Zatwierdzona (ograniczona) – definicja

Taki stan mają reklamy zgodne z naszymi zasadami, ale mogące się wyświetlać tylko w określonych miejscach lub sytuacjach.

Reklama jest oznaczana jako „Zatwierdzona (ograniczona)”, gdy zasady Google Ads (zwykle dotyczące alkoholu, praw autorskich, hazardu, opieki zdrowotnej lub znaków towarowych) nie zezwalają na wyświetlanie niektórych typów reklam w niektórych regionach, osobom w określonym wieku lub na określonych urządzeniach. Reklamy nie będą też wyświetlać się na urządzeniach mobilnych, jeśli strona docelowa nie jest dostosowana do komórek.

Więcej informacji

Włącz kolumnę „Informacje o zasadach”, by sprawdzić, dlaczego reklama ma stan „Zatwierdzona (ograniczona)”

Proces zatwierdzania reklam – informacje

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem