Az eredmények becslése ajánlat-, költségkeret- és célszimulátorok segítségével

A Google Ads szolgáltatásban az alábbi két típusú szimulátor használható:

A Google Ads ajánlatszimulátorai segítségével megtekintheti, hogyan befolyásolnák a különböző ajánlatok a hirdetések heti teljesítményét.

 • A normál ajánlatszimulátorok megmutatják, hogy a max. CPC-ajánlat módosításai miként befolyásolhatják azt, hogy az adott kulcsszóhoz vagy hirdetéscsoporthoz tartozó hirdetések milyen költséget, illetve hány kattintást, megjelenítést és konverziót, valamint milyen konverziós értéket érnek el. Ezek a szimulátorok a Hirdetéscsoportok és a Kulcsszavak oldalon találhatók.
 • A kampány-ajánlatszimulátor megmutatja, hogy a kampány ajánlatainak módosítása milyen hatást gyakorolna az adott kampány teljesítményére. A Kampányok oldalon található.
 • A Shopping-kampányok ajánlatszimulátora megmutatja, hogyan befolyásolták volna bizonyos ajánlatmódosítások a termékcsoport teljesítményét. A Termékcsoportok oldalon található.
 • A szállodai kampányok ajánlatszimulátora megmutatja, hogyan befolyásolták volna a max. CPC, a max. CPC% vagy a Jutalék % módosításai a szállodacsoport közelmúltbeli teljesítményét. A „Szállodacsoportok” oldalon található a max. CPC és a max. CPC% ajánlattételi stratégia esetén, illetve a Kampány oldalon a Jutalék % ajánlattételi stratégia esetén.

Tegyük fel, hogy jelenleg 200 Ft-os max. CPC-ajánlatot használ a kulcsszóhoz, ám kíváncsi rá, hogy milyen eredményeket érne el 300 Ft-os vagy 150 Ft-os ajánlattal.

Az ajánlatszimulátor meg tudja jeleníteni azoknak a kattintásoknak, megjelenítéseknek és konverzióknak a számát, azokat a költségeket, valamint azon konverziós érték nagyságát, amelyeket az eltérő maximális CPC-ajánlatok (300 Ft vagy 150 Ft) révén kaphatott volna az adott kulcsszónál.

A kampány-ajánlatszimulátor is megmutathatja ugyanezen becsléseket abban az esetben, ha a kampány szintjén például 300 Ft-os ajánlatot állított volna be, vagy ha adott százalékkal növelte vagy csökkentette volna a kampányszintű ajánlatot.

 • A szimulációk figyelembe veszik a kampány vagy a hirdetéscsoportok aktív ajánlatkorrekcióit.
 • Ha a kampány állapota „Költségkeret által korlátozva”, akkor a kampány-ajánlatszimulátor helyett a Kampányok lapon, egy előugró ablakban jelennek meg a költségkeret-javaslatok. További információ a javaslatok típusairól.

Az ajánlatszimulátorok működése

Az ajánlatszimulátorok begyűjtik a hirdetésaukciók adatait a Keresési Hálózatról és a Display Hálózatról, majd elemzik őket, miközben olyan adatokat is figyelembe vesznek, mint a minőségi mutató, a hirdetésaukción tett ajánlatok, illetve a kulcsszó által elért forgalom. Az eszk￶z￶k ezen inform£ci￳k alapj£n felbecslik, hogyan teljes■tettek volna a hirdet←sek az olyan fontos mutat￳k tekintet←ben, mint a k￶lts←g, a megjelen■t←sek, a kattint£sok ←s a konverzi￳k mennyis←ge.

A Google Ads API (AdWords API) segítségével megbecsülheti az ajánlatszimulátor különböző léptékek szerinti eredményeit.

Az ajánlatszimulátor becsléseinek lekérése

Megjegyzés: Az alábbi utasítások a Google Ads felhasználói élménye új kialakításának részét képezik. Az előző kialakítás használatához kattintson a „Megjelenés” ikonra, és válassza az Előző kialakítás használata lehetőséget. Ha a Google Ads korábbi verzióját használja, tekintse át a rövid képes útmutatót, vagy használja a Google Ads felső navigációs paneljén található keresősávot a kívánt oldal megkereséséhez.

Ajánlatszimulátorok használata a Keresési és a Display Hálózaton

Az ajánlatszimulátorok a Keresési és a Display Hálózaton, valamint a Display-kiterjesztéssel rendelkező Keresési hálózati kampányokban működnek.

Megjegyzés: Ha ajánlatszimulátort használ Display-feliratkozással rendelkező Keresési hálózati kampányhoz, azzal csak a forgalom keresési részét szimulálja.
 1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható Kampányok ikonra Campaigns Icon.
  • Kattintson a szakasz menüjében Kampányok legördülő lista Kampányok vagy Hirdetéscsoportok elemére.
  • (Vagy) kattintson a szakasz menüjében a Kulcsszavak és tartalom legördülő lista Keresési kulcsszavak elemére.
 2. Kattintson a szimulátor ikonjára Bid Simulator icon. Nem látja ezt az ikont? Tudja meg, miért.
  • A Kampányok oldalon az ikon a „Költségkeret” oszlopban található.
  • A Hirdetéscsoportok oldalon az ikon az „Alapértelmezett max. CPC” oszlopban található.
  • A Kulcsszavak oldalon az ikon a „Max. CPC” oszlopban található.
 3. Módosíthatja az ajánlatot, ha új ajánlati lehetőséget választ az Ajánlatszimulátorban.

Tipp

Emellett a Kulcsszavak oldalon található statisztikai táblázatba is felvehet ajánlatszimulátor-oszlopokat – ezáltal lehetősége van egyszerre több kulcsszó becsléseinek egyszerű megtekintésére. További információ a statisztikai táblázat oszlopairól.

Az ajánlatszimulátor használata alkalmazáskampányokhoz

Az alkalmazáskampányok ajánlatszimulátora csak alkalmazáskampányokhoz használható.
 1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható Kampányok ikonra Campaigns Icon.
 2. A szakasz menüjében kattintson a Kampányok legördülő listára.
 3. A bal oldali menüben kattintson az Alkalmazáskampányok elemre.
 4. Kattintson az oldalmenüben található Kampányok menüpontra.
 5. Keresse meg a kampányt, majd kattintson az Ajánlatszimulátor ikonra Bid Simulator icon a „Költségkeret” oszlopban. Nem látja az ikont? Tudja meg, miért.
  1. Az ajánlatszimulátor oldalt jelenik meg.
  2. Az árnyékolt mező dinamikusan változik, amikor új értékeket ad meg a megcélzott telepítésenkénti költségre vagy alkalmazáson belüli műveletenkénti költségre vonatkozó ajánlatokhoz.
 6. Kattintson a Mentés és folytatás lehetőségre az új beállítások alkalmazásához. A módosítások nélkül történő kilépéshez kattintson a Mégse gombra.

Az Ajánlatszimulátor használata teljesítménymaximalizáló kampányoknál

Teljesítménymaximalizáló kampány Ajánlatszimulátora csak teljesítménymaximalizáló kampányoknál használható.
 1. Kattintson a Google Ads-fiókban látható Kampányok ikonra Campaigns Icon.
 2. A szakasz menüjében kattintson a Kampányok legördülő listára.
 3. A bal oldali kampánymenüben kattintson a Teljesítménymaximalizáló kampányok lehetőségre.
 4. Kattintson az oldalmenüben található Kampányok menüpontra.
 5. Keresse meg a kampányt, majd kattintson az Ajánlatszimulátor ikonra Bid Simulator icon a „Költségkeret” oszlopban. Nem látja az ikont? Tudja meg, miért.
  • Az ajánlatszimulátor oldalt jelenik meg.
 6. Kattintson a Mentés és folytatás lehetőségre az új beállítások alkalmazásához. A módosítások nélkül történő kilépéshez kattintson a Mégse gombra.

Az ajánlatszimulátor használata Shopping-kampányokhoz

Az Ajánlatszimulátor a Shopping-kampányokhoz használható, és segít Önnek megbecsülni, hogy ajánlatának változásai hogyan befolyásolták volna kattintásait, költségeit, megjelenítéseit és konverzióit. További információ az ajánlatszimulátor normál Shopping-kampányokkal való használatáról.

Az ajánlatszimulátor használata szállodai kampányokhoz

A szállodai kampányokhoz beállított ajánlatszimulátor segít Önnek megbecsülni, hogy az ajánlat módosításai hogyan befolyásolták volna a közelmúltbeli kattintásokat, költségeket, megjelenítéseket és konverziókat. További információ az ajánlatszimulátor szállodai kampányok elemzéséhez történő használatáról.

Az ajánlatszimulátorok használata konverziós becslésekhez

Amennyiben használ konverziókövetést, akkor a szimulátorok konverziós becsléseket kínálnak annak érdekében, hogy segítsenek az olyan konverziók számának megismerésében, amelyeket a hirdetések akkor érhettek volna el, ha Ön más ajánlatokat állított volna be. Ha a Keresési Hálózaton értékeket rendelt – vagy konverziós értékeket állított be – a konverziókhoz, a konverziós értékekre vonatkozó becslések megtekintésével tájékozódhat arról, hogy milyen konverziós értéket kapott volna különböző ajánlatok beállítása esetén.

Vegye figyelembe az alábbiakat:

 • A konverzió meghatározása: A konverziók nem kizárólag a hirdetéssel kapcsolatos interakciókon (például a kattintásokon) alapulnak, a rendszer az ügyfelek webhelyen végzett műveleteit is figyelembe veszi. Ez szintén megnehezíti a becslést.
 • Változások a konverziókövetésben: A konverziókövetési címke eltávolítása vagy áthelyezése érvénytelenítheti a becsléseket. Ne végezzen jelentősebb változtatásokat a konverziókövetési kóddal kapcsolatban az ajánlatszimulátorok konverzióbecsléshez való használata előtti két hétben.
 • Késői konverziók (keresési forgalom): A szimulátorok azokat a konverziókat veszik számításba, amelyeket a szimulációs időszak (általában az elmúlt 7 nap) alatt rögzíthetett volna a rendszer. Ha például a kattintásra a szimulációs időszak alatt kerülne sor, de a konverziót csak a szimulációs időszak után rögzítené a rendszer, akkor a szimulátor nem venné számításba a konverziót. Ne feledje, hogy – a kiválasztott konverziós időtartamtól függően – akár 90 nappal a műveletek után is sor kerülhet konverzióra.
 • Kevés konverziós adat: A becslések kiszámítása során a konverziós adatok mennyisége általában kisebb, mint a kattintási és megjelenítési adatoké, ezért a konverziók becslése nehezebb lehet. Ha a fiók jellemzően nem ér el túl sok konverziót, akkor előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésünkre elegendő információ a konverziós becslésekhez. Minél hosszabb időszakra vonatkozóan vannak előzmények, és minél több konverziót ért el, annál pontosabbak lesznek a becslések.

További információ az ajánlatszimulátor normál Shopping-kampányokkal való használatáról.

A kampány-ajánlatszimulátor használatának előnyei

 • Az ajánlatmódosításokat összesítve jelenítheti meg, és még akkor is modellezheti a változtatásokat, ha ehhez a kulcsszavak vagy a hirdetéscsoportok szintjén önállóan nem áll rendelkezésre elegendő adat.
 • Az ajánlatok arányosan növelhetők, ezért látható, mi történne, ha az összes ajánlatot adott százalékkal (pl. 10%-kal) növelné vagy csökkentené.
 • A kampányszintű ajánlatmódosítások jelentős forgalomnövekedéssel járhatnak, ezért megmondjuk, szükséges-e módosítani a költségkeretet, és ha igen, milyen mértékben.
 • Modellezheti, hogy mi történne, ha a kampány minden ajánlatát egy konkrét értékre állítaná be. Ilyen kampányszintű ajánlatmódosítás végrehajtásakor a hirdetéscsoportok alapértelmezett ajánlatai is erre a konkrét értékre módosulnak, a kulcsszószintű ajánlatok pedig törlődnek.

Hibaelhárítás

Nem áll rendelkezésre az ajánlatszimulátor

Az ajánlatszimulátorok nem feltétlenül vehetők igénybe mindig annak megbecsléséhez, hogy az ajánlat, a költségkeretek vagy a cél-CPA/ROAS milyen hatással van a teljesítményre. Ha egy szimulátor nem használható, akkor a szimulátor ikonja (Bid Simulator icon​) kiszürkítve jelenik meg. A Google Ads szolg£ltat£sban a szimul£tor ikonja kiszrk■tve ←s £thzva jelenik meg. Alább láthatja ennek néhány lehetséges okát:

 • Nincs elegendő adat

  Az ajánlatszimulátorok a legutóbbi hét nap adatai alapján szolgáltatnak becsléseket. Előfordulhat, hogy a nemrégiben hozzáadott, illetve az elmúlt hét nap során túl kevés kattintást szerző kampányokkal, kulcsszavakkal, illetve hirdetés- vagy termékcsoportokkal kapcsolatban nem tudnak becsléseket megjeleníteni.

  Ha nemrégiben vett fel egy új kampányt, kulcsszót, illetve hirdetés- vagy termékcsoportot, néhány nap múlva nézze meg újból, hogy az ajánlatszimulátorok adtak-e már becsléseket. Ha a kampány, a kulcsszó, illetve a hirdetés- vagy a termékcsoport nem eredményez elegendő megjelenítést, próbálkozzon az ajánlat emelésével, hogy hirdetései magasabb nézettséget érjenek el.

 • A kampány megosztott költségkeretet használ

  Ha a kampány megosztott költségkeretet használ, a kampány-ajánlatszimulátor nem használható.

 • A kampány átlagos napi költségkerete

  Ha a kampány az utóbbi hét nap során legalább egyszer majdnem elérte vagy kimerítette az átlagos napi költségkeretet, akkor előfordulhat, hogy az ajánlatszimulátorok nem tudnak becsléseket végezni.

 • Kampánykísérletek

  A szimulátorok nem működnek olyan kampányokkal, amelyek jelenleg kísérleteket futtatnak vagy az utóbbi 8 napban kísérletet futtattak. További információ a kísérletek állapotáról.

  A Shopping-kampányok tételazonosító attribútumot használó termékcsoportjai

  Az Ajánlatszimulátor nem áll rendelkezésre a tételazonosító attribútumot használó termékcsoportok esetében.

Hiányzó oszlopok a szimulátorban

Alább láthat néhány olyan okot, amelyek miatt az ajánlatszimulátorokból hiányozhatnak a következő oszlopok:

 • Kattintások és költség

  A kattintások és a költség oszlopai csak akkor jelennek meg, ha az elmúlt egy hétben elérte a minimális kattintási küszöböt.

 • Megjelenítések az oldal tetején

  Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a becslések szerint bármelyik szimulált ajánlat legalább egy oldal tetején történő megjelenítést kap. Ez csak a Keresési hálózat esetén jelenik meg.

 • Konverziók és konverziós érték

  A „Konverziók” és a „Teljes konv. érték” oszlop csak a következő esetben jelenik meg:

  • Google Ads-konverziókövetést használ;
  • az előző héten átlépte a konverziók minimális számára vonatkozó küszöböt.
 • További napi költségkeret szükséges

  Ez az oszlop csak kampányszinten jelenhet meg az ajánlatszimulátorokban.

Tipp: az ajánlatszimulátorok és a Kulcsszótervező, illetve a Display Tervező összehasonlítása

 • Az ajánlatszimulátorok az adott kampányra vonatkozó részletes információk (például a minőségi mutató és a kulcsszavak) alapján készítenek becslést a hirdetések teljesítményéről.
 • A Kulcsszótervező és a Display Tervező a hirdetői adatok alapján becsüli meg a hirdetésteljesítményt, és tájékoztatást nyújt az összes Google-hirdető általános forgalmi mintáiról.
Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
6413909813298286535
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
73067