Прогнозиране на резултатите Ви със симулатори на оферти, бюджети и цели

Има два типа симулатори в Google Ads, които можете да използвате:

Симулаторите на оферти в Google Ads Ви помагат да разберете как различните оферти може да променят седмичната ефективност на рекламите Ви.
 • Стандартните симулатори на оферти Ви показват как промените в офертата Ви за максимална CPC може да променят разходите, кликванията, импресиите, реализациите и стойността на реализациите, които рекламите Ви биха получили за ключовата дума или рекламната Ви група. Можете да ги намерите в страницата Рекламни групи и Ключови думи.
 • Симулаторът на оферти на ниво кампания Ви показва как промените в офертите на кампанията Ви могат да се отразят на нейната ефективност. Ще го намерите на страницата Кампании.
 • Симулаторът на оферти за кампании за Пазаруване Ви показва как определени промени в офертата Ви биха повлияли върху ефективността на групата Ви продукти. Можете да го намерите на страницата Групи продукти.
 • Симулаторът на оферти за видеокампании Ви показва как промените в офертата Ви за макс. CPV може да се отразят на обичайния Ви седмичен видеотрафик. Ще го намерите на страницата Кампании.
 • Симулаторът на оферти за кампании за хотели показва как промените в офертата Ви за макс. CPC, % на макс. СРС или % на комисионата биха повлияли на скорошната ефективност на групата Ви хотели. Можете да го намерите на страницата „Групи хотели“ за стратегиите за офериране за макс. CPC и % на макс. СРС, както и на страницата „Кампании“ за % на комисионата.
 • Симулаторът на коригиране на офертите на ниво устройство Ви показва как промените в корекцията на офертите за устройства могат да се отразят върху ефективността на рекламите Ви на различните устройства.
 • Симулаторът на коригиране на офертите според обажданията показва как промените в корекциите на офертите за взаимодействие чрез обаждане може да се отразят върху ефективността на разширенията Ви за обаждания.

Да предположим, че имате оферта за максимална CPC на стойност 1 лв. за ключовата си дума, но сте любопитни да видите какви резултати щяхте да постигнете с оферта от 1,50 лв. или 0,75 лв.

Симулаторът на оферти може да Ви покаже прогнози за кликванията, разходите, импресиите, реализациите и стойността на реализациите, които щяхте да видите с оферти за максимална CPC от 1,50 лв. или 0,75 лв. за ключовата си дума.

Симулаторът на оферти на ниво кампания може да Ви покаже същите прогнози при задаване на оферта за цялата кампания, например от 1,50 лв., или при увеличаване или намаляване на тази оферта с определен процент.

 • По време на симулациите се вземат предвид всички активни корекции на офертите за кампанията или рекламните Ви групи.
 • Ако кампанията Ви е със състояние „Ограничена по бюджет“, ще получавате идеи за бюджета в изскачащ прозорец на страницата си Кампании в симулатора на оферти на ниво кампания. Научете повече за идеите за бюджета

Как функционират симулаторите на оферти

Симулаторите на оферти събират и анализират данни от рекламни търгове в мрежата за търсене и дисплейната мрежа и същевременно вземат предвид информация като качествен рейтинг, трафик на ключовите думи и конкуренция в рекламния търг. Инструментите използват тази информация, за да прогнозират каква би била ефективността на рекламите Ви по отношение на ключови показатели, като разходи, импресии, кликвания и обем на реализациите.

Не забравяйте, че симулаторите на оферти могат да предоставят статистика за това, как различните оферти биха повлияли върху ефективността през последните седем дни, но не опитват да прогнозират бъдещата ефективност. Ако например смятате, че ефективността на рекламата Ви може да се промени значително през следващите седмици, трябва да внимавате при използването на данни от симулатора на оферти за избиране на офертите Ви.

Можете да оцените резултатите от симулатора на оферти в мащаб с помощта на API на Google Ads (API на AdWords).

Как да получите прогнози от симулатор на оферти

Използване на симулатори на оферти в мрежата за търсене и дисплейната мрежа

Симулаторите на оферти работят в мрежите за търсене и дисплейната мрежа, както и в кампании в мрежата за търсене с разширяване към дисплейната мрежа. Забележка: Използването на симулатор на оферти в „Кампания в мрежата за търсене с опция за дисплейната мрежа“ симулира само частта от трафика от мрежата за търсене.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании, Рекламни групи или Ключови думи.
 3. Кликнете върху иконата на симулатора Bid Simulator icon Не виждате тази икона? Научете защо.
  1. Ако се намирате в Кампании, иконата е в графата „Бюджет“.
  2. Ако сте в Рекламни групи, иконата е в графата „Стандартна макс. CPC“.
  3. Ако сте в Ключови думи, иконата е в графата „Макс. CPC“.
 4. Можете да промените офертата си, като изберете нова опция за офериране в симулатора на оферти.

Съвет

За бърз преглед на прогнозите за няколко ключови думи можете да добавите и графите от симулатора на оферти към таблицата със статистически данни в страницата „Ключови думи“. Научете повече за този набор от графи​
 

Използване на симулатора на оферти за видеокампании

Симулаторите на оферти за видео кампания могат да се използват само за видео кампании.
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании или Рекламни групи.
 3. Кликнете върху иконата на симулатора Bid Simulator icon Не виждате тази икона? Научете защо.
  1. Ако се намирате в Кампании, иконата е в графата „Бюджет“.
  2. Ако сте в Рекламни групи, иконата е в графата „Стандартна макс. CPV“.
 4. Можете да промените офертата си, като изберете нова опция за офериране в симулатора на оферти.

Използване на симулатора на оферти за кампании за Пазаруване

Симулаторът на оферти е налице за кампании за Пазаруване, за да Ви помогне да разберете как промени в офертата Ви биха повлияли върху кликванията, разходите, импресиите и реализациите. Научете повече за използването на симулатора на оферти с кампании за Пазаруване.

Използване на симулатора на оферти за кампании за хотели

Симулаторът на оферти за кампании за хотели Ви помага да разберете как промени в офертата Ви биха повлияли върху скорошните Ви кликвания, разходи, импресии и реализации. Научете повече за използването на симулатора на оферти с кампании за хотели.

Използване на симулатора за корекции на офертите на ниво устройство

Този симулатор за корекции на офертите на ниво устройство се използва за сравняване на потенциалното влияние на задаването на корекции на офертите за мобилни устройства, таблети или настолни компютри върху седмичния Ви трафик в мрежата за търсене. Той Ви дава възможност лесно да променяте бюджета си, така че да бъде отразен този трафик.

Преди да започнете


Този симулатор е налице само за кампании в мрежата за търсене и Пазаруване, които показват реклами на мобилни устройства. Възможно е да не се вижда за кампании със споделени или ограничени бюджети. Този симулатор на оферти не е наличен за кампании, използващи автоматизирани стратегии за офериране (с изключение на подобрена цена на кликване) или за експерименти с кампании.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Устройства.
 3. Кликнете върху иконата на симулатора Bid Simulator icon в графата „Кор. на офертата“. Не виждате тази икона? Научете защо.

Имайте предвид следното

 • Този симулатор на оферти взима предвид съществуващите настройки на кампаниите Ви, включително съществуващите оферти за макс. CPC и за подобрена цена на кликване, както и корекции на офертите по местоположение, за рекламен график и ремаркетинг.
 • Този симулатор на оферти не взима предвид корекции на офертите на ниво рекламна група. Ако приложите промени на корекциите на офертите от симулатора, корекциите Ви на ниво рекламна група ще бъдат заменени.
 • С времето прогнозите ще станат по-точни, тъй като ще се натрупат данни за кампаниите Ви. Можете да продължите да използвате симулатора за по-нови кампании.
 • Може да се наложи да увеличите бюджета си, ако искате да постигнете нивата на трафик, показани в симулатора.
 • Симулаторът на оферти дава прогнози за кликвания, разходи и импресии. Той не предоставя информация за прогнозни реализации.

Използване на симулаторите на оферти за прогнози за реализациите

Ако използвате проследяване на реализациите, симулаторите предлагат прогнози за реализациите, за да Ви помогнат да разберете какъв брой реализации биха получили рекламите Ви при задаване на различни оферти. Ако в мрежата за търсене сте присвоили стойности на реализациите си, можете да преглеждате прогнозите за тях, за да добиете представа за стойността на реализациите, която бихте получили при задаване на различни оферти.

Следва информация, която да имате предвид:

 • Дефиниции на реализациите: Реализациите разчитат не само на взаимодействия с рекламите, като например кликвания, но също и на действията, които клиентите предприемат в сайта Ви. Това също може да ги направи по-трудни за предвиждане.
 • Промени в проследяването на реализациите: Премахването или преместването на маркера за проследяване на реализациите може да обезсили прогнозите. Не правете никакви съществени промени в кода за проследяване на реализациите в продължение на поне две седмици, преди да използвате симулаторите на оферти за прогнозиране на реализациите и стойността им.
 • Забавени реализации (трафик от търсене): Симулаторите броят реализации, които може да са записани за периода на симулация (обикновено за последните 7 дни). Например, ако едно кликване се е случило в рамките на периода на симулация, но реализацията е записана едва след края му, то тогава реализацията няма да се отчете в симулатора. Имайте предвид, че реализациите могат да бъдат осъществени до 90 дни след всяко взаимодействие в зависимост от избрания от Вас прозорец на реализациите.
 • Недостатъчно данни за реализациите: Обикновено при изчисляването на тези прогнози има по-малко данни за реализациите, отколкото за кликванията или импресиите, така че реализациите може да са по-трудни за прогнозиране. Ако профилът Ви обикновено не получава много реализации, може да нямаме достатъчно информация, за да генерираме прогноза за реализациите. Колкото по-дълга е историята и колкото повече реализации имате, толкова по-точни ще са тези прогнози.

Научете повече за използването на симулаторите на оферти за прогнозиране на реализациите с кампании за Пазаруване.

Предимства при използването на симулатора на оферти на ниво кампания

 • Можете да преглеждате промените в офертите в обобщен вид и да ги моделирате дори когато за ключовите думи или рекламните групи поотделно може да не се разполага с достатъчно данни за тази цел.
 • Приспособяването на офертите е налице, така че сте в състояние да видите какво може да стане, ако увеличите или намалите всичките си оферти с конкретен процент (10% например).
 • Тъй като промените на офертите на ниво кампания могат да увеличат значително трафика, ще Ви информираме дали е необходимо да увеличите бюджета си и ако да, на каква сума да го промените.
 • Можете да моделирате това, което ще стане, ако промените всичките си оферти в кампанията на фиксирана стойност. Ако решите да приложите една от тези промени в офертите за цялата кампания, стандартните Ви оферти на ниво рекламна група ще бъдат променени на тази фиксирана стойност, а офертите Ви на ниво ключова дума ще бъдат изтрити.

Отстраняване на неизправности

Симулатор на оферти не е на разположение

Възможно е понякога да не е налице симулатор на офертите, който да Ви помогне да прогнозирате как промените на офертата, бюджетите или целевата Ви CPA/ROAS биха се отразили на ефективността. Ако не е налице симулатор, иконата за такъв (Bid Simulator icon​) ще бъде неактивна. В Google Ads иконата на симулатора ще бъде неактивна и ще бъде зачеркната с наклонена черта. Тук сме посочили някои често срещани причини за това:

 • Няма достатъчно данни

  За предоставяне на прогнози симулаторите на оферти използват данни от последните седем дни. Възможно е те да не могат да осигурят прогнози, ако кампания, ключова дума, рекламна група или група продукти е добавена наскоро или не е получила много кликвания през последните седем дни.

  Ако току-що сте добавили нова кампания, ключова дума, рекламна или продуктова група, проверете отново след известно време, за да видите дали симулаторите са предоставили прогнози. Ако кампанията, ключовата дума, рекламната група или групата Ви продукти не получава много импресии, можете да увеличите присъствието на рекламите си, като повишите офертите си.

 • Кампанията използва споделен бюджет
  Ако кампанията Ви използва споделен бюджет, симулаторът на оферти на ниво кампания няма да бъде наличен.

 • Среден дневен бюджет за кампанията
  Ако кампанията Ви е достигнала или се е доближила до средния си дневен бюджет поне веднъж през последните седем дни, симулаторите може да не успеят да предоставят прогнози.

 • Експерименти с кампании

  Симулаторите не работят с кампании, в които има активни или наскоро приключили експерименти (в рамките на последните 8 дни). Научете повече

 • Групи продукти в кампания за Пазаруване, използващи атрибута „Идент. № на артикул“

  Симулаторът на оферти не е налице за групи продукти, използващи атрибута „Идент. № на артикул“.

Липсващи графи в симулатора

Ето някои причини, поради които в симулатор на офертите може да липсват следните графи:

 • Кликвания и разходи

  Графите за кликванията и разходите ще бъдат показани само ако кликванията през последната седмица са надхвърлили минимален праг.

 • Импресии на челни позиции в страницата

  Тази графа се показва само ако прогнозата Ви е да получите поне една импресия на челна позиция в страницата за която и да е от симулираните оферти. Това се показва само за мрежата за търсене.

 • Реализации и стойност на реализациите

  Графите „Реализации“ и „Обща стойност на реал.“ се показват само ако:

 • Изисква се допълнителен бюджет/ден

  Тази графа може да се показва само в симулатор на оферти на ниво кампания.

Съвет: Симулаторите на оферти спрямо инструмента за планиране на ключови думи и Дисплейно планиране

 • Симулаторите на оферти прогнозират ефективността на рекламите Ви въз основа на подробна информация, отнасяща се конкретно за кампанията Ви, включително качествения Ви рейтинг и ключовите Ви думи.
 • Инструментът за планиране на ключови думи и Дисплейно планиране прогнозират ефективността на рекламите въз основа на информацията Ви за рекламодателя и предоставят данни за цялостните модели на трафика за всички рекламодатели в Google.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си