Rozwiązywanie problemów z brakującymi i rozbieżnymi danymi

Średnia pozycja (śr. poz.) zostanie usunięta we wrześniu 2019 roku. Współczynniki wyświetleń u góry strony i na najwyższej pozycji na stronie zapewniają lepszy wgląd w to, gdzie wyświetlają się Twoje reklamy na stronach wyszukiwania. Możesz użyć tych nowych danych, by zoptymalizować pozycję swojej reklamy. Więcej informacji

Czasami zauważysz, że w pobranym raporcie brakuje pewnych danych albo że nie zgadzają się one z danymi Google Analytics lub firmy zewnętrznej. Kliknij w tym artykule link najlepiej opisujący Twój problem, by poznać jego przyczynę.

Brakujące dane

W raporcie nie ma sum łącznych

Jeśli wśród przeliczanych danych uwzględnisz niektóre segmenty, a następnie pobierzesz raport, zamiast sumy łącznej może się pojawić znak „--”. Dane są niedostępne, ponieważ suma łączna byłaby niezgodna z prawdą.

Na przykład „typ kliknięcia” może odnosić się do wielu aspektów tego samego wyświetlenia (np. w tej samej reklamie wyświetlenie typu „kliknij, aby połączyć” może pojawiać się wraz z wyświetleniami nagłówka). Jeśli wśród przeliczanych danych uwzględnisz segment Typ kliknięcia, zamiast sum łącznych w pobranym raporcie pojawi się znak „--”. W tym przypadku suma łączna byłaby niezgodna z prawdą, ponieważ te same wyświetlenia zostałyby policzone dwukrotnie.

W raporcie brakuje kolumn

Może się zdarzyć, że jeśli przy pobieraniu tabeli na karcie Kampanie dodajesz pewne segmenty, niektóre kolumny mogą nie zostać uwzględnione w raporcie, ponieważ nie dla wszystkich segmentów są dostępne wszystkie statystyki kolumn.

Załóżmy, że w raporcie kampanii chcesz uwzględnić segmenty śledzenia konwersji. W tym przypadku nie możemy uwzględniać statystyk konwersji razem z podstawowymi danymi skuteczności (takimi jak kliknięcia, wyświetlenia i średnia pozycja reklamy) w jednym raporcie, ponieważ z każdym kliknięciem można powiązać wiele działań powodujących konwersję. Rozważ dodanie do swojej tabeli kolumny zawierającej dane konwersji, takie jak „Współcz. konw.”, „Łączna wartość konw.” lub „Koszt konw.” zamiast danych kliknięcia z konwersją. Jeśli w tabeli znajdują się kolumny podstawowych danych skuteczności, nie zostaną one ujęte w raporcie.

W raporcie brakuje niektórych słów kluczowych

W danym raporcie są uwzględniane tylko słowa kluczowe, które w okresie wskazanym w raporcie uzyskały co najmniej jedno wyświetlenie. Jeśli na przykład aport obejmuje ostatnie siedem dni, a słowo kluczowe „doniczka” nie uzyskało w tym czasie żadnych wyświetleń, słowo „doniczka” nie zostanie wyświetlone w raporcie.

Jeśli nie widzisz określonego słowa kluczowego, spróbuj rozszerzyć zakres dat przed pobraniem raportu.

Niektóre bardzo szczegółowe słowa kluczowe mogą po prostu nie uzyskiwać żadnych wyświetleń. Słowa kluczowe, które nie uzyskają wyświetleń w ciągu 90 dni, zostaną wyłączone.

Rozbieżności danych

Możesz zauważyć jeden lub dwa rodzaje rozbieżności między statystykami na koncie Google Ads a dziennikami serwera WWW lub programu śledzącego innej firmy:

 • Pierwszy rodzaj to rozbieżności polegające na tym, że dzienniki serwera internetowego lub program śledzący innej firmy pokazują mniej kliknięć reklam niż statystyki Google Ads.
 • Drugi rodzaj zachodzi, gdy inna firma kontrolująca kliknięcia zgłosi więcej nieprawidłowych kliknięć niż zespół do spraw jakości reklam Google Ads.

Więcej informacji

Rozbieżności między danymi Google Analytics a danymi Google Ads

W niektórych przypadkach dane na koncie Google Ads mogą nie zgadzać się z zaimportowanymi danymi Google Analytics. Oto kilka najczęstszych powodów:

 • Google Ads śledzi kliknięcia, a Google Analytics śledzi wizyty. Te dane mogą różnić się od siebie z kilku powodów:
  • Użytkownik może wielokrotnie kliknąć reklamę. Jeśli ta sama osoba kliknie reklamę kilka razy podczas jednej sesji, system Google Ads zarejestruje wiele kliknięć, natomiast system Analytics rozpozna poszczególne wyświetlenia strony jako jedne odwiedziny.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, a następnie podczas innej sesji powrócić bezpośrednio do witryny przez zakładkę lub zapisany link. W takiej sytuacji Google Ads zarejestruje jedno kliknięcie, a Analytics wiele odwiedzin.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, a następnie zmienić zdanie i przed całkowitym wczytaniem się danej strony przejść na inną stronę lub kliknąć przycisk Zatrzymaj lub Wstecz w przeglądarce. W takim przypadku Analytics nie zarejestruje odwiedzin, ale Google Ads policzy kliknięcie.
 • Aby dokładniej naliczać płatności, system Google Ads automatycznie filtruje nieprawidłowe kliknięcia i usuwa jest z raportów. Jednak w raportach Analytics kliknięcia te są rejestrowane jako wizyty w witrynie w celu ukazania pełnych danych o ruchu.
 • Porównywanie długich zakresów dat może spowodować uwzględnienie okresów, w których konta nie były połączone.
Liczba kliknięć przekracza liczbę wyświetleń / CTR jest wyższy niż 100%

Mimo że niemożliwe jest uzyskanie liczby kliknięć wyższej od liczby wyświetleń, czasem w raportach konta możesz znaleźć liczbę kliknięć większą niż liczbę wyświetleń lub współczynnik klikalności (CTR) wyższy niż 100%.

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, raporty wyświetlane na koncie nie są generowane w czasie rzeczywistym. Dane o liczbie kliknięć są aktualizowane mniej więcej co godzinę, a o liczbie wyświetleń – co kilka godzin. Możliwe więc, że do chwili pełnej aktualizacji danych liczba kliknięć w Twoich raportach będzie większa niż liczba wyświetleń. Następuje to zwykle pod koniec dnia (o godz. 23:59 w strefie czasowej wybranej dla Twojego konta).

Aby uzyskać najdokładniejsze dane z raportów za wybrany dzień, zalecamy analizowanie ich następnego dnia, ponieważ wtedy z serwerów zostaną już przekazane wszystkie dane o kliknięciach i wyświetleniach.

Po drugie, ponieważ przeglądarki przechowują wyniki wyszukiwania i reklamy ze strony wyników wyszukiwania w pamięci podręcznej, a nasza technologia rejestruje tylko jedno wyświetlenie reklamy na wyszukiwanie. Raporty mogą jednak wykazywać wiele kliknięć, jeśli użytkownik kliknie reklamę więcej niż jeden raz podczas sesji przeglądarki zapisanej w pamięci podręcznej.

W dziennikach serwera możesz zauważyć pewną liczbę wielokrotnych kliknięć. Takie kliknięcia to dozwolone zachowania użytkowników uzyskujących dostęp do reklamy w oczekiwany sposób. Użytkownik może celowo wielokrotnie klikać Twoją reklamę, np. porównując produkty w różnych sklepach lub wracając do Twojej witryny, by uzyskać dodatkowe informacje. Poza tym niektórzy dostawcy usług internetowych przydzielają ten sam adres IP kilku użytkownikom. W takiej sytuacji wielokrotne kliknięcia z tego samego adresu IP nie oznaczają, że reklamę klikała ta sama osoba.

Formaty danych

Średnie pozycje raportowane w postaci ułamków dziesiętnych (np. 1,5)

Wśród danych raportu skuteczności reklam na swoim koncie (nie przez Planer słów kluczowych), możesz zauważyć pozycje reklam raportowane w postaci ułamków dziesiętnych. Jeśli nie wybierzesz szczegółowych opcji dopasowania słów kluczowych, Twoje słowa kluczowe mogą pasować do wielu różnych zapytań w ramach dopasowania przybliżonego. Na przykład kierowanie na wyrażenie nazwa domeny będzie pasować do zapytań takich jak rejestracja nazwy domeny i darmowa nazwa domeny, na które może kierować reklamy reklamodawca stosujący inny koszt kliknięcia (CPC). Jeżeli Twoja maksymalna stawka CPC (koszt kliknięcia) jest wystarczająco wysoka, aby Twoja reklama pojawiła się na pierwszym miejscu przy wyszukiwaniu hasła bezpłatna nazwa domeny, a dopiero na czwartym przy haśle rejestracja nazwy domeny, średnia pozycja reklamy może wynosić 2,4.

Dane o unikalnych użytkownikach, kliknięciach i konwersjach raportowanych jako ułamki dziesiętne w widoku danych Zasięg i częstotliwość na karcie Wymiary

Przewidywana częstotliwość obliczana jest na podstawie próbki danych, więc liczba unikalnych użytkowników i ich kliknięć nie zawsze jest liczbą całkowitą.

Dane, na które ma wpływ czas letni/zimowy

Statystyki Google Ads są zawsze zgodne z czasem lokalnym w strefie czasowej wybranej dla Twojego konta.

W wielu krajach obowiązuje coroczna zmiana czasu urzędowego, aby wydłużyć dzień w miesiącach letnich. Jest to zmiana na tzw. czas letni. Jeśli w ustawionej na koncie Google Ads strefie czasowej ma miejsce taka zmiana czasu, automatycznie dostosowujemy jego harmonogram i statystyki. Ustawienia konta są też dostosowywane automatycznie przy ponownej zmianie na czas zimowy.

W razie potrzeby można wybrać dla konta strefę uniwersalnego czasu Greenwich (GMT) bez uwzględniania zmian czasu na letni/zimowy. Takiego wyboru musisz dokonać przy zakładaniu konta.

Aby ustawić na koncie czas GMT i nie brać pod uwagę stref czasowych, wybierz Wielką Brytanię jako kraj strefy czasowej oraz opcję (GMT+00:00) GMT (bez zmiany czasu). (Ten wybór jest dostępny niezależnie od tego, w jakim kraju zakładasz konto). Aby to zrobić:

 1. Po zarejestrowaniu się odbierz e-mail z potwierdzeniem od Google Ads. Kliknij podany w wiadomości link i zaloguj się na konto.
 2. Kliknij link Prześlij informacje rozliczeniowe.
 3. Kliknij menu rozwijane „Strefa czasowa kraju lub terytorium” i wybierz pozycję Wielka Brytania. Pojawi się drugie menu rozwijane.
 4. Wybierz w nim opcję (GMT+00:00) GMT (bez zmiany czasu).
 5. Kliknij Dalej, wpisz informacje rozliczeniowe i aktywuj konto.

Pamiętaj, że opcja (GMT+00:00) GMT (bez zmiany czasu) jest dostępna wyłącznie przy wyborze Wielkiej Brytanii jako kraju strefy czasowej.

Opóźnienia sieci reklamowej Google (GDN)

W przypadku nowych kampanii w GDN od zatwierdzenia reklam do rozpoczęcia ich wyświetlania może upłynąć 12 godzin. Jeśli wprowadzasz zmiany w takich kampaniach, opóźnienie może być różne, ale generalnie na wprowadzenie zmian w sieci reklamowej potrzeba więcej czasu niż w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania.

Pamiętaj

Dane o skuteczności nie są dostępne natychmiast, a niektóre raporty są aktualizowane tylko raz dziennie. Dowiedz się więcej o określaniu aktualności danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem