Giới thiệu về công cụ sửa đổi đối sánh rộng

Cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối sánh rộng, tùy chọn công cụ sửa đổi đối sánh rộng chỉ hiển thị quảng cáo trong các lần tìm kiếm bao gồm các từ bạn đã đánh dấu bằng dấu cộng, chẳng hạn như +giày +màu đỏ hoặc các biến thể gần giống của các cụm từ có dấu cộng. Các từ khác có thể xuất hiện trước, sau hoặc giữa các cụm từ này. Ví dụ: từ khóa sửa đổi đối sánh rộng +giày +màu đỏ có thể đối sánh với cụm từ tìm kiếm "giày nam màu đỏ" nhưng không đối sánh với "giày màu xanh" hoặc "giày ống đi bộ đường dài màu đỏ". Điều này có thể giúp làm tăng mức độ phù hợp của các lần tìm kiếm với quảng cáo và cải thiện tỷ lệ nhấp chuột qua (CTR) cũng như tỷ lệ chuyển đổi của bạn.

Bài viết này giải thích công cụ sửa đổi đối sánh rộng là gì và cách có thể sử dụng công cụ sửa đổi đối sánh rộng để giúp quảng cáo của bạn tiếp cận khách hàng phù hợp hơn.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng là gì

Theo mặc định, Google Ads sử dụng tùy chọn đối sánh rộng để nhắm mục tiêu các lần tìm kiếm bao gồm bất kỳ kết hợp nào của các từ có chứa cụm từ từ khóa của bạn, cũng như các lần tìm kiếm có chứa các từ đồng nghĩa hoặc các biến thể khác của các từ đó (chẳng hạn như các lần tìm kiếm có liên quan). Do đó, mặc dù từ khóa đối sánh rộng như giày quần vợt có thể gửi nhiều lưu lượng truy cập nhấp chuột phù hợp đến trang web của bạn, nhưng bạn có thể tiếp cận với nhiều lượt tìm kiếm hơn so với dự kiến ban đầu.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ chỉ hiển thị khi lần tìm kiếm của ai đó bao gồm các từ bạn đã đánh dấu bằng dấu cộng, chẳng hạn như lắp đặt +sàn +gỗ +nhanh chóng hoặc các biến thể gần giống của các cụm từ này. Các biến thể gần giống cho công cụ sửa đổi đối sánh rộng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, chữ viết tắt/từ viết tắt và biến thể từ gốc (như "sàn" và "làm sàn"). Từ đồng nghĩa (như "nhanh" và "nhanh chóng") và các lần tìm kiếm có liên quan (như "gạch lát" và "gỗ dán") không được coi là các biến thể gần giống cho công cụ sửa đổi đối sánh rộng.

Công cụ sửa đổi đối sánh rộng tác động như thế nào đến lưu lượng truy cập và số lần nhấp

Công cụ sửa đổi thêm nhiều đặc trưng hơn cho các từ khóa so khớp rộng của bạn và do đó thu hẹp phạm vi tiếp cận của từ khóa. Vì vậy, mặc dù việc sử dụng công cụ sửa đổi so khớp rộng có thể làm tăng mức độ liên quan của từ khóa nhưng đổi lại công cụ này có thể giảm lưu lượng truy cập dự kiến của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Để nhận được thêm các lần nhấp phù hợp, hãy thử thực hiện các việc sau:

  • Để nguyên các từ khóa đối sánh rộng hiện tại đang hoạt động của bạn (thay vì chỉnh sửa hoặc xóa chúng).
  • Nếu bạn chủ yếu sử dụng từ khóa đối sánh rộng, hãy xem xét điều chỉnh giá thầu của mình khi thêm nhiều từ khóa đối sánh rộng được sửa đổi phù hợp hơn. Giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) cao hơn có thể làm tăng khối lượng nhấp chuột và chuyển đổi của bạn.
  • Nếu bạn chủ yếu sử dụng đối sánh chính xác và đối sánh cụm từ, việc thêm từ khóa đối sánh rộng được sửa đổi có thể giúp bạn tiếp cận với nhiều khách hàng hơn trong khi vẫn duy trì khả năng kiểm soát các cụm từ tìm kiếm nào đối sánh với từ khóa của mình.
  • Do từ khóa đối sánh rộng được sửa đổi vốn sẽ nắm bắt được các lần tìm kiếm là biến thể gần giống với cụm từ có dấu cộng của bạn, nên không cần tạo nhiều biến thể như +giày +đỏ+giày +màu đỏ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố