Par plašās atbilstības pārveidotājiem

Plašās atbilstības pārveidotāja funkcija sniedz lielākas kontroles iespējas nekā plašā atbilstība un rāda reklāmas tikai tādu meklēšanas vienumu gadījumā, kuros ir ietverti ar pluszīmi atzīmēti vārdi (+sarkani +apavi) vai tuvi to varianti. Pirms, pēc un starp terminiem var tikt lietoti papildu vārdi. Piemēram, plašās atbilstības pārveidotajiem atslēgvārdiem +sarkani +apavi varētu atbilst meklēšanas vaicājums “sarkani vīriešu apavi”, taču ne vaicājums “zili apavi” vai “sarkani pārgājiena zābaki”. Tādējādi jūs varat gūt labāku ieskatu par meklēšanas atbilstību reklāmām un uzlabot reklāmu vidējo klikšķu skaitu (VKS) un reklāmguvumu līmeņus.

Šajā rakstā ir izskaidrots, kas ir plašās atbilstības pārveidotāji un kā tos var izmantot, lai reklāmas sasniegtu atbilstošākus lietotājus.

Kas ir plašās atbilstības pārveidotāji

Pēc noklusējuma Google Ads izmanto plašās atbilstības opciju, lai atlasītu meklēšanas gadījumus, kuros ir iekļauti tādi paši vārdi kā jūsu atslēgvārda vienums, kā arī tādus meklēšanas gadījumus, kuros ir iekļauti šo vārdu sinonīmi vai citas variācijas (piemēram, saistītie meklēšanas gadījumi). Tāpēc, lai gan tāds plašās atbilstības atslēgvārds kā tenisa apavi var nosūtīt jūsu vietnei daudz atbilstošu klikšķu datplūsmas, jūs varat sasniegt vairāk meklēšanas gadījumu, nekā sākotnēji paredzēts.

Plašās atbilstības pārveidotāji sniedz iespēju rādīt reklāmas tikai tad, kad meklēšanā tiek izmantoti vārdi, ko esat atzīmējis ar pluszīmi, piemēram, +ātra +koka +grīdas ieklāšana vai līdzīgas šo terminu variācijas. Līdzīgi plašās atbilstības pārveidotāja varianti ir pārrakstīšanās, vienskaitļa un daudzskaitļa formas, abreviatūras un akronīmi, kā arī vienas saknes vārdi (piemēram, “koks” un “koksne”). Sinonīmi (piemēram, “veikls” un “ātrs”) un saistīti meklēšanas vaicājumi (piemēram, “flīzes” un “lamināts”) netiek uzskatīti par līdzīgiem plašās atbilstības pārveidotāja variantiem.

Kā plašās atbilstības pārveidotāji ietekmē datplūsmu un klikšķus

Pārveidotāji padara plašās atbilstības atslēgvārdus precīzākus un tādējādi samazina to sasniedzamību. Plašās atbilstības pārveidotāja izmantošana ļauj palielināt jūsu atslēgvārdu atbilstību, bet vienlaikus arī samazināt paredzēto datplūsmu.

Paraugprakse

Lai iegūtu papildu atbilstošus klikšķus, mēģiniet veikt kādu no šīm darbībām.

  • Atstājiet aktīvus savus esošos plašās atbilstības atslēgvārdus (tā vietā, lai tos rediģētu vai noņemtu).
  • Ja galvenokārt izmantojat plašās atbilstības atslēgvārdus, apsveriet iespēju pielāgot cenas, pievienojot vēl atbilstošākus pārveidotus plašās atbilstības atslēgvārdus. Augstāka maksas par klikšķi (MPK) cena var palielināt klikšķu un reklāmguvumu skaitu.
  • Ja galvenokārt izmantojat precīzās un frāzes atbilstības atslēgvārdus, pievienojot pārveidotus plašās atbilstības atslēgvārdus, varēsit sasniegt vairāk klientu un vienlaikus kontrolēt jūsu atslēgvārdiem atbilstošos meklēšanas vienumus.
  • Nav jāveido vairākas variācijas, piemēram, +sarkani +apavi un +sarkanie +apavi, — pārveidotie plašās atbilstības atslēgvārdi ņem vērā meklēšanas gadījumus, kuros ietvertas līdzīgas variācijas ar pluszīmi atzīmētajiem vārdiem.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.