Om tillägg

Med tillägg kan du visa extra information tillsammans med dina annonser och ge människor fler anledningar att välja ditt företag. Tilläggen ökar vanligtvis annonsernas klickfrekvens med flera procentenheter. Samtalsknappar, platsinformation, länkar till specifika delar av din webbplats och ytterligare text är några exempel på tilläggsformat.

I den här artikeln ger vi en allmän översikt över tillägg. Om du vill veta mer om vad varje typ av tillägg åstadkommer och hur du väljer lämpliga tillägg kan du läsa Välja vilka tillägg du vill använda.

Så fungerar de

För att du ska få bästa möjliga resultat av dina textannonser väljer Google Ads vilka tillägg som ska visas i samband med varje enskild sökning på Google. Därför rekommenderar vi att du använder alla tillägg som är relevanta för dina verksamhetsmål.

Tilläggen infogar mer innehåll i dina annonser och gör dem därigenom mer synliga och framträdande på sökresultatsidan. Det brukar medföra att annonserna blir mer lönsamma. Tilläggen leder ofta till att dina annonser får fler klick och ger människor fler och interaktiva sätt att nå dig, till exempel i form av kartor eller via telefonsamtal.

Många typer av tillägg kräver inställningar. Sådana tillägg är manuella. Andra läggs till automatiskt när Google Ads beräknar att de kommer att förbättra ditt resultat. Sådana tillägg är automatiska. Automatiska tillägg kräver inga inställningar och visas därför inte bland alternativen när du skapar manuella tillägg. Läs mer om automatiska tillägg.

När tilläggen visas

Att du lägger till ett tillägg är ingen garanti för att det alltid visas tillsammans med din annons. Tilläggen visas med annonsen när

  • tillägget (eller kombinationen av tillägg) beräknas förbättra annonsresultatet
  • annonsens position och annonsrankning är tillräckligt hög för att tilläggen ska visas. Google Ads kräver en viss lägsta annonsrankning för att visa tillägg. (Tilläggen ingår i beräkningen av annonsrankningen.)

Läs mer om när tilläggen visas. Läs Se resultatet av dina tillägg om du vill veta när tilläggen visas. Slutligen kan du läsa om hur du ökar sannolikheten för att dina tillägg ska visas.

Kostnad

Det kostar inget att lägga till tillägg i dina kampanjer. Klick på din annons, inräknat tillägget, debiteras som vanligt. (Undantaget är klick på säljaromdömen, som inte debiteras.) Du debiteras alltså för ett klick när någon ringer dig via ett samtalstillägg eller laddar ned din app via ett apptillägg. Du debiteras för högst två klick per exponering på varje annons och dess tillägg. Läs mer om tillägg och faktisk kostnad per klick.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt