Teave osalise vaste teisendajate kohta

Osalise vaste teisendaja valik, mis pakub suuremat kontrolli kui osaline vaste, näitab reklaame ainult otsingutes, mis hõlmavad sõnu, mille olete märgistanud plussmärgiga (nt +punased +jalatsid), või plussmärgiga terminite lähedasi variatsioone. Terminite ees, järel või vahel võib olla rohkem sõnu. Näiteks osalise vaste teisendajaga märksõna +punased +jalatsid võivad otsingupäringu vastendada terminiga „meeste punased jalatsid”, kuid mitte terminitega „sinised jalatsid” või „punased matkasaapad”. See võib aidata suurendada otsingute asjakohasust reklaamide suhtes ning parandada teie klikkimise (CTR) ja konversioonimäärasid.

Selles artiklis selgitatakse, mis on osalise vaste teisendajad ja kuidas neid kasutada, et reklaamid jõuaksid asjakohasemate klientideni.

Mis on osalise vaste teisendajad?

Google Ads kasutab vaikimisi osalist vastet, et sihtida otsinguid, mis sisaldavad teie märksõnatermini moodustavate sõnade mis tahes kombinatsiooni, ja samuti otsinguid, mis sisaldavad nende sõnade sünonüüme või muid variatsioone (nt seotud otsinguid). See tähendab, et kuigi osalise vastega märksõna, näiteks tennisejalatsid, võib teie saidile suunata palju asjakohast klikiliiklust, võite jõuda plaanitust suurema hulga otsinguteni.

Osalise vaste teisendajad tagavad selle, et teie reklaame näidatakse ainult siis, kui kellegi otsing sisaldab sõnu, mille olete märgistanud plussmärgiga (nt +puidust +laudise +kiire paigaldus või nende terminite lähedased variatsioonid). Osalise vaste teisendaja lähedased variandid on näiteks õigekirjavead, ainsuse ja mitmuse vormid, lühendid ja akronüümid ning tüvest tuletatud sõnad (nt „laud” ja „laudis”). Sünonüüme (näiteks „kiire” ja „kärme”) ja seotud otsinguid (näiteks „seinaplaat” ja „laminaat”) ei loeta osalise vaste teisendaja lähedasteks variantideks.

Osalise vaste teisendajate mõju liiklusele ja klikkidele

Teisendajad täpsustavad teie osalise vastega märksõnu, kitsendades seega nende katvust. Seega, kuigi osalise vaste teisendajate kasutamine võib suurendada märksõnade asjakohasust, võib see omakorda vähendada eeldatavat liiklust.

Head tavad

Täiendavate asjakohaste klikkide saamiseks proovige teha järgmist.

  • Jätke olemasolevad osalise vastega märksõnad aktiivseks (nende muutmise või eemaldamise asemel).
  • Kui olete kasutanud peamiselt osalise vastega märksõnu, kaaluge pakkumiste korrigeerimist asjakohasemate teisendatud osalise vastega märksõnade lisamisel. Kõrgem kliki hinna (CPC) pakkumine võib klikkide ja konversioonide arvu suurendada.
  • Kui olete kasutanud peamiselt täpseid ja fraasivasteid, siis teisendatud osalise vastega märksõnade lisamine võib aidata teil jõuda suurema arvu klientideni. Samal ajal jääb teile kontroll selle üle, millised otsinguterminid vastavad teie märksõnadele.
  • Kuna teisendatud osalise vastega märksõnad püüavad juba kinni otsingud, mis on teie plussmärgiga märgistatud terminite lähedased variatsioonid, ei pea te looma mitut variatsiooni (nt +punane +jalats ja +punased +jalatsid).
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse