Stan reklamy: definicja

Opis stwierdzający, czy reklama została zatwierdzona i może być wyświetlana, a jeśli tak – czy istnieją ograniczenia sposobu lub miejsca jej wyświetlania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem