Współczynnik konwersji: definicja

Średnia liczba konwersji na kliknięcie reklamy, pokazana jako odsetek.

  • Współczynniki konwersji wylicza się, dzieląc liczbę konwersji przez całkowitą liczbę kliknięć reklamy, które można powiązać z konwersją w tym samym okresie. Na przykład – jeśli masz 50 konwersji z 1000 kliknięć, to współczynnik konwersji będzie wynosić 5% (50 ÷ 1000 = 5%).
  • Jeśli śledzisz kilka działań powodujących konwersję lub liczysz każdą konwersję, współczynnik konwersji może wynosić ponad 100%. Dzieje się tak dlatego, że za każde kliknięcie może być liczonych kilka konwersji.
  • Dzięki śledzeniu konwersji na koncie zmierzysz współczynniki konwersji, które ułatwią Ci podejmowanie trafnych decyzji reklamowych.

Śledzenie konwersji – informacje

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?