Välja bud och budget

Innan du kan visa annonser på Google måste du välja en lämplig budget och lämpliga budgivningsalternativ. Budgeten utgör en debiteringsgräns för en enskild kampanj, så den bör vara det genomsnittliga belopp du kan tänka dig att betala per dag (eller se på månadsfakturan för ditt kreditkort om du multiplicerar budgeten med 30,4, vilket är det genomsnittliga antalet dagar i en månad). Den faktiska kostnaden kan bli lägre beroende på hur du hanterar dina bud.

Ditt högsta CPC-bud (högsta per klick) är det maxbelopp du är villig att betala för ett klick på din annons. Genom att hantera dina bud kan du påverka mängden trafik till dina annonser och den avkastning på din investering de ger. Med högre bud är det troligt att din kampanj får mer trafik men att du också spenderar mer pengar. Med lägre bud är det troligt att kampanjen får färre klick och konverteringar.

I denna artikel beskriver vi hur kampanjbudgeten fungerar, vilka olika budgivningsalternativ du kan välja bland och hur du ställer in bud och budget i en ny kampanj.

Så fungerar kampanjbudgetar

Med Google Ads kan du ange en daglig budget eller en delad budget för en kampanj. Du kan ställa in en daglig budget med det genomsnittliga belopp som du är villig att betala per dag i kampanjen. Du hittar din genomsnittliga dagliga budget för alla kampanjer i kolumnen Budget på fliken Kampanjer. Om du hellre planerar budgeten per månad i stället för per dag kan du beräkna månadsbudgeten genom att multiplicera din genomsnittliga dagliga budget med 30,4 (det genomsnittliga antalet dagar i en månad).

Tips! Börja i liten skala

Om detta är nytt för dig kan du börja med en daglig budget på 100–500 kronor. Titta till ditt konto varje dag när du har börjat använda en ny budget så att du ser hur det går för dina kampanjer.

Du kan ange en delad budget med det belopp du är villig att betala i flera kampanjer för samma kund. Exemplet nedan visar hur Google Ads optimerar kampanjresultatet när du använder en delad budget. 

Exempel

Anta att du har avsatt 1 000 kronor per dag, jämnt fördelat mellan två kampanjer. En viss dag kanske en kampanj får färre exponeringar och klick än vanligt, vilket innebär att du bara spenderar 400 kronor. Med en delad budget kan Google Ads flytta över det överskjutande beloppet på 100 kronor till den andra kampanjen för att maximera ditt totala kampanjresultat.

Delade budgetar är effektiva när du har flera kampanjer med ett gemensamt mål för en kund. Du kan till exempel ange en delad budget när du har säsongsbetonade kampanjer i samband med särskilda högtider, som nyårsafton eller Alla hjärtans dag, och ange en kundspecifik delad budget för att begränsa utgifterna i samband med kundens alla säsongsbetonade kampanjer.

Du hittar delade budgetar i det delade biblioteket i ditt Google Ads-konto.

Delade budgetar fungerar inte med kampanjer som ingår i en kampanjgrupp eller som ingår i experiment.

Överleverans

Eftersom trafiken varierar från dag till dag tillåter Google att kampanjen spenderar upp till två gånger mer under en dag, jämfört med vad som ryms i din dagliga budget. Vi kallar detta överleverans.

Med vårt system debiteras du aldrig mer än 30,4 multiplicerat med det dagliga budgetbeloppet under en faktureringsperiod. Om din budget till exempel är 100 kronor per dag debiteras du högst 3 040 kronor.

Om Google visar dina annonser för ofta och din månadskostnad blir högre än vad du skulle ha betalat för en månad med din dagliga budget sker automatiskt en kreditering för överleverans. Om debiteringsgränsen per månad till exempel är 3 040 kronor och du har samlat på dig kostnader på 3 100 kronor under en viss faktureringsperiod krediteras du 60 kronor och betalar bara 3 040 kronor. Du hittar dessa justeringar på sidan Transaktionshistorik.

Tips! Se din rekommenderade budget

Förbrukar dina kampanjer hela budgeten? Välj budgetinställningen Visa rekommenderad budget, som utgår från kampanjens resultat de senaste 15 dagarna.

Så fungerar budgivning

Auktioner innebär i regel att ett föremål säljs till köparen som lägger det högsta budet. Men i våra annonsauktioner tar vi hänsyn till både kvalitet och bud när vi bestämmer annonsernas position. Det innebär att även om dina konkurrenter bjuder högre än du kan du få en högre position till ett lägre pris om du har mycket relevanta sökord och annonser. Ofta betalar du mindre än ditt högsta bud, eftersom du bara betalar det minsta belopp som krävs för att du ska behålla din annonsposition och de eventuella annonsformat som visas med din annons, till exempel webbplatslänkar. Beloppet du betalar kallas faktisk CPC.

Det finns många olika sätt att ange dina bud, bland annat flera automatiska budstrategier. De flesta annonsörer börjar med budgivningsstrategin Maximera klick eller Manuell CPC.

Budgivning med Maximera klick kontra Manuell CPC

Om ditt mål är att få klick som genererar trafik till din webbplats finns det två CPC-budstrategier som kan passa dig:

  • Maximera klick är den enklaste automatiska budstrategin. Det enda du behöver göra är att välja en daglig budget. Google Ads-systemet hanterar automatiskt dina bud så att du får så många klick som möjligt för din budget.
  • Med Manuell CPC hanterar du dina högsta CPC-bud själv. Du kan ange olika bud för varje annonsgrupp i din kampanj, eller för enskilda sökord eller placeringar. Om du märker att vissa sökord eller placeringar är mer lönsamma än andra kan du använda manuell budgivning och flytta över en större del av annonsbudgeten till de sökorden eller placeringarna.

Tips! Beräkna sökordstrafik

Prova Sökordsplaneraren om du vill få trafikuppskattningar, till exempel uppskattningar av antalet klick, exponeringar eller genomsnittlig CPC för dina sökord. Informationen kan vara till hjälp när du ska bestämma dina bud och budgetar.

Budjusteringar

Du kan ange budjusteringar som automatiskt höjer eller sänker buden när din annons konkurrerar om att visas på mobila enheter, på särskilda platser och särskilda datum och tider. Budjusteringarna ger dig större kontroll över när och var din annons visas och används utöver dina befintliga bud. Du kan dessutom anpassa budstrategin genom att kombinera flera budjusteringar med varandra, till exempel plats plus tidpunkt eller tidpunkt plus mobila enheter. Läs mer om budjusteringar.

Anvisningar

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Kampanjer i sidmenyn.
  3. Klicka på plusknappen och välj Ny kampanj
  4. Välj den kampanjtyp du vill skapa.
  5. (Valfritt) Ange ett kampanjmål och ange webbadressen till företagets webbplats.
  6. På sidan Välj kampanjinställningar rullar du till avsnittet Budgivning och väljer en budstrategi.
  7. Rulla till avsnittet Budget. Där anger du en enskild daglig budget eller använder en delad budget.
  8. Ange resten av kampanjinställningarna och klicka på Spara och fortsätt.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt