекции на офертите за съдържание, което е измерено от системата ни като по-популярно, обикновено има повече импресии на ден и получава повече трафик и ангажираност от зрителите. Когато рекламата Ви отговаря на условията за показване в това съдържание, Google Ads ще използва коригирането на офертите Ви, за да увеличи офертата Ви. Можете да оферирате за съдържание в YouTube или приложения и уебсайтове в Google Дисплейна мрежа.

Къде можете да ги използвате

 • Рекламни групи

Диапазон

 • от 0% до +500%
Начини на насочване (разширени)

Задайте корекции на офертите за теми, разположения и други начини на насочване в типовете кампании, които показват реклами в дисплейната мрежа и мрежата за търсене. Научете как да добавяте аудитории (по интереси и списъци за ремаркетинг) към рекламна група.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи

Диапазон

 • от –90% до +900%
Списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (разширени)

Можете да зададете корекции на офертите за списъци за ремаркетинг в рекламните групи, ако искате да показвате реклами на хората в тези списъци. Можете например да увеличите офертата си с 25% за тези, които са преглеждали уебсайта Ви през последните 30 дни. Ако все още нямате списък за ремаркетинг, прочетете за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене от Google Ads.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи

Диапазон

 • от –90% до +900%
Взаимодействия (корекции на обажданията)

Можете да увеличите офертата си за мобилни устройства, за да се показват реклами с взаимодействие чрез обаждане по-често за потребителите на мобилни телефони. Корекциите на офертите за взаимодействия оказват влияние върху честотата на показване на разширенията за обаждане и рекламите, генериращи само обаждане, на потребителите. Гъвкавостта да коригирате офертите си за конкретни взаимодействия Ви предоставя повече контрол върху това колко често взаимодействията се показват заедно с рекламата Ви и как потенциалните клиенти се свързват с бизнеса Ви.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании в новия интерфейс на Google Ads

Диапазон

 • от –90% до +900%
Демографски данни (възраст, пол и доход на домакинство)

Можете да коригирате насочването на офертата към потенциални клиенти от конкретен пол и/или определени диапазони на възраст или доход. Корекциите на офертите по демографски признак определят честотата на показване на рекламите Ви пред предпочитаната аудитория, за да се възползвате максимално от всяка импресия. Научете повече за насочването по демографски признак.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании и рекламни групи в новия интерфейс на Google Ads

Диапазон

 • от –90% до +900%

Условия, на които трябва да отговаря коригирането на офертите

Тип на кампанията

Устройство

Местоположение

Рекламен график

Най-популярно съдържание (Дисплейна мрежа, YouTube)

Начин на насочване

Списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (мрежа за търсене)

Взаимодействия (корекции на обажданията)

Демографски данни

Кампания в мрежата за търсене

Да

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Кампания в дисплейната мрежа

Да

Да

Да

Да

Да

Не

Неприложимо

Да

Кампания за Пазаруване

Да

Да

Да

Не

Не

Да

Неприложимо

Не

Видеокампания

Да

Да

Да

Да

Не

Не

Неприложимо

Не

Кампания за приложения

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Интелигентна кампания

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

С интелигентните кампании и кампаниите за приложения технологията за машинно обучение на Google автоматично коригира офертите безпроблемно за максимално увеличаване на ефективността въз основа на рекламните Ви цели.

Автоматично офериране

 • Ако използвате стратегии за автоматично интелигентно офериране, включително целева CPA, целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), постигане на максимален брой реализации и постигане на максимална стойност на реализациите, не е необходимо да правите ръчни корекции на офертите, тъй като тези стратегии автоматично задават оферти за оптимизиране за целта на реализация, посочена от клиента. Ако направите ръчна корекция на офертите за стратегията си за автоматично интелигентно офериране, тя няма да се поддържа.
 • Корекциите на офертите на ниво устройство за целева CPA Ви дават възможност да променяте стойността на целевата CPA, а не самите оферти.

Тази диаграма представя типовете корекции на офертите, които се поддържат от всяка стратегия за автоматично офериране, използвана с кампания в мрежата за търсене.

Тип корекция на офертата Възможно ли е -100%? Постигане на максимален брой кликвания Целеви дял на импресиите Целева СРА Целева ROAS Постигане на максимален брой реализации Постигане на максимална стойност на реализациите
Устройство Да Да Само -100% Да* Само -100% Само -100% Само -100%
Местоположение Не Да Не Не Не Не Не
Рекламен график Не Да Не Не Не Не Не
Аудитории
(вкл. RLSA)
Не Да Не Не Не Не Не
Обаждания Не Да Не Не Не Не Не
Демографски данни Не Да Не Не Не Не Не

* = Разглежда се като корекция на целта

Забележка: В случаите, когато не са възможни корекции от -100%, стратегиите за Интелигентно офериране ще продължат да вземат под внимание насочването и изключванията за всеки тип коригиране на офертите.

Няколко корекции на офертите

Когато задавате повече от една корекция на офертите в кампанията си, те обикновено се умножават, за да се определи с колко ще се увеличи или намали офертата. Когато обаче има няколко корекции на офертите на ниво устройство и по местоположение, те се държат по различен начин.

Имайте предвид, че комбинираните корекции на офертите не могат да надвишават 900% увеличение на офертата. Например оферта от 1 лв. с увеличение за устройство от 900% заедно с увеличение за местоположение от 900% ще доведе до оферта само от 10 лв. Най-ниската възможна корекция на оферта при съчетаването на няколко корекции на офертите е –90%.

Няколко корекции на офертите на ниво устройство

Ако зададете коригиране на офертите за устройство на ниво кампания и за същото устройство на ниво рекламна група, за определяне на окончателната корекция на офертите ще се използва тази на ниво рекламна група. Ако обаче корекцията на офертите за устройство на ниво кампания е намаление от 100%, то тогава корекцията на ниво рекламна група няма да се използва.

Няколко корекции на офертите по местоположение

Няколкото корекции, които се прилагат към едно и също местоположение, няма да бъдат комбинирани. Ако зададете корекция от +50% за България и +100% за Варна, само корекцията за Варна – най-конкретното местоположение – ще се използва за трафика от потребители в този град.

Няколко корекции на офертите за съдържание в дисплейната мрежа

За кампаниите в дисплейната мрежа можете да зададете корекции на офертите на ниво рекламна група за конкретен начин на насочване в раздела „Дисплейна мрежа“, както и в „Най-популярно съдържание“ в раздела „Настройки“. Това означава, че когато рекламата Ви отговаря на условията за показване в конкретно разположение, което също така се счита за най-популярно съдържание, Google Ads може да използва две корекции на офертите. Едната корекция може да се основава на конкретен начин на насочване, като например по тема, а втората да бъде настроена за най-популярно съдържание.Научете повече за функциите за офериране в дисплейната мрежа

Пример

Да предположим, че провеждате кампания, насочена към България и насрочена да се провежда през всички дни от седмицата. Освен това сте задали оферта за максимална CPC на ниво рекламна група от 1 лв. Решавате да увеличите офертата си с 20% за Плевенска област и да я намалите с 50% за събота. Окончателната Ви оферта за търсенията, които се извършват в Плевенска област в събота, ще бъде 0,60 лв. Изчисленията са следните:

Начална оферта: 1 лв.

Корекция за Плевенска област: 1 лв. + (1 лв. x 20%) = 1,20 лв.

Корекция за събота: 1,20 лв. + (1,20 лв. x –50%) = 0,60 лв.

Окончателна оферта за търсения в Плевенска област в събота: 0,60 лв.

Окончателна оферта за търсения в Плевенска област от неделя до петък: 1,20 лв.

Окончателна оферта за търсения в други области в събота: 0,50 лв.

Окончателна оферта за търсения в други области от неделя до петък: 1,00 лв.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false