Remarketingové seznamy

Remarketingové seznamy obsahují návštěvníky webu nebo uživatele aplikací. Sestavují se na základě fragmentů kódu, který se na web nebo do aplikace přidá. Při vytváření seznamu nastavíte pravidla, která budou přidávání návštěvníků nebo uživatelů do seznamu řídit. Dále určíte délku trvání členství, tedy dobu, po kterou mají návštěvníci nebo uživatelé na seznamu zůstat. Vytvořený seznam je nutné přidat do cílení reklamních sestav v kampaních. Pak budete moct návštěvníkům nebo uživatelům na seznamu zobrazovat reklamy.

Pokud jste nastavili značku Google Ads pro remarketing v novém prostředí Google Ads, zobrazí se nová značka Google Ads, která se skládá z globální značky webu a volitelného fragmentu události. Máte-li na webu nainstalovanou starou značku AdWords využívající JavaScript, bude fungovat i nadále. Doporučujeme však používat novou značku Google Ads. Další informace o změnách ve značce pro remarketing Google Ads

V tomto článku se dozvíte, jak remarketingové seznamy fungují.

Než začnete

Pokud remarketing ještě neznáte, doporučujeme nejprve článek Nastavení remarketingu.

Služba Google Ads nepovoluje implementaci značek na stránkách souvisejících s nabídkami, které jsou omezené zásadami. Další informace o zásadách personalizované inzerce

Návštěvníci webu

Návštěvníci jsou do remarketingového seznamu přidáváni pár sekund po návštěvě stránky, která má ve zdrojovém kódu buď jen globální značku webu, nebo globální značku webu i fragment remarketingové události. Jakmile někdo navštíví web s fragmentem události, aktualizuje se příslušné časové razítko tak, aby zůstal v seznamu po stanovenou délku trvání členství.

Pokud si uživatelé zobrazí na vašem webu více stránek s fragmenty remarketingové události, mohou být zařazeni na více seznamů. V tomto případě splňují podmínky pro zobrazení všechny reklamy zařazené do remarketingových kampaní pro tyto seznamy. O umístění v aukci pak bude soutěžit reklama s nejvyšším hodnocením.

Návštěvníci nebo uživatelé

Nově vytvořený seznam zpočátku neobsahuje žádné návštěvníky ani uživatele. Ti budou postupně přidáváni podle nastavených pravidel poté, co navštíví web nebo použijí mobilní aplikaci. Zkontrolujte, zda jste na web přidali příslušnou značku, případně zda jste remarketing povolili v mobilní aplikaci. Jinak nebude možné návštěvníky nebo uživatele do seznamů přidávat.

Pravidla

Pravidla představují podmínky, které je třeba splnit, aby mohl být návštěvník nebo uživatel zařazen do remarketingového seznamu. Kromě výchozích seznamů, které nabízí služba Google Ads, můžete pomocí pravidel vytvářet i vlastní remarketingové seznamy.

Příklad

Letecká společnost chce zobrazovat reklamy na výhodné letenky uživatelům, kteří v průběhu posledního měsíce navštívili stránku daného produktu na jejím webu. Vytvoří seznam „Výhodné letenky“ s třicetidenní délkou trvání členství a pravidlem, na základě něhož budou do seznamu přidáváni všichni návštěvníci webové stránky, jejíž adresa URL končí řetězcem „vyhodne-letenky.html“. Když uživatelé navštíví stránku s výhodnými letenkami, budou přidáni do seznamu „Výhodné letenky“. Na všechny jeho členy pak může letecká společnost cílit reklamní kampaň na výhodné letenky.

Podrobné pokyny k pravidlům najdete v článku Použití pravidel pro remarketingové seznamy spojené s weby.

Velikost remarketingových seznamů

Požadavek, který musí být splněn, aby se reklamy na základě remarketingového seznamu zobrazovaly, se různí podle cílové sítě. Přesnost odhadované velikosti seznamu se bude lišit v závislosti na vašem nastavení seznamu, době, kdy byla nainstalována značka, nastavení kampaně a dalších faktorech.

  • Obsahová síť Google vyžaduje minimálně 100 aktivních návštěvníků či uživatelů za posledních 30 dní.
  • Vyhledávací síť Google vyžaduje minimálně 1 000 aktivních návštěvníků či uživatelů za posledních 30 dní.
  • YouTube vyžaduje minimálně 1 000 aktivních návštěvníků či uživatelů za posledních 30 dní.
  • Reklamy v Gmailu vyžadují minimálně 1 000 aktivních návštěvníků či uživatelů v Obsahové síti za posledních 30 dní.
  • Reklamy discovery vyžadují nejméně 1 000 aktivních návštěvníků nebo uživatelů za posledních 30 dní.

Pokud máte s remarketingovými seznamy potíže:

Poznámka: Na remarketingové seznamy v Gmailu se přidávají jen uživatelé, kteří jsou do Gmailu přihlášeni.

Stav seznamu

Při vytváření seznamu můžete vybrat, zda bude uzavřený nebo otevřený. Tento stav můžete kdykoli změnit – nemá žádný vliv na fragment události ani na nastavení seznamu. Uzavřený seznam s krátkou dobou trvání členství ale nebude možné k cílení použít, protože bude příliš krátký.

  • Uzavřený seznam se nerozšiřuje o další návštěvníky ani uživatele. Fragment události bude dále fungovat, ale služba Google Ads do seznamu nikoho dalšího nepřidá. Cílení bude fungovat také, zacílený segment se však nijak nerozšíří.
  • Otevřený seznam se může rozrůstat. Služba Google Ads do něj bude přidávat další návštěvníky a uživatele. Nezapomeňte, že pokud seznam nepoužijete pro cílení kampaně nebo reklamní sestavy po dobu 540 dnů, služba Google Ads jej automaticky uzavře. Můžete ho však kdykoli opět otevřít.

Délka trvání členství

Můžete nastavit délku trvání členství, která určuje, jak dlouho zůstane návštěvník nebo uživatel v seznamu. Po uplynutí délky trvání členství budou návštěvníci či uživatelé ze seznamu odstraněni, pokud mezitím opět nenavštívili váš web nebo nepoužili vaši aplikaci (v takovém případě začíná nastavená lhůta běžet znovu od začátku). Za dodržení limitů doby trvání podle platného zákona jste odpovědní vy.

Síť Výchozí délka trvání Max. délka trvání
Obsahová síť 30 dní 540 dní
Vyhledávání Google 30 dní 540 dní
  • Nastavíte-li delší dobu trvání, než je maximální možná doba, bude návštěvník nebo uživatel po uplynutí maximální délky trvání z remarketingového seznamu odstraněn.
  • Změníte-li délku trvání členství v seznamu, může se nějakou dobu v účtu Google Ads zobrazovat velikost seznamu nepřesně.
  • Změníte-li délku trvání členství v době, kdy už seznam obsahuje návštěvníky či uživatele, bude nová délka trvání platit pro všechny současné a budoucí návštěvníky a uživatele v seznamu. Pokud je například délka trvání 60 dnů a vy ji zkrátíte na 30 dnů, budou odstraněni všichni, kdy se k seznamu připojili před 31 až 60 dny. Pokud je naopak délka trvání 30 dnů a vy ji prodloužíte na 60 dnů, každý, kdo je již na seznamu, na něm zůstane po dobu maximálně 60 dnů.

Délku trvání byste měli zvolit podle předpokládané doby, po kterou budou reklamy pro návštěvníky relevantní. Obecně by se měla délka trvání členství v seznamu blížit délce příslušného prodejního cyklu.

Neaktivní seznamy

Pokud některý z remarketingových seznamů nepoužijete po dobu 540 dnů, automaticky se uzavře. Nebudou se do něj přidávat další návštěvníci ani uživatelé. Bude se však i nadále zobrazovat v tabulce Publikum. Seznamy můžete kdykoli znovu otevřít.

Příklad

Pokud prodáváte vstupenky do kina, zvolíte pravděpodobně délku trvání členství v seznamu pouze v řádu několika dní. Jestli však prodáváte automobily, je vhodné vybrat délku trvání i v řádu několika měsíců. Rozhodnutí koupit nový vůz totiž obvykle vyžaduje delší dobu.

Pokud prodáváte dárky ke sv. Valentýnu, můžete zvolit délku trvání členství v seznamu jeden rok plus pár dnů navíc. Zákazníky ze seznamu tak budete moci oslovit příští rok před svátkem sv. Valentýna.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory