Всичко за корекциите на офертите

Корекцията на офертите представлява процентно увеличение или намаление на офертите Ви. Корекциите на офертите Ви дават възможност да показвате рекламите си по-често или по-рядко според това къде, кога и как търсят хората. Например кликването понякога е по-ценно за Вас, ако идва от смартфон, в определен час от денонощието или от конкретно местоположение. Можете също да коригирате офертите си въз основа на ефективността на рекламите Ви, което Ви помага да подобрите възвръщаемостта на инвестициите си (ROI). Възможно е разходите за индивидуалните кликвания да варират с увеличаването или намаляването на офертите Ви в зависимост от корекциите, които сте задали, но общият Ви среден дневен бюджет няма да се промени.

В тази статия ще научите за различните типове корекции на офертите и техните изисквания, как взаимодействат помежду си няколко корекции и какви опции са налице за различните типове кампании.

Преди да започнете

Всички стратегии за офериране са съвместими с всички типове кампании. Научете повече за стратегиите за офериране за целева CPA, целева ROAS, постигане на максимален брой кликвания и как да добавите или премахнете корекция на офертите.

Как функционират корекциите на офертите

Да кажем, че имате кампания, която е с добра ефективност на мобилни устройства и с оферта за макс. CPC от 1 лв. За да показвате рекламата си на повече клиенти на мобилни устройства, повишавате офертата си с 20% за търсения от мобилни устройства, което ще доведе до окончателна офертна сума от 1,20 лв. Изчисленията са следните:

Начална оферта: 1,00 лв.

Корекция за мобилни устройства: 1 лв. + (1 лв. x 20%) = 1,20 лв.

Окончателна оферта за търсения от мобилни устройства: 1,20 лв.

Друг пример може да бъде следният – имате оферта за 1 лв. и бихте искали да я намалите. За да я коригирате до 0,80 лв., изберете Намаляване с 20%.

Как да прегледате корекциите на офертите

В профила си в Google Ads можете да видите корекции на офертите от страничното меню вляво:

 • За корекции на офертите в мрежата за търсене:
  1. Кликнете върху +Още в долната част на страничното меню (може да се наложи да превъртите надолу).
  2. Кликнете върху типа реклама, който искате да прегледате:
   • Местоположение
   • Рекламен график
   • Устройства
   • Аудитории
   • Разположения
   • Разширена корекция на офертите.
  3. В таблицата потърсете графата „Корекции на офертите“.
Забележка: Ако не виждате корекции на офертите, прегледайте Възможност за коригиране на офертите в тази статия.
 • За корекции на офертите в дисплейната мрежа:
  1. В страничното меню кликнете върху типа реклама, който искате да прегледате:
   • Аудитории
   • Теми
   • Разположения
  2. В таблицата потърсете графата „Корекции на офертите“.
Забележка: Ако не виждате корекции на офертите, прегледайте Възможност за коригиране на офертите в тази статия.

Типове корекции на офертите

Устройство

Използвайте корекциите на офертите на ниво устройство, за да показвате рекламата си по-често или по-рядко за търсения, извършвани от конкретни устройства – компютри, таблети или мобилни устройства.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи
 • Ако сте задали коригиране на офертите на ниво устройство за дадена кампания и за рекламна група в нея, за определяне на офертата Ви ще се използва корекцията на офертите на ниво рекламна група.

Диапазон

 • От –100% до +900%
 • За да се откажете от показването на реклами на определено устройство, понижете офертата си със 100% за това устройство. Ако сте понижили офертата за кампания със 100% за конкретно устройство, корекцията на ниво рекламна група за това устройство няма да се използва.

Местоположение

Използвайте корекции на офертите по местоположение, за да показвате рекламата си по-често или по-рядко на клиенти в определени държави, градове или други географски райони. Можете също да използвате насочването по активи за местоположение, за да зададете различни оферти за клиентите, намиращи се в района на бизнеса Ви.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании

Диапазон

 • От –90% до +900%

Рекламен график

Използвайте корекции на офертите по рекламен график, за да увеличавате или намалявате офертите си за кампании, които се провеждат само в определени дни или през определени часове. За да направите това, трябва първо да зададете персонализиран график за показване на рекламите.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании

Диапазон

 • От –90% до +900%

Най-популярно съдържание (разширена корекция)

Забележка: Корекциите на офертите за най-популярно съдържание вече не са налице.

Начини на насочване (разширена корекция)

Задайте корекции на офертите за теми, разположения и други начини на насочване в типовете кампании, които показват реклами в дисплейната мрежа и мрежата за търсене. Научете как да добавяте аудитории (интереси и списъци за ремаркетинг) към рекламна група.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи

Диапазон

 • От –90% до +900%

Списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (разширена корекция)

Можете да зададете корекции на офертите за списъци за ремаркетинг в рекламните групи, ако искате да показвате реклами на хората в тези списъци. Можете например да увеличите офертата си с 25% за тези, които са преглеждали уебсайта Ви през последните 30 дни. Ако все още нямате списък за ремаркетинг, прочетете за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене от Google Ads.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании
 • Рекламни групи

Диапазон

 • От –90% до +900%

Взаимодействия (корекции за обаждания)

Можете да увеличите офертата си за мобилни устройства, за да се показват реклами с взаимодействие чрез обаждане по-често за потребителите на мобилни телефони. Корекциите на офертите за взаимодействия оказват влияние върху честотата на показване на активите за обаждания и рекламите, генериращи само обаждане, на потребителите. Гъвкавостта да коригирате офертите си за конкретни взаимодействия Ви предоставя повече контрол върху това колко често взаимодействията се показват заедно с рекламата Ви и как потенциалните клиенти се свързват с бизнеса Ви.

Къде можете да ги използвате

 • Кампании в новия интерфейс на Google Ads

Диапазон

 • От –90% до +900%

Демографски данни (възраст, пол и доход на домакинство)

Можете да коригирате офертата си, за да насочвате към потенциални клиенти от конкретен пол или определени възрастови групи или доходи. Корекциите на офертите по демографски признак определят честотата на показване на рекламите Ви пред предпочитаната аудитория, за да се възползвате максимално от всяка импресия. Научете повече за насочването по демографски признак

Къде можете да ги използвате

 • Кампании и рекламни групи в новия интерфейс на Google Ads

Диапазон

 • От –90% до +900%

Възможност за коригиране на офертите (ръчни стратегии за офериране)

Превъртете надясно, за да видите цялата таблица.

Тип на кампанията Устройство Местоположение Рекламен график Начин на насочване Списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (мрежа за търсене) Взаимодействия (корекции за обаждания) Демографски данни
Кампания в мрежата за търсене да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено
Кампания в дисплейната мрежа да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено
Кампания за Пазаруване да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено
Видеокампания в дисплейната мрежа да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено
Кампания в YouTube да, потвърдено да, потвърдено да, потвърдено
Кампания за приложения
Интелигентна кампания
Съвет: С интелигентните кампании и кампаниите за приложения технологията за машинно обучение на Google автоматично коригира офертите безпроблемно за максимално увеличаване на ефективността въз основа на рекламните Ви цели.

Автоматично офериране

 • Ако използвате стратегии за автоматично интелигентно офериране, включително целева CPA, целева ROAS, постигане на максимален брой реализации и постигане на максимална стойност на реализациите, не е необходимо да правите ръчни корекции на офертите, тъй като тези стратегии автоматично задават оферти за оптимизиране за целта на реализация, посочена от клиента. Ако направите ръчна корекция на офертите за стратегията си за автоматично интелигентно офериране, тя няма да се поддържа.
 • Корекциите на офертите на ниво устройство за целева CPA Ви дават възможност да променяте стойността на целевата CPA, а не самите оферти.

Тази диаграма представя типовете корекции на офертите, които се поддържат от всяка стратегия за автоматично офериране (превъртете надясно, за да видите цялата таблица).

Тип корекция на офертите Възможно ли е -100%? Постигане на максимален брой кликвания Целеви дял на импресиите Целева СРА Целева ROAS Постигане на максимален брой реализации Постигане на максимална стойност на реализациите
Устройство да, потвърдено да, потвърдено Само –100% да, потвърдено* Само –100% Само –100% Само –100%
Местоположение да, потвърдено
Рекламен график да, потвърдено
Аудитории (вкл. RLSA) да, потвърдено
Обаждания да, потвърдено
Демографски данни да, потвърдено

* Разглежда се като корекция на целта

Забележка: В случаите, когато не са възможни корекции от -100%, стратегиите за Интелигентно офериране ще продължат да вземат под внимание насочването и изключванията за всеки тип коригиране на офертите.

Няколко корекции на офертите

Когато задавате повече от една корекция на офертите в кампанията си, те обикновено се умножават, за да се определи с колко ще се увеличи или намали офертата. Когато обаче има няколко корекции на офертите на ниво устройство и по местоположение, те се държат по различен начин.

Имайте предвид, че комбинираните корекции на офертите не могат да надвишават 900% увеличение на офертата. Например оферта от 1 лв. с увеличение за устройство от 900% заедно с увеличение за местоположение от 900% ще доведе до оферта само от 10 лв. Най-ниската възможна корекция на офертите при съчетаването на няколко корекции на офертите е –90%.

 • Няколко корекции на офертите на ниво устройство: Ако зададете коригиране на офертите за устройство на ниво кампания и за същото устройство на ниво рекламна група, за определяне на окончателната корекция на офертите ще се използва това на ниво рекламна група. Ако обаче корекцията на офертите за устройство на ниво кампания е намаление от 100%, то тогава корекцията на ниво рекламна група няма да се използва.
 • Няколко корекции на офертите по местоположение: Няколко корекции, които се прилагат към едно и също местоположение, няма да бъдат комбинирани. Ако зададете корекция от +50% за България и +100% за Варна, само корекцията за Варна – най-конкретното местоположение – ще се използва за трафика от потребители в този град.
 • Корекции на офертите за различни типове реклами: При различни типове реклами няколкото корекции на офертите пак се умножават, но се променят според изменящите се условия. Вижте примера по-долу.

Пример

Да предположим, че провеждате кампания, насочена към България и насрочена да се провежда през всички дни от седмицата. Освен това сте задали оферта за максимална CPC на ниво рекламна група от 1 лв. Решавате да увеличите офертата си с 20% за Плевенска област и да я намалите с 50% за събота. Окончателната Ви оферта за търсене, което се извършва в Плевенска област в събота, ще бъде 0,60 лв. Изчисленията са следните:

Начална оферта: 1,00 лв.

Корекция за Плевенска област: 1 лв. + (1 лв. x 20%) = 1,20 лв.

Корекция за събота: 1,20 лв.+ (1,20 лв. x –50%) = 0,60 лв.

Окончателна оферта за търсения в Плевенска област в събота: 0,60 лв.

Окончателна оферта за търсения в Плевенска област от неделя до петък: 1,20 лв.

Окончателна оферта за търсения в други области в събота: 0,50 лв.

Окончателна оферта за търсения в други области от неделя до петък: 1,00 лв.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067
false