Rozwiązywanie problemów z brakującymi i rozbieżnymi danymi

Czasami możesz zauważyć, że w pobranym raporcie brakuje pewnych danych albo że nie zgadzają się one z danymi Google Analytics lub raportami firmy zewnętrznej. Kliknij w tym artykule link najlepiej opisujący Twój przypadek, by poznać przyczyny rozbieżności.

Brakujące dane

Brak części danych w raporcie

Raport pobrany z edytora raportów może nie zawierać niektórych danych z tabel skuteczności konta. Jeśli np. w wierszu będziesz mieć „0” kliknięć lub wyświetleń, edytor raportów usunie te dane z pobranego raportu.

Możesz także samodzielnie odfiltrować w edytorze raportów wiersze z wartością „0”.

W raporcie nie ma sum łącznych

Jeśli do przeliczanych danych zastosujesz pewne segmenty, a następnie pobierzesz raport, zamiast sumy łącznej może się pojawić znak „--”. Dane są niedostępne, ponieważ suma łączna byłaby niezgodna z prawdą.

Na przykład „typ kliknięcia” może odnosić się do wielu aspektów tego samego wyświetlenia (np. w tej samej reklamie wyświetlenie typu „kliknij, aby połączyć” może pojawiać się wraz z wyświetleniami nagłówka). Jeśli do przeliczanych danych zastosujesz segment Typ kliknięcia, zamiast sum łącznych w pobranym raporcie pojawi się znak „--”. W tym przypadku suma łączna byłaby niezgodna z prawdą, ponieważ te same wyświetlenia zostałyby policzone dwukrotnie.

W raporcie brakuje kolumn

Może się zdarzyć, że jeśli przy pobieraniu tabeli na karcie Kampanie dodajesz pewne segmenty, niektóre kolumny mogą nie zostać uwzględnione w raporcie, ponieważ część statystyk kolumn jest niedostępna dla niektórych segmentów.

Załóżmy, że w raporcie kampanii chcesz uwzględnić segmenty śledzenia konwersji. W tym przypadku nie możemy uwzględniać statystyk konwersji razem z podstawowymi danymi skuteczności (takimi jak kliknięcia i wyświetlenia) w jednym raporcie, ponieważ z każdym kliknięciem można powiązać wiele działań powodujących konwersję. Rozważ dodanie do swojej tabeli kolumny zawierającej dane konwersji, np. „Współcz. konw.”, „Łączna wartość konw.” lub „Koszt konw.”, zamiast danych kliknięcia z konwersją. Jeśli w tabeli znajdują się kolumny podstawowych danych skuteczności, nie zostaną one ujęte w raporcie.

W raporcie brakuje niektórych słów kluczowych

W danym raporcie są uwzględniane tylko słowa kluczowe, które w okresie wskazanym w raporcie uzyskały co najmniej jedno wyświetlenie. Jeśli na przykład raport obejmuje ostatnie siedem dni, a słowo kluczowe „doniczka” nie uzyskało w tym czasie żadnych wyświetleń, słowo „doniczka” nie zostanie wyświetlone w raporcie.

Jeśli nie widzisz określonego słowa kluczowego, spróbuj rozszerzyć zakres dat przed pobraniem raportu.

Niektóre bardzo szczegółowe słowa kluczowe mogą po prostu nie uzyskiwać żadnych wyświetleń. Słowa kluczowe, które nie uzyskają wyświetleń w ciągu 90 dni, zostaną wyłączone.

Rozbieżności danych

Możesz zauważyć jeden z dwóch rodzajów rozbieżności między statystykami na koncie Google Ads a dziennikami serwera WWW lub programu śledzącego innej firmy:

 • Pierwszy rodzaj to rozbieżności polegające na tym, że dzienniki serwera internetowego lub program śledzący innej firmy pokazują mniej kliknięć reklam niż statystyki Google Ads.
 • Drugi rodzaj polega na tym, że inna firma kontrolująca kliknięcia zgłasza więcej nieprawidłowych kliknięć niż zespół do spraw jakości reklam Google Ads.

Więcej informacji

Rozbieżności między danymi Google Analytics a danymi Google Ads

W niektórych przypadkach dane na koncie Google Ads mogą się nie zgadzać z zaimportowanymi danymi Google Analytics. Oto kilka najczęstszych powodów:

 • Google Ads śledzi kliknięcia, a Google Analytics śledzi wizyty. Dane te mogą się różnić od siebie z kilku powodów:
  • Użytkownik może wielokrotnie kliknąć reklamę. W przypadku kilku kliknięć jednej reklamy przez tę samą osobę w trakcie jednej sesji system Google Ads rejestruje wiele kliknięć, natomiast system Analytics uznaje poszczególne wyświetlenia strony jako pojedyncze odwiedziny.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, a potem podczas innej sesji powrócić bezpośrednio do witryny przez zakładkę lub zapisany link. Takie działanie zostanie zarejestrowane jako jedno kliknięcie w Google Ads, ale jako dwie wizyty w Analytics.
  • Użytkownik może kliknąć reklamę, a potem zmienić zdanie i przed całkowitym wczytaniem się danej strony przejść na inną stronę albo kliknąć w przeglądarce przycisk Zatrzymaj lub Wstecz. W takim przypadku Analytics nie zarejestruje wizyty, ale Google Ads policzy to jako kliknięcie.
 • Aby dokładniej naliczać płatności, Google Ads automatycznie filtruje nieprawidłowe kliknięcia i usuwa je z raportów. Jednak w raportach Analytics kliknięcia te są rejestrowane jako wizyty w witrynie w celu ukazywania pełnych danych o ruchu.
 • Porównywanie długich zakresów dat może spowodować uwzględnienie okresów, w których konta nie były połączone.
Liczba kliknięć przekracza liczbę wyświetleń lub CTR jest wyższy niż 100%

Mimo że niemożliwe jest uzyskanie liczby kliknięć większej od liczby wyświetleń, czasem w raportach konta możesz znaleźć liczbę kliknięć większą niż liczbę wyświetleń lub współczynnik klikalności (CTR) wyższy niż 100%.

Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, raporty wyświetlane na koncie nie są generowane w czasie rzeczywistym. Dane o liczbie kliknięć są aktualizowane mniej więcej co godzinę, a o liczbie wyświetleń – co kilka godzin. Możliwe więc, że do chwili pełnej aktualizacji danych liczba kliknięć w Twoich raportach będzie większa niż liczba wyświetleń. Następuje to zwykle na koniec dnia (o godz. 23:59 w strefie czasowej wybranej dla Twojego konta).

Aby uzyskać najdokładniejsze dane z raportów za wybrany dzień, zalecamy analizowanie ich następnego dnia, ponieważ wtedy z serwerów zostaną już przekazane wszystkie informacje o kliknięciach i wyświetleniach.

Po drugie, ponieważ przeglądarki przechowują wyniki wyszukiwania i reklamy ze strony wyników wyszukiwania w pamięci podręcznej, nasza technologia rejestruje tylko jedno wyświetlenie reklamy na wyszukiwanie. Raporty mogą jednak wykazywać wiele kliknięć, jeśli użytkownik kliknie reklamę więcej niż jeden raz podczas sesji przeglądarki zapisanej w pamięci podręcznej.

W dziennikach serwera możesz zauważyć pewną liczbę wielokrotnych kliknięć. Takie kliknięcia to dozwolone zachowania użytkowników uzyskujących dostęp do reklamy w oczekiwany sposób. Użytkownik może celowo wielokrotnie klikać Twoją reklamę, np. porównując produkty w różnych sklepach lub wracając do Twojej witryny, by uzyskać dodatkowe informacje. Poza tym niektórzy dostawcy usług internetowych przydzielają ten sam adres IP kilku użytkownikom. W takiej sytuacji wielokrotne kliknięcia z tego samego adresu IP nie oznaczają, że reklamę klikała ta sama osoba.

Dane o unikalnych użytkownikach, kliknięciach i konwersjach raportowane jako ułamki dziesiętne w widoku Zasięg i częstotliwość

Przewidywana częstotliwość obliczana jest na podstawie próbki danych, więc liczba unikalnych użytkowników i ich kliknięć nie zawsze jest liczbą całkowitą.

Dane, na które ma wpływ czas letni i zimowy

Strefa czasowa wpływa na czas pokazany w raportach i może mieć wpływ na inne ustawienia, takie jak kierowanie. Statystyki Google Ads są zawsze generowane na podstawie czasu lokalnego w strefie czasowej wybranej dla Twojego konta.

W wielu krajach obowiązuje zmiana czasu służąca do lepszego wykorzystania okresu światła dziennego w miesiącach letnich. Jest to zmiana na tzw. czas letni. Jeśli w ustawionej na koncie Google Ads strefie czasowej ma miejsce taka zmiana czasu, automatycznie dostosowujemy jego harmonogram i statystyki. Ustawienia konta są też dostosowywane automatycznie przy ponownej zmianie na czas zimowy.

W razie potrzeby można wybrać dla konta strefę uniwersalnego czasu Greenwich (GMT) bez uwzględniania zmian czasu na letni lub zimowy. Takiego wyboru musisz dokonać przy zakładaniu konta.

Aby sprawdzić swoją strefę czasową:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu strony i z menu „Konfiguracja” wybierz Ustawienia.
 3. Strefa czasowa jest widoczna w sekcji Strefa czasowa.

Jeśli na pewno chcesz zmienić wybraną strefę czasową, skontaktuj się z nami, by poprosić o wprowadzenie zmiany.

Strefę czasową można zresetować tylko raz, więc uważnie wybierz nową strefę. Tylko administrator może poprosić o zmianę strefy czasowej. Strefę czasową można przesunąć tylko w kierunku wschodnim, np. z GMT (czas uniwersalny) do IST (czas indyjski standardowy). Jeżeli zresetowaliśmy już strefę czasową na Twoją prośbę, nie będziemy mogli zmienić jej ponownie. 
Opóźnienia sieci reklamowej Google

W przypadku nowych kampanii w sieci reklamowej Google od zatwierdzenia reklam do rozpoczęcia ich wyświetlania może upłynąć 12 godzin. Jeśli wprowadzasz zmiany w takich kampaniach, opóźnienie może być różne, ale generalnie na wprowadzenie zmian w sieci reklamowej potrzeba więcej czasu niż w przypadku kampanii w sieci wyszukiwania.

Pamiętaj

Dane o skuteczności nie są dostępne natychmiast, a niektóre raporty są aktualizowane tylko raz dziennie. Dowiedz się więcej o określaniu aktualności danych.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem