Modifikátory volné shody

Modifikátor volné shody vám dává větší kontrolu než běžná volná shoda. Zajistí, aby se vaše reklamy zobrazovaly pouze u vyhledávacích dotazů obsahujících slova, která jste označili znaménkem plus, například +červené +boty, případně jejich blízké varianty.

Výrazy s modifikátorem volné shody, které jste označili znaménkem +, se mohou nacházet kdekoli ve vyhledávacím dotazu. Mezi výrazy se znaménkem +, před nimi i za nimi se v dotazu mohou nacházet jiná slova. Například modifikované klíčové slovo ve volné shodě +červené +boty vyhoví dotazu na „boty na prodej, které jsou červené“, ale nikoli „modré boty“ ani „červené pohorky“. Tato další úroveň konkrétnosti může pomoci zvětšit relevanci vyhledávacích dotazů, na něž se vaše reklamy zobrazí, což v důsledku zvětší vaši míru prokliku (CTR) a konverzní poměr.

Reklama se může zobrazit i na vyhledávací dotaz obsahující blízké varianty jednotlivých výrazů označených znaménkem +, případně kombinaci těchto výrazů do jediného klíčového slova.

Tento článek vysvětluje, co jsou modifikátory volné shody a jak je lze použít k tomu, aby vaše reklamy oslovovaly relevantnější zákazníky.

Princip

Volnou shodu používá služba Google Ads standardně k cílení na vyhledávací dotazy, které obsahují jakoukoli kombinaci slov, z nichž je příslušné klíčové slovo složeno, a na dotazy obsahující blízké varianty těchto slov, případně jejich kombinaci do jediného klíčového slova.

Klíčové slovo ve volné shodě, například slovo tenisky, na váš web tedy může nasměrovat velkou návštěvnost, můžete ale také cílit na větší počet vyhledávání, než jste původně zamýšleli.

Modifikátory volné shody zajišťují, aby se vaše reklamy zobrazovaly pouze v případě, kdy vyhledávací dotaz obsahuje slova, která jste označili znaménkem plus, například +rychlá +dřevěná +podlaha instalace, nebo jejich blízké varianty. Blízké varianty modifikátoru volné shody zahrnují slova s chybným pravopisem, tvary jednotného i množného čísla, zkratky a zkratková slova, slova příbuzná (např. podlaha a podlahář), implikované výrazy, synonyma, parafráze a varianty klíčového slova se stejným významem.

Modifikátor volné shody může reklamu zobrazit i v případě, že jde o blízké varianty jednotlivých vašich vyhledávacích dotazů spojené do jediného klíčového slova.

Například +přijmeme +opraváře +motorů může vyhovět dotazu „práce na částečný úvazek jako opravář motorů". Tento vyhledávací dotaz úzce souvisí s celým klíčovým slovem „přijmeme opraváře motorů“, ačkoli "přijmeme" a „práce na částečný úvazek“ nejsou přímo synonyma. Reklama se nicméně nezobrazí, pokud někdo bude hledat pouze „práce na částečný úvazek“. Další informace o blízkých variantách

Poznámka: Modifikátor + lze použít pouze u klíčových slov ve volné shodě. Pro přesnou a frázovou shodu žádná taková možnost neexistuje.

Příklady

Klíčové slovo s modifikátorem volné shody Reklamy se mohou zobrazit pro tyto vyhledávací dotazy Pro tyto vyhledávací dotazy se reklamy nezobrazí
+pánská +obuv prodej bot pro muže
stylová obuv pánská
obuv pro pány
pánské ponožky a obuv
pánské ponožky
dětské cvičky
+služby +sekání +trávníků služby, které mi posekají trávník
služby sekání a lemování trávníků
sekání trávníku a zahradnické služby
ceny služeb sekání trávníku
služby provzdušňování trávníku
zahradnické služby
+aruba +dovolená dovolená all inclusive na arubě
nápady na dovolenou na arubě
plavby na arubu

Jaký vliv mají modifikátory volné shody na provoz a počet kliknutí

Modifikátory zvyšují konkrétnost klíčových slov ve volné shodě a zužují tak jejich zásah. Díky modifikátoru volné shody lze tedy zvýšit relevanci klíčových slov, zároveň se však může snížit očekávaný provoz.

Doporučené postupy

Doporučujeme postupovat takto:

  • Ponechte stávající klíčová slova ve volné shodě aktivní (namísto jejich úprav nebo odstranění).
  • Pokud jste používali především klíčová slova ve volné shodě, zvažte při přidávání relevantnějších klíčových slov v modifikované volné shodě zvažte, zda nabídky neupravit. Vyšší nabídka ceny za proklik (CPC) může zvýšit počet kliknutí a konverzí.
  • Protože modifikátory volné shody zachycují vyhledávání blízkých variant výrazů, které jste označili znaménkem plus, není potřeba vytvářet více variant, jako +červená +bota, +červené +boty a +boty +červené.
  • Modifikátor + je třeba přidávat pouze k výrazům, které souvisejí s vaším produktem nebo službou. Předložky, spojky a členy můžete vynechat. Například namísto klíčového slova +restaurace +v +praze je lepší použít klíčové slovo +restaurace +praha.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory