Procjena rezultata pomoću simulatora licitacija

Pomoću Google Ads simulatora licitacija možete provjeriti kako različiti iznosi licitacija mogu utjecati na tjednu izvedbu vaših oglasa.
 • Uobičajeni simulatori licitacije pokazuju vam kako izmjene maks. CPC licitacije mogu izmijeniti cijenu ili broj klikova, pojavljivanja, konverzija i vrijednost konverzija koju su oglasi mogli ostvariti za vašu ključnu riječ ili grupu oglasa. Možete ih pronaći na karticama Grupe oglasa i Ključne riječi.
 • Simulator licitacija kampanje pokazuje vam kako izmjene licitacija kampanje mogu utjecati na izvedbu kampanje. Nalazi se na kartici Kampanje.
 • Simulator licitacija Shopping kampanja pokazuje vam kako su određene izmjene licitacije mogle utjecati na izvedbu grupe proizvoda. Nalazi se na kartici Grupe proizvoda.
 • Simulator licitacije videokampanja pokazuje vam kako bi izmjene maks. CPV-a mogle utjecati na vaš tipični tjedni promet videozapisa. Nalazi se na kartici Kampanje.
 • Simulator ciljanog CPA-a pokazuje kako bi izmjene ciljane cijene po akviziciji (ciljani CPA) mogle utjecati na izvedbu oglasa. Nalazi se na kartici Kampanje ili u odjeljku Biblioteka za dijeljenje.
 • Simulator prilagodbe licitacije za uređaj pokazuje kako bi izmjene prilagodbe licitacije za uređaj mogle utjecati na izvedbu vašeg oglasa na različitim uređajima.

Primjer

Pretpostavimo da vaša maks. CPC licitacija za ključnu riječ iznosi 6 HRK, a vas zanima kakve biste rezultate ostvarili s licitacijom od 9 HRK ili 4,50 HRK.

Simulator licitacije može vam pokazati procjene klikova, cijena, pojavljivanja, konverzija i vrijednosti konverzija koje biste imali uz maks. CPC licitacije od 9 HRK ili 4,5 HRK za ključnu riječ.

Simulator licitacija kampanje može vam prikazati iste procjene na temelju postavke licitacije od 9 HRK na razini kampanje ili povećanja ili smanjenja licitacije na razini kampanje za određeni postotak.

Napomena

 • Tijekom simulacija u obzir su uzete sve aktivne prilagodbe licitacije za vašu kampanju ili grupu oglasa.
 • Ako vaša kampanja ima status "ograničena proračunom", u skočnom prozoru svoje stranice Kampanje primit ćete ideje za proračun umjesto simulatora licitacije kampanje. Saznajte više o idejama za proračun

Način funkcioniranja simulatora licitacija

Simulatori licitacija prikupljaju i analiziraju podatke iz dražbi oglasa na pretraživačkoj mreži i prikazivačkoj mreži, uzimajući u obzir podatke kao što su ocjena kvalitete, promet ključnih riječi i konkurencija na dražbi oglasa. Alati te podatke upotrebljavaju da bi procijenili kakvu bi izvedbu oglasi mogli imati u odnosu na ključne mjerne podatke kao što su cijena, pojavljivanja, klikovi i broj konverzija.

Simulatori licitacija mogu pružiti uvid u način na koji su različite licitacije mogle utjecati na izvedbu oglasa tijekom zadnjih sedam dana, ali ne pokušavaju predvidjeti buduću izvedbu. Na primjer, ako smatrate da se izvedba vašeg oglasa može značajno izmijeniti tijekom narednih tjedana, preporučujemo da pažljivo upotrebljavate podatke simulatora licitacije za odabir licitacija.

Velik broj rezultata simulatora licitacije možete procijeniti pomoću Google Ads API-ja (AdWords API-ja).

Kako dobiti procjene simulatora licitacije

Novi doživljaj Google Adsa sada je isključivi način na koji korisnici mogu upravljati svojim računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, u nastavku odaberite PrethodniSaznajte više

Upotreba simulatora licitacija na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži

Simulatori licitacija funkcioniraju na kampanjama "Samo pretraživačka mreža", "Samo prikazivačka mreža" i "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke". Napomena: u kampanji "Pretraživačka mreža s opcijom prikazivačke" simulator licitacije simulira samo pretraživački dio prometa.

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje.
 3. Kliknite karticu Kampanje, Grupe oglasa, Automatsko ciljanje ili Ključne riječi.
 4. Kliknite ikonu simulatora (Bid Simulator icon) Ne vidite tu ikonu? Saznajte zašto.
  • Ako ste na kartici Kampanje, ikona se nalazi u stupcu "Proračuni".
  • Ako ste na kartici Grupe oglasa, Automatsko ciljanje ili Ključne riječi, ikona se nalazi u stupcu "Maks. CPC".
  See the Bid Simulator icon
 5. Licitaciju možete promijeniti tako što ćete u simulatoru licitacije odabrati novu opciju licitacije i kliknuti Odmah primijeni (ili Spremi ako ste na kartici Ključne riječi).
  Isprobajte odmah

Savjet

Isto tako, stupce simulatora licitacije možete dodati u tablicu statistike na kartici Ključne riječi da biste jednostavno pregledali procjene za više ključnih riječi. Saznajte više o toj grupi stupaca

Upotreba simulatora licitacije za videokampanje

Simulatori licitacija za videomrežu mogu se upotrebljavati samo za videokampanje.
 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje ili Grupe oglasa.
 3. Kliknite ikonu simulatora (Bid Simulator icon) Ne vidite tu ikonu? Saznajte zašto.
  • Ako ste na kartici Kampanje, ikona se nalazi u stupcu "Proračuni".
  • Ako ste na kartici Grupe oglasa, ikona se nalazi u stupcu "Maks. CPV".
 4. Licitaciju možete promijeniti tako što ćete u simulatoru licitacije odabrati novu opciju licitacije i kliknuti Odmah primijeni ako ste na kartici Grupe oglasa ili Spremi ako ste na kartici Kampanje.
Upotreba simulatora licitacije za Shopping kampanje

Za Shopping kampanje dostupan je simulator licitacije pomoću kojeg možete procijeniti kako bi određene izmjene licitacije utjecale na klikove, cijenu, pojavljivanja i konverzije. Saznajte više o upotrebi simulatora licitacije u Shopping kampanjama.

Upotreba simulatora licitacije ciljanog CPA-a

Simulator ciljanog CPA-a pruža vam uvid u broj konverzija koje su vaši oglasi mogli ostvariti da ste postavili drugačije ciljeve CPA-a. Simulator je dostupan za standardne i strategije licitiranja ciljanog CPA-a na razini portfelja.

Standardna strategija licitiranja primjenjuje se na jednu kampanju. Ako koristite standardnu strategiju licitiranja ciljanog CPA-a, simulator ciljanog CPA-a možete pronaći na kartici Kampanje, isto kao i druge simulatore licitacije za pretraživačku mrežu.

Pronalaženje simulatora za kampanju

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje.
 3. Kliknite karticu Kampanje ili Grupe oglasa.
 4. Kliknite ikonu simulatora (Bid Simulator icon). Ne vidite tu ikonu? Saznajte zašto.
  1. Ako ste na kartici Kampanje, ta se ikona nalazi u stupcu "Proračuni".

Pronalaženje simulatora za portfelj

Sa strategijom portfelja pojedinoj strategiji licitiranja možete pridodati više kampanja i grupa oglasa. Ako koristite strategiju licitiranja ciljanog CPA-a za portfelj, simulator ciljanog CPA-a možete pronaći u Biblioteci za dijeljenje.

 1. Prijavite se na AdWords račun.
 2. Kliknite karticu Kampanje.
 3. Kliknite vezu Biblioteka za dijeljenje na lijevoj navigacijskoj traci.
 4. Ispod toga kliknite Strategije licitiranja.
 5. Kliknite strategiju ciljanog CPA-a da biste pregledali izvješće o njezinoj izvedbi.
 6. U izvješću o izvedbi kliknite ikonu simulatora u stupcu "Ciljani CPA". Ne vidite tu ikonu? Saznajte zašto.
Upotreba simulatora prilagodbe licitacije za mobilne uređaje

Simulator prilagodbe licitacije za mobilne uređaje koristi se za usporedbu mogućeg utjecaja različitih prilagodbi licitacije za mobilne uređaje na tjedni promet na pretraživačkoj mreži. Također vam omogućuje da jednostavno mijenjate proračun u skladu s prometom.

Prije nego što počnete

Simulator je dostupan za pretraživačke kampanje i Shopping kampanje koje poslužuju oglase na mobilnim uređajima. Kampanje s dijeljenim ili ograničenim proračunom možda neće moći vidjeti taj simulator licitacija. Simulator nije dostupan za kampanje koje koriste strategije automatskog licitiranja (osim za poboljšanu cijenu po kliku) ili za eksperimente kampanje.

Upute

 1. Kliknite karticu Kampanje.
 2. Kliknite karticu Postavke.
 3. Kliknite gumb Uređaji.
 4. Kliknite Bid Simulator icon u stupcu "Prilag. licitacije". Ne vidite tu ikonu? Saznajte zašto.

Napomena

 • Simulator licitacija uzima u obzir postojeće postavke kampanje, uključujući postojeće maks. CPC licitacije, licitacije poboljšane cijene po kliku, prilagodbe licitacija za lokacije, prilagodbe licitacija zakazivanja oglasa i prilagodba licitacije remarketinga.
 • Simulator licitacija ne uzima u obzir prilagodbe licitacija za grupu oglasa. Ako primijenite bilo koju izmjenu prilagodbe licitacije iz simulatora, prilagodbe licitacija za grupu oglasa poništit će se.
 • Kako vaša kampanja bude prikupljala podatke, s vremenom će procjene postajati točnije. Simulator i dalje možete upotrebljavati za novije kampanje.
 • Ako želite postići razinu prometa prikazanu u simulatoru, trebali biste povećati proračun.
 • Simulator licitacije nudi procjene broja klikova, cijena i broja pojavljivanja. Simulator ne daje podatke o procijenjenom broju konverzija.

Upotreba simulatora licitacije za procjene broja konverzija

Ako upotrebljavate praćenje konverzija, simulatori nude procjene broja konverzija da biste lakše shvatili broj konverzija koje bi vaši oglasi možda ostvarili da ste postavili drukčije licitacije. Na pretraživačkoj mreži, ako ste konverzijama dodijelili vrijednosti – ili postavili vrijednosti konverzija – možete pregledati procjene vrijednosti konverzija da biste saznali vrijednost konverzije koju biste ostvarili da ste postavili drukčije licitacije.

Slijedi nekoliko informacija koje bi trebalo imati na umu:

 • Definicije konverzija: konverzije se ne temelje samo na interakcijama s oglasima, kao što su klikovi, već i na radnjama koje korisnici poduzimaju na web-lokaciji. To također može otežati predviđanje konverzija.
 • Izmjene u praćenju konverzija: uklanjanje ili premještanje oznake za praćenje konverzija može procjene učiniti nevažećima. Nemojte u većoj mjeri mijenjati kôd za praćenje konverzija barem dva tjedna prije upotrebe simulatora licitacija za procjene broja konverzija i vrijednosti konverzija.
 • Odgođene konverzije (promet pretraživanja): simulatori bilježe konverzije koje su se mogle zabilježiti tijekom razdoblja simulacije (obično zadnjih 7 dana). Na primjer, ako je do klika došlo tijekom razdoblja simulacije, ali je konverzija zabilježena tek nakon razdoblja simulacije, konverzija se ne bi zabilježila u simulatoru. Konverzije se mogu ostvariti i do 90 dana nakon svake interakcije, ovisno o odabranom vremenskom okviru konverzije.
 • Nedovoljni podaci o konverzijama: pri izračunu tih procjena obično ima manje podataka o konverzijama nego o klikovima ili pojavljivanjima, stoga je konverzije nešto teže procijeniti. Ako se na računu obično ne ostvaruje velik broj konverzija, možda nećemo imati dovoljno podataka za generiranje procjene broja konverzija. Što je povijest dulja, a broj konverzija veći, to će procjene biti preciznije.

Saznajte više o upotrebi simulatora licitacije za procjenu broja konverzija u Shopping kampanjama.

Prednosti upotrebe simulatora licitacija kampanje

 • Izmjene licitacija možete vidjeti u objedinjenom obliku te oblikovati promjene čak i ako ključne riječi ili grupe oglasa same za to nemaju dovoljno podataka.
 • Moguće je mijenjati iznos licitacije naviše ili naniže, pa tako možete vidjeti što bi se dogodilo ako biste povećali ili smanjili sve licitacije za određeni postotak (na primjer 10%).
 • Budući da izmjene licitacija na razini kampanje mogu značajno povećati promet, reći ćemo vam trebate li povećati proračun i, ako je to potrebno, na koji iznos.
 • Možete simulirati što bi se moglo dogoditi da izmijenite sve licitacije u kampanji na fiksnu vrijednost. Ako odlučite primijeniti jednu od tih izmjena licitacije na razini kampanje, zadane licitacije za grupe oglasa izmijenit će se na tu fiksnu vrijednost, a licitacije na razini ključne riječi izbrisat će se.

Rješavanje problema

Simulator licitacije nije dostupan

Simulator licitacije pomoću kojeg možete procijeniti kako bi izmjene licitacije ili ciljanog CPA-a mogle utjecati na izvedbu možda vam neće uvijek biti dostupan. Ako simulator nije dostupan, ikona simulatora (Bid Simulator icon​) bit će sive boje. U novom doživljaju Google Adsa ikona simulatora bit će sive boje, s kosom crtom. Evo nekih uobičajenih razloga zašto:

 • Nema dovoljno podataka

  Da bi pružili procjene, simulatori licitacija upotrebljavaju podatke iz posljednjih sedam dana. Ako su kampanja, ključna riječ, grupa oglasa ili grupa proizvoda dodane nedavno ili nisu ostvarile značajniji broj klikova u posljednjih sedam dana, simulatori možda neće moći izvesti procjene.

  Ako ste tek dodali novu kampanju, ključnu riječ, grupu oglasa ili grupu proizvoda, pričekajte neko vrijeme da biste provjerili jesu li simulatori izveli procjene. Ako kampanja, ključna riječ, grupa oglasa ili grupa proizvoda ostvaruju malo pojavljivanja, povisite licitacije kako bi se vaši oglasi više prikazivali.

 • Kampanja upotrebljava dijeljeni proračun
  Ako vaša kampanja upotrebljava dijeljene proračune, simulator licitacije kampanje neće biti dostupan.

 • Dnevni proračun kampanje

 • Ako je kampanja dosegnula ili gotovo dosegnula dnevni proračun barem jednom u posljednjih sedam dana, simulatori možda neće moći pružiti procjene.

 • Opcija licitiranja kampanje

  Simulatori neće funkcionirati u kampanjama na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži koje upotrebljavaju strategije licitiranja ručnog CPC-a, poboljšane cijene po kliku i licitiranja ciljanog CPA-a.

 • Eksperimenti u kampanji

  Simulatori ne funkcioniraju s kampanjama u kojima se izvode eksperimenti ili u kojima su eksperimenti završili (u roku od zadnjih 8 dana). Saznajte više

 • Grupe proizvoda u Shopping kampanji koje upotrebljavaju atribut ID-a stavke

  Simulator licitacije nije dostupan za grupe proizvoda koje upotrebljavaju atribut ID-a stavke.

U simulatoru nisu navedeni stupci

Slijedi nekoliko razloga zbog kojih u simulatoru licitacije nisu navedeni sljedeći stupci:

 • Klikovi i cijena

  Stupci klikova i cijena prikazuju se samo ako je u posljednjih tjedan dana postignut minimalan broj klikova.

 • Pojavljivanja na vrhu stranice

  Taj se stupac prikazuje samo ako se procjenjuje da ćete ostvariti barem jedno pojavljivanje na vrhu stranice za bilo koju simuliranu licitaciju. To se prikazuje samo za pretraživačku mrežu.

 • Konverzije i vrijednost konverzije

  Stupci "Konverzije" i "Ukupna vrijednost konv." pojavljuju se samo u sljedećim slučajevima:

  • Upotrebljavate Google Ads praćenje konverzija.
  • U posljednjih tjedan dana dosegnuli ste minimalni prag konverzija.
 • Potreban dodatni proračun po danu

  Ovaj se stupac može pojaviti samo u simulatoru licitacije ciljanog CPA.

Savjet: simulatori licitacija u odnosu na alat za planiranje ključnih riječi i alat za planiranje kampanja na prikazivačkoj mreži

 • Simulatori licitacija procjenjuju izvedbu oglasa na temelju podrobnih podataka koji su specifični za vašu kampanju, što obuhvaća ocjenu kvalitete i ključne riječi.
 • Alat za planiranje ključnih riječi i alat za planiranje kampanja na prikazivačkoj mreži pružaju podatke o uzorcima ukupnog prometa za sve Google oglašivače.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Prethodni Novi

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem