Dane produktów: definicja

Szczegółowe informacje o produktach, które przesyłasz na konto Google Merchant Center. Dane produktów służą do wyświetlania w kampaniach Google Ads reklam dynamicznych i reklam produktowych.

  • Aby wysłać nam dane produktów, musisz skonfigurować na koncie Google Merchant Center plik danych z informacjami o swoich produktach. Następnie należy połączyć konto Merchant Center z kontem Google Ads.
  • W danych produktów musisz określić atrybuty, np. „condition” [stan] i „availability” [dostępność], by opisać poszczególne produkty i sposób ich sprzedaży. Aby ułatwić użytkownikom znalezienie swoich produktów, warto dokładnie opisywać je z zastosowaniem dostępnych atrybutów.
  • Oprócz standardowych zasad dotyczących reklam istnieje szereg zasad dotyczących reklam produktowych, które określają sposób używania każdego atrybutu i częstotliwość aktualizacji danych produktów. Należy uważnie zapoznać się z tymi zasadami i upewnić się, że podane w nich wymagania są zrozumiałe.

Przesyłanie danych o produktach
Konfigurowanie kampanii produktowej

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem