Riešenie problémov s remarketingovými zoznamami, značkami a reklamami na webe

Ak zistíte, že vaša remarketingová kampaň nedosahuje očakávanú výkonnosť, môže to byť dôsledok špecifických problémov s remarketingovými zoznamami, útržkami značiek alebo reklamami. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si náš zoznam bežných problémov a zistite, ako ich možno riešiť.

Skôr než začnete

Stránka Súhrn bude obsahovať dôležité informácie o stave účtu, ktoré vám pomôžu pochopiť a riešiť problémy s vašimi remarketingovými kampaňami, reklamnými skupinami a zdrojmi publika. Nájdete tu tri typy upozornení: 

 1. Kritické problémy so stavom alebo výkonnosťou, ktoré vyžadujú zásah, aby sa vaše reklamy mohli ďalej zobrazovať.
 2. Problémy vyžadujúce vašu pozornosť, aby ste mohli naplno využiť potenciál svojich reklám a udržiavať kampaň v dobrom stave.
 3. Stav informujúci o tom, že vaše remarketingové kampane, reklamné skupiny a zdroje publika fungujú podľa očakávaní.

Na zozname nie sú žiadni návštevníci

Remarketingovú značku ste možno nepridali správne.

 • Útržok značky ste pri kopírovaní zo služby Google Ads a vkladaní na svoj web nejakým spôsobom upravili. Ak kód napríklad vložíte do správy a potom jeho kópiu implementujete na svojom webe, často dôjde k zmene medzier v kóde.
 • Uvedený útržok značky ste nevložili nad značku </body> v kóde svojho webu.
Na kontrolu kódu môžete použiť Tag Assistant. Ide o rozšírenie pre Chrome, ktoré automaticky overuje útržky kódu Google na ľubovoľnej stránke. Stiahnite a nainštalujte rozšírenie Tag Assistant z obchodu Google Chrome.

Pravidlo, ktoré ste vytvorili, je nesprávne alebo sa nezhoduje s webovou adresou vašich webových stránok. Príklad: Vytvoríte remarketingový zoznam s pravidlom, že webová adresa musí obsahovať výraz „televizor“, no webová adresa sekcie zameranej na televízne prijímače v rámci vašich webových stránok obsahuje výraz „televizory“ (v množnom čísle). Zoznam sa teda nezhoduje s vašou webovou adresou.

Prečítajte si tiež článok o remarketingových zoznamoch, ktorý obsahuje podrobnosti o požiadavkách týkajúcich sa veľkosti zoznamov.

Zoznam sa nezväčšuje

Ak sa remarketingový zoznam nezväčšuje, príčinou môže byť upravený útržok značky. Ak ste napríklad úryvky značiek odoslali alebo prijali e-mailom, nezabúdajte, že e-mailové programy menia formát útržkov značiek. Útržky značiek vám odporúčame odosielať vo forme priložených súborov vytvorených v programe, ktorý nepozmeňuje formát. Môžete použiť editor čistého textu (napríklad program Notepad v osobných počítačoch alebo aplikáciu TextEdit v počítačoch Mac).

Možné je aj to, že útržok značky ste na web nepridali správnym spôsobom. Ak ide o tento prípad, ďalšie informácie nájdete v článku o pridaní útržku remarketingovej značky na web.

Ak sa váš zoznam nemení a obsahuje veľmi málo súborov cookie, prečítajte si nasledujúce odporúčania:

 • Skontrolujte, či je návštevnosť stránok s útržkami remarketingových značiek dostatočne vysoká. Ak je nízka, vaše zoznamy sú možno príliš konkrétne. Zvážte odstránenie obmedzení zacielenia (týkajúce sa napríklad krajiny alebo jazyka) alebo umiestnenie značiek na tie stránky v rámci svojich webových stránok, ktoré dosahujú vyšší objem návštevnosti.
 • Ubezpečte sa, že trvanie členstva v remarketingovom zozname je dostatočné dlhé. Ak nastavíte krátke trvanie, v zozname sa nemusí zhromaždiť dostatočný počet súborov cookie. Trvanie členstva v zozname môžete kedykoľvek upraviť.

Reklama sa nezobrazuje

Uvádzame niektoré možné dôvody, prečo sa vaša reklama nezobrazuje, spolu s tipmi na riešenie problémov:

 • Google Ads zobrazuje reklamy len v prípade remarketingových zoznamov, ktoré obsahujú viac ako 100 používateľov.
  • V predchádzajúcom prostredí AdWords možno veľkosť zoznamu skontrolovať kliknutím na odkaz Zdieľaná knižnica na ľavom navigačnom paneli a následne na odkaz Publikum.
  • V novom prostredí Google Ads možno veľkosť zoznamu skontrolovať kliknutím na hlavnú ikonu kľúča , výberom položky Správca publík a následne kliknutím na položku Zoznamy publika v ponuke stránky naľavo.
 • V prípade nových zoznamov a vlastných kombinácií vykáže kampaň zobrazenia možno až o 24 hodín.
 • Ak už prešlo viac než 24 hodín:
  • Presvedčte sa, či je váš rozpočet stále aktívny.
  • Skontrolujte stav svojej reklamy. Uistite sa, že vaše reklamy nie sú klasifikované ako nevhodné pre rodinu ani určené pre dospelých.
Inzerenti, ktorí majú predchádzajúcu verziu remarketingovej značky: remarketingovú značku nemožno zobraziť

Keď ste v minulosti vytvorili remarketingovú značku, mohli ste ju zobraziť a kopírovať kliknutím na odkaz v stĺpci Značky / pravidlá v tabuľke Publikum v rámci Zdieľanej knižnice. V novej verzii sa tento odkaz zobrazuje iba pri starších zoznamoch a pri Hlavnom zozname, ktorý služba Google Ads vytvorila za vás.

V novej verzii remarketingu sa zobrazujú rôzne typy zoznamov. Tu sú niektoré z nich:

 • Návštevníci webu
 • Zmiešané publikum

Značky Hlavného zoznamu a akýchkoľvek ďalších remarketingových zoznamov, ktoré ste vytvorili v predchádzajúcej verzii remarketingu, majú označenie Vytvorené na základe značiek.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory