Nabídky na zobrazení

Spousta inzerentů doufá, že uživatelé kliknou na jejich reklamu. Vždy to ale nemusí být hlavní cíl. Někdy můžete chtít, aby se reklama zobrazila velkému počtu uživatelů. V takovém případě je vhodné použít nabídky ceny za tisíc viditelných zobrazení (vCPM). S nabídkami vCPM nastavujete nabídky pro reklamy podle toho, jak často se zobrazují na viditelném místě v Obsahové síti Google. Nastavíte maximální částku, kterou chcete za viditelné reklamy zaplatit, ať již na ně uživatelé kliknou či nikoli.

Proč používat nabídky vCPM

Někteří inzerenti preferují nabídky vCPM, protože chtějí být schopni nastavit maximální částku, kterou zaplatí při každém zobrazení reklamy, resp. každém viditelném zobrazení, a nikoli za kliknutí.

Nabídky vCPM nejsou k dispozici pro kampaně typu Pouze Vyhledávací síť.

Tip

Pokud za svůj hlavní cíl považujete online prodej nebo návštěvnost webu, je pro vás pravděpodobně výhodnější nabídka maximalizovat počet kliknutí nebo maximalizovat konverze.

Rychlé srovnání nabídek vCPM a CPC

Podrobnosti uvádíme níže, ale několik základních informací je zde:

  Nabídky viditelné CPM Nabídky CPC
Vyplatí se pokud: Zhlédnutí reklamy je pro vás důležitější než počet generovaných kliknutí. Důležitější jsou pro vás kliknutí.
Nabídka Maximální částka, kterou jste ochotni utratit za 1000 viditelných zobrazení Nejvyšší částka, kterou jste ochotni zaplatit za 1 proklik
Účtovaná částka: Maximálně taková částka, jaká je potřebná k dosažení vyššího hodnocení, než jaké má inzerent bezprostředně pod vámi. Neplatíte za zobrazení, která nejsou viditelná. Jak se definují viditelná zobrazení? Maximálně taková částka, jaká je potřebná k dosažení vyššího hodnocení, než jaké má inzerent bezprostředně pod vámi.

Jak spolu soutěží reklamy s nabídkami vCPM a s nabídkami CPC

Reklamy s různými typy nabídek mohou soutěžit o stejná umístění v Obsahové síti.

Pokud reklamy CPC a vCPM konkurují o stejné umístění v Obsahové síti, u obou typů reklam se porovnávají srovnatelné hodnoty určující, kolik jsou reklamy ochotny zaplatit za zobrazení. U reklamy s vCPM představuje maximální nabídka za viditelné CPM částku, kterou je inzerent ochoten zaplatit za každých 1 000 viditelných zobrazení. Oproti tomu u reklamy s CPC Google odhaduje, kolik kliknutí může reklama získat za 1 000 zobrazení, a podle toho reklamy porovnává.

Jak používat nabídky vCPM

Strategie nabídek vCPM umožňuje nastavit nejvyšší částku, jakou chcete zaplatit za každých 1 000 viditelných zobrazení reklamy. Tato částka se nazývá maximální nabídka vCPM nebo jednoduše maximální viditelná CPM. Čím vyšší maximální viditelnou CPM nabídnete, tím vyšší bude pravděpodobnost, že se reklamy budou zobrazovat. Systém Google Ads vám bude jako vždy účtovat pouze částku nezbytnou k umístění této reklamy nad druhou nejvýše postavenou viditelnou reklamou. Jak Google Ads pozná, kdy jsou reklamy viditelné?

Tip

Textové reklamy s nabídkou vCPM se vyznačují jednou zvláštností: když vyhrají nějaké umístění, získají tím celý reklamní prostor, o který se už nemusejí dělit s dalšími textovými reklamami. Zákazníci si jich tak spíše všimnou.

Vaše maximální nabídka viditelné CPM může vyhrát odlišné úrovně zobrazení na odlišných cenových hladinách než předchozí maximální nabídky CPM. Neplatíte zde za zobrazení, která nebyla viditelná, takže může být zapotřebí zvýšit nabídku maximální viditelné CPM, abyste dosáhli stejného rozpočtu a objemu návštěvnosti. Přečtěte si další informace o rozdílech mezi nabídkami CPM a vCPM

Maximální viditelnou CPM lze nastavit různými způsoby. Řekněme například, že prodáváte květiny a nastavíte reklamní skupinu, která bude obsahovat klíčová slova jako růže, sedmikrásky a tulipány.

  • Nabídky pro reklamní sestavy: Nastavte svou maximální viditelnou CPM na úrovni reklamní sestavy, čímž zajistíte stejnou nabídku viditelné CPM pro všechna klíčová slova a umístění v dané reklamní sestavě. Řekněme například, že jste u reklamní sestavy nastavili viditelnou CPM ve výši 24 Kč. Pokud se vaše reklama zobrazí na webu, který souvisí s růžemi nebo tulipány, nebo pokud se zobrazí na blogu o květinách, maximální viditelná CPM bude vždy 24 Kč. Toto je nejjednodušší způsob, jak spravovat viditelné nabídky CPM.
  • Nabídky na úrovni umístění: Pokud chcete, můžete nastavit nabídku viditelné CPM pro konkrétní umístění. Víte-li, že na určitém webu dosahujete skvělých výsledků, můžete za umístění na tomto webu nastavit vyšší nabídky.
Vyzkoušet

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory