Nieprawidłowy ruch – informacje

Nieprawidłowy ruch to kliknięcia i wyświetlenia reklam, które prawdopodobnie nie wynikają z rzeczywistego zainteresowania użytkownika. Są to na przykład kliknięcia i wyświetlenia wywołane przez automatyczne narzędzia, a także przypadkowe kliknięcia, np. gdy użytkownik dwukrotnie kliknie reklamę. Nie obciążamy reklamodawców za nieprawidłowe kliknięcia ani wyświetlenia, ponieważ mają one znikomą wartość lub nie mają jej wcale.

Rodzaje nieprawidłowych kliknięć

Poniżej podajemy niektóre rodzaje kliknięć i wyświetleń, które uważamy za nieprawidłowe:

 • Przypadkowe kliknięcia, które nie stanowią żadnej wartości, np. omyłkowe dwukrotne kliknięcie reklamy przez użytkownika.
 • Kliknięcia wykonywane przez użytkowników z zamiarem zwiększania kosztów reklamy.
 • Kliknięcia wykonywane samodzielnie przez użytkowników, by zwiększyć zyski właścicieli witryn internetowych, w których zamieszczane są reklamy.
 • Kliknięcia i wyświetlenia wywołane przez automatyczne narzędzia, roboty i inne oprogramowanie działające w zwodniczy sposób.
 • Wyświetlenia wywołane z zamiarem sztucznego obniżania współczynnika klikalności (CTR) reklamodawcy.

Jak Google chroni reklamodawców przed nieprawidłowym ruchem

Zapewniamy ochronę reklamodawców przed nieprawidłowym ruchem, wykrywając i odfiltrowując potencjalne nieprawidłowe interakcje, jeszcze zanim trafią do Twoich raportów na koncie. Nasz system bada wszystkie interakcje z reklamą. Po każdej interakcji Google sprawdza różnorodne dane, w tym adres IP, czas interakcji, zduplikowane interakcje i różne inne wzorce interakcji. Następnie nasz system analizuje te czynniki, starając się wykryć i odfiltrować potencjalne nieprawidłowe interakcje, jeszcze zanim pojawią się na Twoim koncie.

Dowiedz się więcej o zapewnianej przez Google ochronie przed nieprawidłowym ruchem.

Jak Google traktuje nieprawidłowy ruch

Kiedy nasz system wykrywa nieprawidłowy ruch związany z Twoimi reklamami, automatycznie odfiltrowujemy go z Twoich raportów, by nie obciążać Cię kosztami. Masz jednak zawsze możliwość sprawdzenia danych o nieprawidłowym ruchu. 

Jeśli odnajdziemy nieprawidłowe interakcje, które w ciągu dwóch ostatnich miesięcy nie zostały automatycznie wykryte, przyznamy Ci za nie środki. Aby wyświetlić środki za nieprawidłowe interakcje:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta. 
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Rozliczenia i płatności

Kwoty przyznane za nieprawidłowe interakcje są oznakowane na stronie historii transakcji jako „Nieprawidłowe działania” i zostaną przekazane na Twoje konto.

Jeśli znajdziemy na Twoim koncie nieprawidłowe wyświetlenia, nie będą one miały wpływu na CTR służący do określania wyniku jakości danego słowa kluczowego.

Edytor raportów

Edytor raportów jest narzędziem, w którym możesz dostosowywać dane, korzystając z tabel i wykresów wielu wymiarów.

 • Prosty interfejs typu przeciągnij i upuść umożliwia szybkie tworzenie tabel i wykresów wielu wymiarów oraz ich dostosowywanie, co ogranicza konieczność pobierania danych w celu bardziej szczegółowej analizy. 
 • Analiza wielu segmentów umożliwia bardziej szczegółowe dostosowywanie danych w tabelach i na wykresach.
 • Wykresy niestandardowe umożliwiają szybką wizualizację wzorców i trendów dotyczących danych.
 • Zaawansowane filtrowanie i sortowanie umożliwia filtrowanie podzielonych danych (np. kliknięć na urządzeniach mobilnych) i sortowanie według wielu kolumn.

Dowiedz się, jak przeglądać dane w edytorze raportów.

Samodzielne monitorowanie nieprawidłowego ruchu

Jeśli martwisz się nieprawidłowymi interakcjami na swoim koncie, istnieje kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby monitorować aktywność na koncie.

 • Śledzenie nieprawidłowych interakcji w statystykach konta: jak wspomnieliśmy powyżej, możesz dodać do tabeli statystyk kampanii kolumny z danymi dotyczącymi nieprawidłowych interakcji, by wyświetlić liczbę i wartość procentową interakcji zaklasyfikowanych na Twoim koncie jako nieprawidłowe. Pamiętaj, że takie interakcje nie obciążają budżetu, więc nie wpływają na statystyki konta.
 • Optymalizacja konta: pierwszym krokiem zapobiegającym nieprawidłowym kliknięciom jest optymalizacja konta w taki sposób, by reklamy generowały wyłącznie najlepiej nakierowane kliknięcia i wyświetlenia. Pamiętaj, że współczynnik konwersji jest jednym z najlepszych wskaźników skuteczności reklam. Wyszukanie i poprawa elementów o słabej skuteczności na koncie również przyczynią się do zidentyfikowania potencjalnej nieprawidłowej aktywności.
 • Monitorowanie konta za pomocą Google Analytics: Google Analytics to bezpłatne narzędzie ułatwiające monitorowanie różnych aspektów działania konta Google Ads, m.in. współczynnika konwersji, zachowania użytkowników oraz skuteczności kampanii. Google Analytics udostępnia raporty, które mogą służyć do lepszego poznania charakterystyki ruchu generowanego przez reklamy. Możesz także skorzystać z funkcji automatycznego tagowania, która ułatwia śledzenie skuteczności słów kluczowych.
 • Monitorowanie współczynników konwersji w sieci reklamowej: W przypadku kampanii z włączoną opcją sieci reklamowej możesz monitorować współczynniki konwersji reklam w witrynach sieci reklamowej za pomocą raportu dotyczącego miejsc docelowych. Jeśli zauważysz, że kliknięcia pochodzące z sieci reklamowej mają gorszy współczynnik konwersji niż kliknięcia z Google lub z sieci wyszukiwania, zastanów się nad obniżeniem stawek w sieci reklamowej. Jeśli dana witryna sieci reklamowej ma niski współczynnik konwersji, rozważ wykluczenie jej z kampanii.
Niskie współczynniki konwersji

Niski współczynnik konwersji nie zawsze oznacza nieprawidłowe interakcje. Istnieje wiele czynników mogących skutkować stosunkowo niewielką sprzedażą mimo dużego ruchu w witrynie. Oto kilka najczęstszych przyczyn niskiego współczynnika konwersji i sugerowane rozwiązania:

 • Zmiany warunków rynkowych, zachowań użytkowników i zawartości witryny mogą wpływać na skuteczność kampanii. Niektórzy reklamodawcy odnotowują zmniejszenie zwrotu z inwestycji, gdy w ich branżach rośnie konkurencyjność na polu reklamy internetowej. Zalecamy uważne śledzenie zwrotu z inwestycji dla wszystkich słów kluczowych i reklam oraz odpowiednie korygowanie stawek w ramach budżetu odpowiedniego dla Twojej firmy. Dowiedz się, jak strategiczne ustalanie stawek może zmaksymalizować Twój zwrot z inwestycji
 • Witryny, po których trudno jest się poruszać, mogą zniechęcać potencjalnych klientów. Przyjrzyj się dokładnie ogólnemu wyglądowi i funkcjonalności witryny. Dzięki Google Analytics możesz sprawdzić, czy istnieje strona, na której większość klientów postanawia opuścić Twoją witrynę bez dokonywania zakupów.
 • Twoje słowa kluczowe lub tekst reklamy mogą być mało precyzyjne. Jeśli używasz ogólnych słów kluczowych i ogólnikowego tekstu reklamy, do witryny mogą trafiać użytkownicy, którzy spodziewali się znaleźć w niej coś innego. Stosując tekst reklamy i słowa kluczowe właściwie skierowane do konkretnego odbiorcy, zapewnisz wyświetlanie reklam tylko tym użytkownikom, którzy naprawdę są zainteresowani Twoimi produktami lub usługami.
 • Twoja kampania może nie być zoptymalizowana pod kątem sieci reklamowej: jeśli w Twojej kampanii jest włączona opcja sieci reklamowej, ale kampania nie została zoptymalizowana pod jej kątem, reklamy mogą się wyświetlać w witrynach, które nie mają związku z reklamowanymi produktami lub usługami. Użytkownicy chętniej robią zakupy w witrynach, których reklamy są dopasowane do treści aktualnie przeglądanych witryn. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, każda grupa reklam powinna zawierać krótką listę konkretnych słów kluczowych, dotyczących tylko jednego produktu lub usługi. Więcej o optymalizacji w sieci reklamowej.

Dowiedz się więcej o analizowaniu ruchu z reklamy.

Wiele kliknięć z tego samego adresu IP

Wielokrotne kliknięcia z tego samego adresu IP nie zawsze oznaczają nieprawidłowe działania. Jest kilka możliwych powodów, dlaczego tak się dzieje:

 • Powtórne wizyty: użytkownicy mogą klikać reklamę więcej niż raz, gdy porównują produkty w różnych sklepach lub wracają do Twojej witryny, by uzyskać dodatkowe informacje.
 • Współużytkowane adresy IP: wielokrotne kliknięcia z jednego źródła mogą wynikać z tego, że dostawca usług internetowych (ISP) przydziela kilku użytkownikom ten sam adres IP. Niektórzy dostawcy udostępniają stosunkowo małą liczbę wspólnych, zmieniających się adresów IP dużej liczbie odwiedzających. W związku z tym różni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do witryny reklamodawcy z tych samych adresów IP, co daje wrażenie, że jeden użytkownik kliknął tę samą reklamę wiele razy.
 • Dzienniki serwera: dzienniki serwera WWW obsługującego witrynę zawierają dane dotyczące wszystkich odwiedzających ją użytkowników, a nie tylko tych, którzy odwiedzili ją po kliknięciu reklamy. W przypadku użytkowników, którzy dotarli do Twojej witryny dzięki wynikom wyszukiwania Google, a nie po kliknięciu reklamy, możesz zobaczyć informację o tym, że witryną kierującą była witryna „Google.pl”. Zapewniamy, że konta reklamodawców są obciążane jedynie opłatami wynikającymi z liczby faktycznie klikniętych reklam.
 • Oprogramowanie innej firmy: wykryliśmy, że niektóre programy służące do raportowania rejestrują kliknięcia między stronami w czasie, gdy użytkownik porusza się po witrynie. W efekcie może się wydawać, że wiele kliknięć pochodzi od pojedynczego użytkownika w krótkim czasie. Aby dokładniej śledzić kliknięcia tylko reklam Google Ads, zalecamy skorzystanie z funkcji automatycznego tagowania.
Kliknięcia z Google

Nie naliczamy opłat za kliknięcia reklam z Google. Wprawdzie mogą one być rejestrowane w dziennikach serwera sieciowego, zapewniamy jednak, że nie obciążają konta. Dotyczy to również działania robotów Google indeksujących sieć.

Najczęstsze przyczyny zwiększonej liczby kliknięć

Nagły wzrost liczby kliknięć lub wyświetleń Twoich reklam nie zawsze musi oznaczać, że nastąpił on w wyniku nieprawidłowych działań. W większości przypadków takie wzrosty mają zupełnie inne przyczyny.

Przykładowe powody zwiększonej liczby kliknięć lub wyświetleń reklam:

 • Zmiany budżetu dziennego: po zwiększeniu budżetu dziennego kampanii Twoje reklamy mogą odnotowywać więcej wyświetleń i w konsekwencji więcej kliknięć.
 • Zmiany maksymalnej stawki CPC słów kluczowych: podniesienie maksymalnej stawki kosztu kliknięcia (CPC) jednego lub kilku słów kluczowych sprzyja częstszemu wyświetlaniu reklam. Mogą się one również pojawiać na wyższej pozycji. Odnosi się to też do reklam wyświetlanych w sieci reklamowej – większa stawka CPC może zapewnić wyższą pozycję, a co za tym idzie – więcej wyświetleń i kliknięć.
 • Dodanie nowych słów kluczowych: dodanie do kampanii nowych słów kluczowych, zwłaszcza jeśli są one ogólne lub często wyszukiwane, może zwiększyć liczbę wyświetleń i kliknięć.
 • Reklamy pojawiają się w nowych witrynach sieci reklamowej: jeśli Twoja kampania reklamowa korzysta z automatycznych miejsc docelowych i ma wystarczający budżet dzienny, natężenie generowanego przez nie ruchu może się znacznie zwiększyć, gdy zaczną się wyświetlać w witrynie nowego wydawcy.
 • Tendencje sezonowe lub efekt bieżących wydarzeń: czasami nagły wzrost zainteresowania danym tematem może spowodować zwiększenie natężenia ruchu, np. gdy zbliża się termin wyjątkowego święta lub w następstwie zwrócenia uwagi na jakieś zagadnienie przez sławną osobę.

Dowiedz się więcej o możliwych przyczynach wzrostu ruchu

Zgłaszanie nieprawidłowego ruchu

Istnieje wiele możliwych przyczyn zwiększonego ruchu, które nie mają nic wspólnego z nieprawidłowymi interakcjami. Jeśli jednak podejrzewasz, że Twoje konto faktycznie padło ofiarą nieprawidłowych interakcji, pomożemy Ci to sprawdzić.

Nasz zespół specjalistów identyfikuje źródła nieprawidłowych działań, korzystając z różnych parametrów, m.in. z danych dotyczących kliknięć i wyświetleń. Ze względu na ilość i rodzaj weryfikowanych danych postępowanie wyjaśniające na koncie może potrwać kilka dni roboczych. Gdy poprosisz o przeprowadzenie takiego postępowania, przekaż nam jak najwięcej informacji na temat zmian w ruchu, które zwróciły Twoją uwagę.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu prośby o postępowanie wyjaśniające w sprawie kliknięć

Powiązany artykuł

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem