Modifikátory volné shody


S modifikátorem volné shody máte větší kontrolu než u běžné volné shody. Zajistí, aby se vaše reklamy zobrazovaly pouze u vyhledávacích dotazů obsahujících slova, která jste označili znaménkem plus, například +červené +boty, případně jejich blízké varianty.

Výrazy s modifikátorem volné shody, které jste označili znaménkem +, se mohou nacházet kdekoli ve vyhledávacím dotazu. Mezi výrazy se znaménkem +, před nimi i za nimi se v dotazu mohou nacházet jiná slova. Například modifikované klíčové slovo ve volné shodě +červené +boty vyhoví dotazu na „boty na prodej, které jsou červené“, ale nikoli „modré boty“ ani „červené pohorky“. Tato větší konkrétnost může pomoct zlepšit relevanci vyhledávacích dotazů, na něž se vaše reklamy zobrazí, což vám v důsledku zvýší míru prokliku (CTR) a konverzní poměr.

Reklama se může zobrazit i na vyhledávací dotaz obsahující blízké varianty jednotlivých výrazů označených znaménkem +, případně kombinaci těchto výrazů v klíčovém slově.

Tento článek vysvětluje, co jsou modifikátory volné shody a jak je lze použít k tomu, aby vaše reklamy oslovovaly relevantnější zákazníky.

Princip

Volnou shodu používá služba Google Ads standardně k cílení na vyhledávací dotazy, které obsahují jakoukoli kombinaci slov, z nichž je příslušné klíčové slovo složeno, a na dotazy obsahující blízké varianty těchto slov, případně jejich kombinaci do jediného klíčového slova.

Klíčové slovo ve volné shodě, například „tenisky“, na váš web tedy může nasměrovat velkou návštěvnost. Také lze ale cílit na větší počet vyhledávání, než jste původně zamýšleli.

Modifikátory volné shody zajišťují, aby se vaše reklamy zobrazovaly, pouze když vyhledávací dotaz obsahuje slova, která jste označili znaménkem plus (například +rychlá +dřevěná +podlaha instalace) nebo jejich blízké varianty. Blízké varianty modifikátoru volné shody zahrnují slova s chybným pravopisem, tvary jednotného i množného čísla, zkratky a zkratková slova, slova příbuzná (např. podlaha a podlahář), implikované výrazy, synonyma, parafráze a varianty klíčového slova se stejným významem.

Vedle blízkých variant jednotlivých slov může modifikátor volné shody reklamu zobrazit i v případě, že jde o blízké varianty celého klíčového slova.

Například +přijmeme +opraváře +motorů může vyhovět dotazu „práce na částečný úvazek jako opravář motorů". Tento vyhledávací dotaz úzce souvisí s celým klíčovým slovem „přijmeme opraváře motorů“, ačkoli „přijmeme“ a „práce na částečný úvazek“ nejsou přímo synonyma. Reklama se však nezobrazí, pokud někdo bude hledat pouze sousloví „práce na částečný úvazek“.Další informace o blízkých variantách

Poznámka: Modifikátor + lze použít pouze u klíčových slov ve volné shodě. Pro přesnou a frázovou shodu žádná taková možnost neexistuje.

Modifikátor volné shody zohledňuje pořadí slov. Pokud je pořadí slov relevantní pro význam klíčového slova, jako například +nové +mlýny +hotely, nemusí je modifikátor volné shody vždy spojit s vyhledáváním se slovy v jiném pořadí, například nové hotely na nových mlýnech. Jestliže pořadí klíčových slov nezmění význam klíčového slova, například +česko +hotely, spojí je modifikátor volné shody s dotazy bez ohledu na pořadí slov (například hotely v praze česko). Když na pořadí slov záleží, doporučujeme přidat klíčová slova, která vyjadřují i dodatečný záměr. Oslovíte tím veškerou návštěvnost, která je pro vaši firmu relevantní.

Příklady

Klíčové slovo s modifikátorem volné shody Reklamy se mohou zobrazit pro tyto vyhledávací dotazy Pro tyto vyhledávací dotazy se reklamy nezobrazí
+pánská +obuv
 • prodej bot pro muže
 • stylová obuv pánská
 • obuv pro pány
 • pánské ponožky a obuv
 • pánské ponožky
 • dětské cvičky
+služby +sekání +trávníků
 • služby, které mi posekají trávník
 • služby sekání a lemování trávníků
 • sekání trávníku a zahradnické služby
 • ceny služeb sekání trávníku
 • zahradnické služby
 • služby provzdušňování trávníku
+aruba +dovolená
 • dovolená all inclusive na arubě
 • nápady na dovolenou na arubě
 • plavby na arubu

Jaký vliv mají modifikátory volné shody na provoz a počet kliknutí

Modifikátory zvyšují konkrétnost klíčových slov ve volné shodě a zužují tak jejich zásah. Díky nim lze tedy zvýšit relevanci dotazů odpovídajících vašim klíčovým slovům, zároveň se však může snížit očekávaný provoz.

Doporučené postupy

Doporučujeme postupovat takto:

 • Ponechte stávající klíčová slova volné shody aktivní (neupravujte je ani neodstraňujte).
 • Pokud používáte především klíčová slova ve volné shodě, zkuste při přidávání dalších upravit nabídky. Vyšší nabídka ceny za proklik (CPC) může zvýšit počet kliknutí a konverzí.
 • Protože modifikátory volné shody zachycují vyhledávání blízkých variant výrazů, které jste označili znaménkem plus, není potřeba vytvářet více variant, jako +červená +bota, +červené +boty a +boty +červené.
 • Modifikátor + je nutné přidávat pouze k výrazům, které souvisejí s vaším produktem nebo službou. Předložky, spojky a členy můžete vynechat. Například namísto klíčového slova +restaurace +v +praze je lepší použít klíčové slovo +restaurace +praha.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory