Sådan bruger du eksakt match

Med eksakt søgning kan du nøjes med kun at vise din annonce til kunder, der søger efter dit eksakte søgeord eller relevante varianter af det. Af de fire søgeordsmatchtyper er det eksakt match, der giver dig størst kontrol over, hvem der får vist din annonce, og det kan udmønte sig i en højere klikrate (CTR).

Sådan fungerer eksakt match

Med eksakt match kan dine annoncer blive vist, når en persons søgning matcher dit søgeord (eller relevante varianter af det) præcist.

Din annonce bliver vist, når en person søger efter dit søgeord eller relevante varianter af dit søgeord. Relevante varianter kan omfatte følgende:

 • Stavefejl
 • Entals- eller flertalsformer
 • Ordstammevarianter (f.eks. stryg og strygning)
 • Forkortelser
 • Trykstreger
 • Ændret ordstilling uden betydningsænding (f.eks. [sko mænd] og [mænd sko])
 • Tilføjelse eller fjernelse af funktionsord. Funktionsord er forholdsord (f.eks. i eller til), bindeord (f.eks. til eller men), artikler (f.eks. en eller den) og andre ord, der ikke ændrer noget, hvad angår hensigten med en søgning. Eksempelvis er [sko til mænd] en relevant variant af [sko mænd] (blot uden funktionsordet "til").

Når du bruger eksakt match, opnår du måske ikke så mange eksponeringer eller klik, men du opnår sandsynligvis en højere klikrate (CTR). Det skyldes, at dine annoncer kan blive vist til brugere, der søger efter udtryk, som er nært beslægtet med dit produkt eller din tjeneste.

Eksempel

Eksakt søgeord Annoncer kan blive vist for søgninger efter Der vises ikke annoncer ved søgninger efter
[sko til mænd]

sko mænd
mænd sko
sko for mænd
sko til en mand

røde sko til mænd
køb sko til mænd

Bemærk!

Vi bruger dit eksakte søgeord og altså ikke relevante varianter til at fastsætte dit kvalitetsresultat og et estimeret bud for første side.

Sådan kan eksakt match hjælpe dig

Du kan bruge eksakt søgning til at begrænse, hvem der ser din annonce, til kun de personer, der søger på dine eksakte søgeord eller relevante varianter af dem. Det er de personer, der sandsynligvis er mest interesseret i det, du tilbyder.

Når andre muligheder kan være mere nyttige

 • Opbygning og vedligeholdelse af en liste over søgeord til eksakt match, herunder valg af maksimumbud for hvert enkelt søgeord, kræver tidsmæssige ressourcer, som travle annoncører dårligt kan afsætte.
 • Med eksakt søgning vil du sikkert ikke få så mange visninger, klik eller konverteringer, som du ville med andre metoder. Men de besøgende, du får, vil sikkert være mere interesserede i dit produkt eller din tjeneste.

Få hjælp til at opbygge din søgeordsliste

Der er et par ting, du kan gøre for at sikre dig, at du medtager så mange eksempler på eksakt match som muligt:

 • Kør rapporten Søgetermer for at se en liste over søgetermer, som folk har brugt, inden de så din annonce og klikkede på den.
 • Brug Søgeordsplanlægning til at finde frem til alle de relevante varianter af ord, som du måske ikke selv har tænkt på at føje til din søgeordsliste. 

Derefter kan du tilføje de ord og udtryk, som du finder, og som matcher dit forretningsområde, på din søgeordsliste og bruge dem i dine nye annoncer.

Tips!

 • Vi foreslår, at du bruger en kombination af to eller flere søgeordstyper for at køre en effektiv annoncekampagne. Hvis du f.eks. bruger fleksibel søgning og eksakt søgning, når du ud til en bredere målgruppe, samtidig med at du også præcist målretter mod, hvem der får vist din annonce.
 • Hvis du vil sikre dig, at dine annoncer ikke bliver vist, når en bestemt søgeterm benyttes, skal du føje den pågældende term til din annoncegruppe eller kampagne som et negativt søgeord.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet