Изключване на конкретни аудитории от насочването Ви

Освен че достигате до конкретни аудитории с рекламите си, можете да изключвате аудитории, които нямат нищо общо с бизнеса Ви и следователно са непечеливши. Като достигате само до аудиториите, които са подходящи за бизнеса Ви, можете да помогнете за намаляването на разходите си и за увеличаването на вероятността рекламата Ви да привлече кликвания и реализации.

В тази статия ще Ви покажем как да изключите конкретни аудитории, ако те не подхождат на рекламираното от Вас.

Преди да започнете

Имайте предвид, че изключванията на аудитории са налице само в определени типове кампании:

 • „Само за дисплейната мрежа“ > „Маркетингови цели“ > „Стимулиране на действия“ > „Купуване от уебсайта Ви“
 • „Само за дисплейната мрежа“ > „Няма маркетингова цел“ > „Всички функции“
 • „Само за дисплейната мрежа – Ремаркетинг“;
 • „Само за дисплейната мрежа – Всички функции“
 • „Мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа – Всички функции“
 • „Само за мрежата за търсене – Всички функции“
 • „Само за мрежата за търсене – Динамични реклами при търсене“.

Начин на работа

Както можете да подобрите списъка си с ключови думи, като изключите някои от тях, така можете и да премахнете конкретни типове аудитории, като списъци за ремаркетинг или аудитории, от рекламната си група, ако не подхождат на рекламираното от Вас. 

Инструкции

За да изключите аудитории на ниво рекламна група и кампания, изпълнете следните стъпки:

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

 1. Sign in to your AdWords account.
 2. Click the Campaigns tab at the top.
 3. Click All campaigns.
 4. Click the Display Network tab to exclude audiences from a Display Network campaign, or the Audiences tab to exclude audiences from a Search Network campaign.
 5. At the bottom of the page, below the statistics table, click +Exclusions.
 6. Either select an ad group under "Ad group targeting and exclusions" or a campaign under "Campaign exclusions."
 7. Under "Ad group exclusions" or "Campaign exclusions," select "Interests & remarketing" from the drop-down menu.
 8. Select as many audiences as you like, either by using "Search by list name" or by clicking the double arrow » to the right of each audience. Your audience will then appear in the "Selected" column.
 9. Click Save. Your selections are then listed in the "Campaign audience exclusions" table.

Следващи стъпки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си