Nastavení měření pro kampaň v Nákupech Google

Od 31. října 2018 je schválena pouze malá skupina poskytovatelů měření kliknutí, kteří můžou měřit konkrétní události interakce s reklamou na webech hostovaných Googlem pro výlohové reklamy v Nákupech, reklamy využívající místní inventář (LIA)reklamy na modely automobilů. Abyste měli jistotu, že se vaše reklamy nebudou zobrazovat bez měření, pozastavil tým Google Ads všechny reklamní sestavy, které volaly třetí strany z okruhu neschválených poskytovatelů. 

Pokud jste ve svém účtu nepovolili pokračování zobrazování zasažených reklam, budou dříve vytvořené reklamy pozastaveny, aby se nezobrazovaly bez měření.

Další informace o měření interakcí s reklamami na stránkách hostovaných Googlem s poskytovateli měření kliknutí

Provoz přicházející na váš web z Nákupů Google můžete sledovat pomocí dynamických měřicích adres URL. K tomu budete muset ve svých produktových datech použít atribut ads_redirect [přesměrování_ads], který nám řekne, kam váš provoz odeslat. Po nastavení tohoto atributu bude uživatel, který klikne na vaši reklamu, přesměrován na adresu uvedenou v atributu ads_redirect, a ne na adresy v atributech link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky]. Další informace o atributu ads_redirect

V kampaních v Nákupech Google můžete použít rovněž měřicí šablony služby Google Ads, které vám umožní specifikovat další kritéria měření. Můžete do nich například přidat vlastní parametry nebo parametry ValueTrack.

V měřicí šabloně doporučujeme použít parametr ValueTrack {unescapedlpurl}. Parametry ValueTrack lze použít v kombinaci s měřicím softwarem třetích stran a se službou Google Analytics, díky čemuž budete moci vyladit své kampaně a dosáhnout jejich lepší výkonnosti.

Pokyny

Postup přidávání dynamických měřicích šablon do skupin produktů

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na stránce Kampaně klikněte na kampaň, kterou chcete upravit.
 3. V nabídce stránky klikněte na položku Skupiny produktů.
 4. Klikněte na ikonu sloupců Sloupce.
 5. Rozbalte sekci Atributy a zaškrtněte políčka vedle položek Vlastní parametr a Měřicí šablona.
 6. Kliknutím na volbu Použít změny uložíte.
 7. Pokud se skupina produktů, kterou chcete upravit, dělí na pododdíly, zcela ji rozbalte, abyste tyto pododdíly viděli.
 8. U každého pododdílu ve sloupcích Měřicí šablona a Vlastní parametr klikněte na ikonu tužky Upravit, což vám umožní přidávat vlastní parametry a šablony měření.

Přidání dynamických měřicích šablon do kampaně v Nákupech Google

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Na stránce Kampaně klikněte na kampaň, kterou chcete upravit.
 3. V nabídce stránky klikněte na Nastavení.
 4. V oddílu Nastavení kampaně v Nákupech Google klikněte Další nastavení.
 5. Klikněte Možnosti URL kampaně a přidejte údaje o měřicí šabloně a vlastních parametrech.
 6. Po dokončení klikněte na Uložit.

 

Příklady měřicích šablon pro skupiny produktů a kampaně

Dále uvádíme několik příkladů použití parametrů ValueTrack. Ve všech případech budeme mluvit o atributu „ads_redirect“, který je uveden ve vašich produktových datech. Pokud tam tento parametr není, bude použita adresa URL z atributu „link“.

Použití přesměrování v měřicích šablonách

Pro případ, že byste chtěli v měřicích šablonách používat přesměrování, uvádíme dále několik příkladů možných nastavení měřicích šablon pro skupiny produktů a kampaně.

Příklad

Pokud je v atributu „ads_redirect“ uvedena tato adresa URL:

https://www.retailer-example.com/electronics-televisions-3.php

a vy chcete své adresy URL zobrazit takto:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]=https://www.example.com/electronics-televisions-3.php

můžete měřicí šablonu nastavit takto:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&camp=345&affcode=kw67&cid=890&networkType=search&url[]={unescapedlpurl}

Měřicí šablony lze definovat na úrovni účtu, kampaně, reklamní sestavy a skupiny produktů.Další informace o měřicích šablonách

Používání vlastních parametrů v měřicích šablonách

Chcete-li v měřicích šablonách používat vlastní parametry, přečtěte si další informace o správě měření a přesměrování.

Důležité upozornění

Pokud přidáte měřicí šablony na více úrovních, Google Ads použije tu nejkonkrétnější. Máte-li například měřicí šablony pro reklamní sestavu a pro skupinu produktů, použije se ta na úrovni skupiny produktů.

Pokud vaše měřicí šablony obsahují parametry ValueTrack, které označují klíčová slova, například parametr {keyword}, pak zůstanou tyto parametry v reklamách v Nákupech prázdné. K zobrazování těchto reklam se totiž používají skupiny produktů, a ne klíčová slova.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory