Uw resultaten schatten met bod-, budget- en doelsimulatoren

Er zijn twee typen Google Ads-simulatoren die u kunt gebruiken:

Met bodsimulatoren van Google Ads kunt u zien hoe verschillende biedingen de wekelijkse prestaties van uw advertenties kunnen beïnvloeden.
 • De reguliere bodsimulatoren laten zien hoe wijzigingen in uw max. CPC-bod van invloed kunnen zijn op de kosten, het aantal klikken, vertoningen of conversies en de conversiewaarden die uw advertenties voor uw zoekwoord of advertentiegroep ontvangen. U vindt deze bodsimulatoren op de pagina's Advertentiegroepen en Zoekwoorden.
 • De Campagne Bod Simulator laat zien hoe wijzigingen in biedingen in uw campagne van invloed kunnen zijn op de prestaties van die campagne. U vindt deze bodsimulator op de pagina Campagnes.
 • De bodsimulator voor Shopping-campagnes laat zien hoe bepaalde wijzigingen in uw bod van invloed kunnen zijn op de prestaties van uw productgroep. U vindt deze bodsimulator op de pagina Productgroepen.
 • De bodsimulator voor videocampagnes laat zien hoe wijzigingen in uw max. CPV van invloed kunnen zijn op uw normale wekelijkse videoverkeer. U vindt deze bodsimulator op de pagina Campagnes.
 • De bodsimulator voor hotelcampagnes laat zien hoe wijzigingen in uw max. CPC, max. CPC% of commissiepercentage van invloed kunnen zijn op de recente prestaties van uw hotelgroep. U vindt deze bodsimulator op de pagina Hotelgroepen voor biedstrategieën op basis van max. CPC en max. CPC% en op de pagina Campagnes voor biedstrategieën op basis van commissiepercentage.
 • Met de bodaanpassingssimulator voor apparaten kunt u nagaan hoe wijzigingen in uw bodaanpassing voor apparaten van invloed kunnen zijn op uw advertentieprestaties op verschillende apparaten.
 • Met de bodaanpassingssimulator voor gesprek kunt u nagaan hoe wijzigingen in uw bod voor oproepinteractie de prestaties van uw oproepextensies kunnen beïnvloeden.

Stel dat u voor uw zoekwoord een maximum CPC-bod van € 1,00 heeft, maar dat u graag wilt weten wat de resultaten zouden zijn bij een bod van € 1,50 of € 0,75.

In de bodsimulator worden de klikken, kosten, vertoningen, conversies en conversiewaarde weergegeven die u zou hebben gehad met een maximum CPC-bod voor uw zoekwoord van € 1,50 of € 0,75.

De Campagne Bod Simulator kan dezelfde schattingen weergeven als u bijvoorbeeld een bod van € 1,50 voor de gehele campagne had gekozen, of uw bieding op campagneniveau met een bepaald percentage had verhoogd of verlaagd.

 • Tijdens simulaties wordt rekening gehouden met alle actieve bodaanpassingen voor uw campagne of advertentiegroepen.
 • Als uw campagne de status 'Beperkt door budget' heeft, ontvangt u budgetideeën in het pop-upvenster op de pagina Campagnes in plaats van in de Campagne Bod Simulator. Meer informatie over budgetideeën

Hoe bodsimulatoren werken

De bodsimulatoren verzamelen en analyseren gegevens van advertentieveilingen in het zoeknetwerk en het Display Netwerk, waarbij rekening wordt gehouden met gegevens zoals de kwaliteitsscore, het verkeer voor zoekwoorden en de concurrentie binnen de advertentieveiling. De bodsimulatoren gebruiken deze informatie om in te schatten hoe uw advertenties zouden hebben gepresteerd wat betreft belangrijke statistieken zoals kosten, vertoningen, klikken en conversievolume.

Onthoud dat de bodsimulatoren alleen inzicht bieden in de manier waarop verschillende biedingen van invloed zouden kunnen zijn geweest op uw prestaties in de afgelopen zeven dagen. De bodsimulatoren doen geen voorspellingen over toekomstige prestaties. Denkt u dat uw advertentieprestaties in de komende weken aanzienlijk kunnen veranderen? Wees dan voorzichtig als u biedingen instelt op basis van gegevens van bodsimulatoren.

U kunt op grotere schaal uw voordeel doen met schattingen van bodsimulatoren door de Google Ads API (AdWords API) te gebruiken.

Schattingen genereren met bodsimulatoren

Bodsimulatoren gebruiken voor het zoeknetwerk en het Display Netwerk

Bodsimulatoren werken in het zoeknetwerk en het Display Netwerk en in campagnes in het zoeknetwerk met Display-uitbreiding. Opmerking: Als u een bodsimulator gebruikt voor een 'campagne in het zoeknetwerk met Display Select', wordt alleen het zoekgedeelte van het verkeer gesimuleerd.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op Campagnes, Advertentiegroepen of Zoekwoorden.
 3. Klik op het simulatorpictogram (Bid Simulator icon). Wordt dit pictogram niet weergegeven? Ontdek waarom dit zo is.
  1. Op de pagina Campagnes vindt u het pictogram in de kolom 'Budget'.
  2. Op de pagina Advertentiegroepen vindt u het pictogram in de kolom 'Standaard max. CPC'.
  3. Op de pagina Zoekwoorden vindt u het pictogram in de kolom 'Max. CPC'.
 4. U kunt uw bod wijzigen door een nieuwe biedoptie te selecteren in de bodsimulator.

Tip

U kunt de kolommen van de bodsimulator ook toevoegen aan de tabel met statistieken op de pagina 'Zoekwoorden', zodat u makkelijk schattingen voor meerdere zoekwoorden kunt bekijken. Meer informatie over deze groep kolommen​
 

De bodsimulator voor videocampagnes gebruiken

Bodsimulatoren voor videocampagnes kunnen alleen worden gebruikt voor videocampagnes.
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op Campagnes of Advertentiegroepen.
 3. Klik op het simulatorpictogram (Bid Simulator icon). Wordt dit pictogram niet weergegeven? Ontdek waarom dit zo is.
  1. Op de pagina Campagnes vindt u het pictogram in de kolom 'Budget'.
  2. Op de pagina Advertentiegroepen vindt u het pictogram in de kolom 'Standaard max. CPV'.
 4. U kunt uw bod wijzigen door een nieuwe biedoptie te selecteren in de bodsimulator.

De bodsimulator voor Shopping-campagnes gebruiken

U kunt de bodsimulator voor Shopping-campagnes gebruiken om in te schatten wat de mogelijke invloed van bodwijzigingen is op uw klikken, kosten, vertoningen en conversies. Meer informatie over het gebruik van de bodsimulator voor Shopping-campagnes

De bodsimulator voor hotelcampagnes gebruiken

U kunt de bodsimulator voor hotelcampagnes gebruiken om in te schatten wat de mogelijke invloed van bodwijzigingen zou zijn op uw recente klikken, kosten, vertoningen en conversies. Meer informatie over het gebruik van de bodsimulator voor hotelcampagnes

De simulator voor bodaanpassingen voor apparaten gebruiken

Met de simulator voor bodaanpassingen voor apparaten kunt u bekijken wat de potentiële impact is van een bodaanpassing voor mobiel, tablet of desktop op uw wekelijkse zoeknetwerkverkeer. U kunt hiermee ook eenvoudig uw budget aanpassen op basis van dat verkeer.

Voordat u begint


Deze simulator is alleen beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes waarmee advertenties op mobiele apparaten zijn weergegeven. Deze bodsimulator kan mogelijk niet worden bekeken voor campagnes met een gedeeld of beperkt budget. De simulator is niet beschikbaar voor campagnes met geautomatiseerde biedstrategieën (met uitzondering van Verbeterde CPC) of voor campagne-experimenten.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op Apparaten.
 3. Klik op het simulatorpictogram (Bid Simulator icon) in de kolom 'Bodaanp.'. Wordt dit pictogram niet weergegeven? Ontdek waarom dit zo is.

Aandachtspunt

 • Deze bodsimulator houdt rekening met uw bestaande campagne-instellingen, met inbegrip van uw bestaande max. CPC-biedingen, verbeterde biedingen op basis van kosten per klik, bodaanpassingen voor locatie, bodaanpassingen voor advertentieplanning en bodaanpassingen voor remarketing.
 • De bodsimulator houdt geen rekening met bodaanpassingen voor advertentiegroepen. Als u wijzigingen in bodaanpassingen toepast op basis van de simulator, worden de bodaanpassingen voor uw advertentiegroepen overschreven.
 • Schattingen worden nauwkeuriger naarmate uw campagne meer gegevens verzamelt. Toch kunt u de simulator ook gebruiken voor nieuwere campagnes.
 • U moet mogelijk uw budget verhogen als u de verkeersniveaus wilt behalen die in de simulator worden weergegeven.
 • De bodsimulator levert schattingen voor het aantal klikken, de kosten en het aantal vertoningen. De simulator levert geen informatie over het geschatte aantal conversies.

De bodsimulatoren gebruiken om conversies te schatten

Als u 'Conversies bijhouden' gebruikt, bieden de bodsimulatoren ook conversieschattingen. Zo krijgt u meer inzicht in het aantal conversies dat uw advertenties zouden krijgen als u andere biedingen had ingesteld. Als u in het zoeknetwerk waarden heeft toegewezen aan uw conversies (of conversiewaarden heeft ingesteld), kunt u uw conversiewaardeschattingen bekijken om een idee te krijgen van de conversiewaarde die u zou hebben ontvangen als u andere biedingen had ingesteld.

Hier volgen enkele punten om rekening mee te houden:

 • Conversiedefinities: Bij het genereren van een conversie komt meer kijken dan advertentie-interacties zoals een klik op uw advertentie. Conversies zijn ook afhankelijk van de handelingen die klanten op uw site uitvoeren. Hierdoor kunnen ze ook moeilijker te voorspellen zijn.
 • Wijzigingen in 'Conversies bijhouden': Als u de tag van de functie 'Conversies bijhouden' verwijdert of verplaatst, kan dit invloed hebben op de schattingen. Breng ten minste twee weken voordat u de bodsimulatoren gaat gebruiken voor schattingen van conversies en conversiewaarde, geen grote veranderingen meer aan in de conversietrackingcode.
 • Vertraagde conversies (zoekverkeer): Simulatoren tellen conversies die hadden kunnen worden vastgelegd gedurende de simulatieperiode (gewoonlijk de afgelopen zeven dagen). Als een klik bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden gedurende de simulatieperiode, maar de conversie is niet vastgelegd vóór het einde van de simulatieperiode, wordt de conversie niet geteld in de simulator. Houd er rekening mee dat conversies nog kunnen plaatsvinden tot negentig dagen na elke interactie, afhankelijk van de door u gekozen conversieperiode.
 • Een beperkt aantal conversiegegevens: Meestal zijn er minder conversiegegevens beschikbaar dan gegevens over klikken of vertoningen, zodat het lastig kan zijn om het aantal conversies te schatten. Als uw account doorgaans niet veel conversies genereert, beschikken we wellicht over onvoldoende gegevens om een schatting van het aantal conversies te maken. Hoe langer uw geschiedenis is en hoe meer conversies u heeft, hoe nauwkeuriger deze schattingen zijn.

Meer informatie over hoe u bodsimulatoren gebruikt om het aantal conversies van Shopping-campagnes te schatten.

Voordelen van het gebruik van de Campagne Bod Simulator

 • U kunt alle bodwijzigingen zien en wijzigingen in kaart brengen, zelfs wanneer zoekwoorden en advertentiegroepen hier zelf niet genoeg gegevens voor hebben verzameld.
 • U kunt biedingen schalen, zodat u kunt zien wat er gebeurt als u al uw biedingen met een bepaald percentage verhoogt of verlaagt (bijvoorbeeld tien procent).
 • Omdat bodwijzigingen op campagneniveau tot aanzienlijk meer verkeer kunnen leiden, laten we u weten of u uw budget moet verhogen, en zo ja, tot welk bedrag het budget moet worden verhoogd.
 • U kunt in kaart brengen wat er gebeurt als u alle biedingen in de campagne wijzigt in een vaste waarde. Als u ervoor kiest om een van deze bodwijzigingen op campagneniveau aan te brengen, worden de standaardbiedingen voor uw advertentiegroep gewijzigd in deze vaste waarde en worden uw biedingen op zoekwoordniveau gewist.

Problemen oplossen

Er is geen bodsimulator beschikbaar

Mogelijk is er niet altijd een bodsimulator beschikbaar om in te schatten hoe wijzigingen in uw bod, budget, doel-CPA of doel-ROAS de prestaties kunnen beïnvloeden. Als een simulator niet beschikbaar is, wordt het simulatorpictogram (Bid Simulator icon​) grijs weergegeven. In Google Ads wordt het simulatorpictogram grijs weergegeven met een schuine streep erdoorheen. Hier volgen enkele mogelijke oorzaken:

 • Niet genoeg gegevens

  De bodsimulatoren gebruiken gegevens van de afgelopen zeven dagen om schattingen te geven. Mogelijk kunnen er geen schattingen worden gegenereerd als een campagne, zoekwoord, advertentiegroep of productgroep nog niet zo lang geleden is toegevoegd of in de afgelopen zeven dagen niet veel klikken heeft ontvangen.

  Als u onlangs een campagne, zoekwoord, advertentiegroep of productgroep heeft toegevoegd, moet u iets langer wachten voordat de simulatoren schattingen kunnen geven. Genereert uw campagne, zoekwoord, advertentiegroep of productgroep slechts weinig vertoningen, dan kunt u uw biedingen verhogen om ervoor te zorgen dat uw advertenties vaker worden weergegeven.

 • De campagne maakt gebruik van een gedeeld budget
  Als uw campagne een gedeeld budget gebruikt, is de Campagne Bod Simulator niet beschikbaar.

 • Gemiddeld dagbudget voor campagne
  Als uw campagne het gemiddelde dagbudget in de afgelopen zeven dagen ten minste eenmaal heeft bereikt of bijna heeft bereikt, kunnen de simulatoren mogelijk geen schattingen geven.

 • Campagne-experimenten

  De simulatoren werken niet met campagnes waarop experimenten worden uitgevoerd of recent zijn uitgevoerd (in de afgelopen acht dagen). Meer informatie

 • Productgroepen in Shopping-campagnes die het kenmerk 'Artikel-ID' gebruiken

  De Bodsimulator is niet beschikbaar voor productgroepen met het kenmerk 'Artikel-ID'.

Ontbrekende kolommen in de bodsimulator

Hier volgen enkele redenen waarom de volgende kolommen mogelijk ontbreken in een bodsimulator:

 • Klikken en kosten

  De kolommen voor klikken en kosten worden alleen weergegeven als u in de afgelopen week een minimale drempelwaarde van klikken heeft ontvangen.

 • Vertoningen boven aan de pagina

  Deze kolom wordt alleen weergegeven als u bij alle gesimuleerde biedingen naar schatting ten minste één vertoning bovenaan de pagina ontvangt. Deze kolom wordt alleen weergegeven voor het zoeknetwerk.

 • Conversies en conversiewaarde

  De kolommen 'Conversies' en 'Totale conv.waarde' worden alleen weergegeven als:

  • u gebruikmaakt van Conversies bijhouden van Google Ads,
  • u in de afgelopen week de minimale drempelwaarde voor het aantal conversies heeft bereikt.
 • Extra budget per dag vereist

  Deze kolom wordt alleen weergegeven in de Bodsimulator doel-CPA.

Tip: Bodsimulatoren versus de Zoekwoordplanner en de Display Planner

 • Bodsimulatoren maken een schatting van de prestaties van uw advertenties op basis van gedetailleerde gegevens die specifiek zijn voor uw campagne, met inbegrip van uw kwaliteitsscore en zoekwoorden.
 • De Zoekwoordplanner en Display Planner maken een schatting van de prestaties van uw advertenties op basis van uw adverteerdersgegevens. Ze bieden informatie over algemene verkeerspatronen van alle Google Ads-adverteerders.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen