Uw website taggen voor remarketing

Voor standaard en dynamische remarketing moet u uw website taggen met de Google Ads-tag om een doelgroepbron in te stellen voor uw website of apps. De algemene sitetag is een webtaggingbibliotheek voor producten van Google voor sitemeting, conversies bijhouden en remarketing. De tag bestaat uit een blok code waarmee bezoekers van uw website aan remarketinglijsten worden toegevoegd. U kunt deze lijsten vervolgens gebruiken om deze bezoekers met uw advertenties te targeten.

Voor dynamische remarketing gebruikt u ook de gebeurtenisfragmenten, die specifieke gegevens aan Google Ads doorgeven over uw websitebezoekers en de acties die ze op uw site uitvoeren.

In dit artikel vindt u instructies om remarketing in te stellen, leest u waar u remarketingfragmenten kunt vinden en hoe u uw site kunt taggen voor remarketing. U kunt direct naar een van de volgende gedeelten gaan:

Meer informatie over hoe u uw site tagt voor dynamische remarketing of hoe u dynamische remarketing instelt voor uw app

Voordat u begint

 • U moet bekend zijn met de code van uw website. Als dit niet het geval is, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar of iemand met een technische achtergrond.
 • Uw remarketinglijsten moeten een minimumaantal bezoekers hebben. Anders kunnen uw advertenties niet worden weergegeven.
 • Nadat u uw website geeft getagd, worden mensen die uw website bezoeken automatisch aan uw remarketinglijsten toegevoegd op basis van de regels die u heeft ingesteld.
Het is in Google Ads niet toegestaan om tags te implementeren op pagina's die zijn gerelateerd aan door beleid beperkte aanbiedingen. Meer informatie over het beleid voor gepersonaliseerd adverteren

Instructies

Remarketing voor de eerste keer instellen met de Google Ads-tag

De eerste keer dat u websiteremarketing instelt in Google Ads, moet u een codefragment toevoegen aan uw website: de algemene sitetag en eventueel ook het gebeurtenisfragment.

Zodra u de algemene sitetag heeft geïnstalleerd, legt die informatie vast over de pagina's die door uw websitebezoekers worden bekeken. Deze informatie bestaat onder andere uit de pagina-URL en -titel, en wordt gebruikt om remarketinglijsten te maken.

U moet de algemene sitetag op elke pagina van uw website installeren, maar u heeft voor elk Google Ads-account slechts één algemene sitetag nodig.

Gebeurtenisfragmenten instellen

Het gebeurtenisfragment kan worden gebruikt om specifieke gegevens aan Google Ads door te geven over bezoekers van uw website en de acties die ze op de site uitvoeren, zoals producten bekijken, aankopen voltooien, online formulieren invullen en registraties voltooien. De gegevens die aan het gebeurtenisfragment worden doorgegeven, kunnen ook worden gebruikt om dynamische remarketinglijsten te maken.

U kunt het gebeurtenisfragment ook gebruiken om extra acties te meten die als dynamische remarketinggebeurtenis moeten worden geteld. Installeer dit fragment op pagina's van de site die u wilt meten, waar de gebeurtenis plaatsvindt. Dergelijke gebeurtenissen vinden bijvoorbeeld plaats als een klant een aankoop doet op een winkellocatie of op zoek is naar vliegtickets op een reissite.Meer informatie over gebeurtenisparameters voor verschillende typen bedrijven

Zorg ervoor dat u gebruikers duidelijke en uitgebreide informatie geeft over de gegevens die u verzamelt en dat u toestemming vraagt als dat wettelijk verplicht is.

De algemene sitetag en het gebeurtenisfragment voor remarketing maken of bewerken

 1. Log in bij Google Ads.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon  en klik op Doelgroepbeheer onder het gedeelte Gedeelde bibliotheek.
 3. Klik links op Doelgroepbronnen. Er wordt een groep met bronnen geopend waarmee u remarketinglijsten kunt maken.
 4. Klik op de kaart Google Ads-tag op TAG INSTELLEN.
  • Als u al een tag heeft ingesteld, selecteert u Bron bewerken in het menu van het icoon met drie stippen 3 dot icon rechtsboven in de kaart Google Ads-tag. Als u alleen de code wilt ophalen, gaat u verder met stap 6.
 5. Selecteer welk type gegevens de tag moet verzamelen: standaard remarketinggegevens of dynamische remarketinggegevens. Dynamische remarketinggegevens omvatten ook specifieke kenmerken/parameters.
  • U kunt ervoor kiezen ook de parameter voor de gebruikers-ID in de tag op te nemen. Met de parameter Gebruikers-ID kunt u een gebruikers-ID aan de tag doorgeven voor elke websitebezoeker, die functies zoals koppeling via verschillende apparaten mogelijk maakt.
  • Als u specifieke kenmerken of parameters selecteert, kunt u het type bedrijf kiezen dat het beste past bij uw producten en services.
 6. Klik op MAKEN EN DOORGAAN.
  • Voor een bestaande tag ziet u de knop OPSLAAN EN DOORGAAN.
 7. Zodra het installatiescherm wordt weergegeven, zijn de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment klaar voor gebruik. U kunt de code kopiëren, Tag Manager gebruiken, de tag downloaden of de tag e-mailen naar een webontwikkelaar.
  • Als u remarketing in uw site wilt integreren, kopieert u de code en plakt u deze tussen de tags <head> en </head> van de website.
   Waarschuwing: Het gebeurtenisfragment mag niet ongewijzigd worden gekopieerd en geplakt voor gebruik op uw website. Het fragment bevat waarden van tijdelijke aanduidingen die uw webontwikkelaar dynamisch moet invullen als het codefragment wordt geïntegreerd in de webserver. Meer informatie over het gebruik van gebeurtenisparameters voor uw bedrijfstype
  • De algemene sitetag moet aan elke pagina van uw site worden toegevoegd. Het gebeurtenisfragment hoeft alleen te worden toegevoegd aan de specifieke pagina's die u wilt bijhouden voor dynamische remarketinggebeurtenissen.
   Opmerking: Als u de algemene sitetag al heeft ingesteld met behulp van Display & Video 360, Search Ads 360, Campaign Manager 360, Google Analytics of een ander Google Ads-account, hoeft u deze niet opnieuw aan uw website toe te voegen. Als u zowel conversies wilt bijhouden als remarketing wilt laten werken, moet u de config-opdracht (een stuk code met uw conversie-ID) toevoegen aan elke instantie van de algemene sitetag direct boven de eindtag </script>. In het volgende voorbeeld staat 'AW-CONVERSION_ID' voor de conversie-ID van uw account:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Als u de algemene sitetag heeft geïmplementeerd van andere producten dan de hierboven genoemde, moet deze worden aangepast om metingen met Google Ads mogelijk te maken. Als u het oude gebeurtenisfragment gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd in plaats daarvan het nieuwe gebeurtenisfragment te gebruiken, wat wordt aanbevolen.

 8. Klik op GEREED.
 9. Klik in het volgende bevestigingsscherm 'Volgende stap' nogmaals op GEREED.
  • Als u de algemene sitetag eerder heeft toegevoegd vanuit een ander Google-product, zoals Google Analytics, voegt u aan elke instantie van de tag de opdracht 'config' uit de Google Ads-tag toe (hieronder gemarkeerd). Let op: 'AW-123456789' is slechts een voorbeeld van een ID. U moet dit deel van de opdracht 'config' vervangen door de klant-ID in het vak voor de algemene sitetag.
       <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"> </script>
       <script>
       window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;
       function gtag ( ) {dataLayer.push (arguments ) ; }
       gtag ('js' , new Date ( ) ) ;
       gtag ('config', 'AW-123456789') ;
       </script>

De Google Analytics-tag gebruiken in plaats van de Google Ads-tag

Als u uw Google Analytics-tag wilt gebruiken in plaats van de Google Ads-remarketingtag, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw website moet de Google Analytics-tag bevatten.
 • Uw Google Ads- en Google Analytics-accounts moeten zijn gekoppeld (wanneer u uw accounts koppelt, moet u beheerderstoegang tot het Google Ads-account hebben en over bewerkingsrechten voor het Google Analytics-account beschikken).
 • In Google Analytics moeten de functies voor remarketing en adverteren zijn ingeschakeld.

Raadpleeg Remarketing en rapportagefuncties voor advertenties inschakelen in Analytics voor uitgebreide instructies.

Geavanceerde opties

Verzameling van remarketinggegevens uitschakelen

U kunt de verzameling van gepersonaliseerde advertentiegegevens uitschakelen voor gebruikers die geen gepersonaliseerde advertenties willen bekijken of voor uw eigen nalevingsdoeleinden. U kunt de algemene sitetag wijzigen en de verzameling van gepersonaliseerde advertentiegegevens uitschakelen voor bepaalde gebruikers op uw site of ervoor kiezen alle gebruikers uit Californië uit te sluiten in het gedeelte 'Doelgroepbeheer' van uw Google Ads-account.

 

De instelling voor first-party cookies uitschakelen

Als u er zeker van wilt zijn dat Google Ads al uw conversies meet, ongeacht de browser die een sitebezoeker gebruikt, stelt de remarketingtag nieuwe cookies in op uw domein. Hierdoor wordt nieuwe informatie opgeslagen over de advertentieklik die bezoekers naar uw website heeft gebracht.

Als u niet wilt dat de remarketingtag first-party cookies instelt op het domein van uw site, voegt u de volgende regel toe aan de configuratie van de tag voordat u de scripttag laadt:

var google_conversion_linker = false;

Als u conversion_async.js gebruikt, voegt u het gemarkeerde gedeelte hieronder toe aan de aanroep google_trackConversion:

window.google_trackConversion( { google_conversion_linker : false } );

We raden dit af omdat dit tot een minder nauwkeurige conversiemeting leidt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen