Om endringselementer for fleksibelt samsvar

Endringselement for fleksibelt samsvar gir mer kontroll enn fleksibelt samsvar, og det viser bare annonser i søk som inkluderer ordene du har markert med et plusstegn, som for eksempel +røde +sko, eller nære varianter av termene med plusstegn. Det kan vises flere ord før, etter eller mellom termene. De endrede søkeordene med fleksibelt samsvar, +røde +sko, kan for eksempel samsvare med et søkeord for «røde herresko», men ikke for «blå sko» eller «røde tursko». Dette kan bidra til at søkene til annonsene dine blir mer relevant, og at klikk- og konverteringsfrekvensen forbedres.

I denne artikkelen forklarer vi hva endringselementer for fleksibelt samsvar er, samt hvordan de kan brukes for å bidra til at annonsene dine når mer relevante kunder.

Hva er endringselementer for fleksibelt samsvar?

Google Ads bruker som standard alternativet fleksibelt samsvar for å målrette mot søk som inneholder en hvilken som helst kombinasjon av ordene som inngår i søketermen din, samt søk som inneholder synonymer eller andre varianter av disse ordene (f.eks. relaterte søk). Et søkeord med fleksibelt samsvar som joggesko, kan for eksempel sende mye relevant klikktrafikk til nettstedet ditt, men du kan risikere å nå flere søk enn du opprinnelig hadde tenkt deg.

Med endringselementer for fleksibelt samsvar vises annonsene dine bare når noen søker etter ord du har markert med plusstegn, som for eksempel +rask +tregulv-installasjon, eller nære varianter av disse termene. Nære varianter for endringselement for fleksibelt samsvar innbefatter stavefeil, entalls- og flertallsformer, forkortelser og akronymer og ordstammevarianter (som plante og beplante). Synonymer (som «rask» og «hurtig») og relaterte søk (som «flis» og «laminat») anses ikke som nære varianter for endringselement for fleksibelt samsvar.

Slik påvirkes trafikk og klikk av endringselementer for fleksibelt samsvar

Endringselementer gjør søkeord med fleksibelt samsvar mer spesifikke, og avgrenser dermed søkeordenes rekkevidde. Bruk av et endringselement for fleksibelt samsvar kan derfor gjøre søkeordene mer relevante, men det kan samtidig redusere den forventede trafikken.

Gode fremgangsmåter

For å få flere relevante klikk kan du prøve følgende:

  • La dine eksisterende søkeord med fleksibelt samsvar være aktive (i stedet for å redigere eller fjerne dem).
  • Hvis du først og fremst har brukt søkeord med fleksibelt samsvar, kan du vurdere å justere budene etter hvert som du legger til mer relevante endrede søkeord med fleksibelt samsvar. Et høyere kostnad per klikk-bud (CPC, cost-per-click) kan øke klikkvolumet og gi deg flere konverteringer.
  • Hvis du først og fremst har brukt eksakt samsvar og setningssamsvar, kan du ved å legge til endrede søkeord med fleksibelt samsvar nå ut til flere kunder, samtidig som du beholder kontrollen over hvilke søk som samsvarer med søkeordene dine.
  • Ettersom endrede søkeord med fleksibelt samsvar allerede fanger opp søk som er nære varianter av termene du har markert med plusstegn, er det ikke nødvendig å lage flere varianter som +rød +sko og +røde +sko.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt