Välja bud och budget

Om du vill visa annonser på Google, måste du välja en lämplig budget och lämpliga budgivningsalternativ. Budgeten utgör en debiteringsgräns för en enskild kampanj, så den bör vara det genomsnittliga belopp du kan tänka dig att betala per dag (eller se på månadsfakturan för ditt kreditkort om du multiplicerar budgeten med 30,4, vilket är det genomsnittliga antalet dagar i en månad). Den faktiska kostnaden kan bli lägre beroende på hur du hanterar dina bud.

Ditt högsta CPC-bud (högsta kostnad per klick) är det maxbelopp du är villig att betala för ett klick på din annons. Genom att hantera dina bud, kan du påverka mängden trafik till dina annonser och den avkastning på din investering de ger. Med högre bud är det troligt att din kampanj får mer trafik men att du också spenderar mer pengar. Med lägre bud är det troligt att kampanjen får färre klick och konverteringar.

I den här artikeln beskriver vi hur kampanjbudgeten fungerar, vilka olika budgivningsalternativ du kan välja bland och hur du ställer in bud och budget i en ny kampanj.

Så fungerar kampanjbudgetar

Budgetbeloppet gäller en enskild kampanj (till skillnad från det totala beloppet för alla dina kampanjer) och utgör det genomsnittliga belopp du kan tänka dig att betala per dag i kampanjen. Du hittar din genomsnittliga dagliga budget för alla kampanjer i kolumnen Budget på fliken Kampanjer. Om du hellre tänker på budgeten per månad i stället för per dag, kan du beräkna månadsbudgeten genom att multiplicera din genomsnittliga dagliga budget med 30,4 (det genomsnittliga antalet dagar i en månad).

Tips! Börja i liten skala

Om det här är nytt för dig, kan du börja med en daglig budget på 100–500 kronor. Titta till ditt konto varje dag när du har börjat använda en ny budget, så att du ser hur det går för dina kampanjer.

Överleverans

Eftersom trafiken varierar från dag till dag tillåter Google att kampanjen spenderar upp till två gånger mer under en dag, jämfört med vad som ryms i din dagliga budget. Vi kallar detta överleverans.

Med vårt system debiteras du aldrig mer än 30,4 multiplicerat med det dagliga budgetbeloppet under en faktureringsperiod. Om din budget till exempel är 100 kronor per dag, debiteras du högst 3 040 kronor.

Om Google visar dina annonser för ofta och din månadskostnad blir högre än vad du skulle ha betalat för en månad med din dagliga budget, sker automatiskt en kreditering för överleverans. Om debiteringsgränsen per månad till exempel är 3 040 kronor och du har samlat på dig kostnader på 3 100 kronor under en viss faktureringsperiod, krediteras du 60 kronor och betalar bara 3 040 kronor. Du hittar de här justeringarna på sidan Transaktionshistorik.

Tips! Visa din rekommenderade budget

Förbrukar dina kampanjer hela budgeten? Välj budgetinställningen Visa rekommenderad budget, som utgår från kampanjens resultat de senaste 15 dagarna.

Hur budgivningen fungerar

Auktioner innebär i regel att ett föremål säljs till köparen som lägger det högsta budet. Men i våra annonsauktioner tar vi hänsyn till både kvalitet och bud när vi bestämmer annonsernas position. Det innebär att även om dina konkurrenter bjuder högre än du, kan du få en högre position till ett lägre pris om du har mycket relevanta sökord och annonser. Ofta betalar du mindre än ditt högsta bud, eftersom du bara betalar det minsta belopp som krävs för att du ska behålla din annonsposition och de eventuella annonsformat som visas med din annons, till exempel webbplatslänkar. Beloppet du betalar kallas faktisk CPC.

Det finns många olika sätt att ange dina bud, bland annat en hel mängd automatiska budstrategier. De flesta annonsörer börjar med Maximera klick eller manuell CPC-budgivning.

Maximera Klick kontra Manuell CPC-budgivning

Om ditt mål är att få klick som genererar trafik till din webbplats, finns det två CPC-budstrategier (kostnad per klick) som kan passa dig:

  • Maximera klick är den enklaste automatiserade budstrategin. Det enda du behöver göra är att välja en daglig budget. Google Ads-systemet hanterar automatiskt dina bud så att du får så många klick som möjligt för din budget.
  • Med manuell CPC-budgivning hanterar du dina högsta CPC-bud själv. Du kan ange olika bud för varje annonsgrupp i kampanjen eller för enskilda sökord eller placeringar. Om du märker att vissa sökord eller placeringar är mer lönsamma än andra, kan du använda manuell budgivning och flytta över en större del av annonsbudgeten till de sökorden eller placeringarna.

Tips: Beräkna sökordstrafik

Pröva Sökordsplaneraren om du vill få trafikuppskattningar, till exempel uppskattningar av antalet klick, visningar eller genomsnittlig CPC för dina sökord. Informationen kan vara till hjälp när du ska bestämma dina bud och budgetar.

Budjusteringar

Du kan ange budjusteringar som automatiskt höjer eller sänker buden när din annons konkurrerar om att visas på mobila enheter, på särskilda platser och på särskilda datum och tider. Budjusteringarna ger dig större kontroll över när och var din annons visas, och används utöver dina befintliga bud. Du kan dessutom anpassa budstrategin genom att kombinera flera budjusteringar med varandra, till exempel plats plus tidpunkt eller tidpunkt plus mobila enheter. Läs mer om budjusteringar.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Set your bid and budget

  1. Logga in på ditt AdWords-konto.
  2. Klicka på fliken Kampanjer.
  3. Klicka på + Kampanj och välj en kampanjtyp på rullgardinsmenyn.
  4. Rulla ned till avsnittet Budstrategi och välj en budstrategi.
  5. Ange ditt budgetbelopp i avsnittet Budget. Beloppet ska vara det högsta genomsnittliga belopp som du kan tänka dig att betala per dag för din kampanj under en månad. Du kan också använda en delad budget som du har skapat tidigare i det delade biblioteket.
  6. Klicka på Spara och fortsätt. (På nästa inställningssida skapar och sparar du annonsgruppen.)
  7. Du kan ändra budstrategin och budgeten när som helst på fliken Inställningar för kampanjen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?