Velg bud og budsjett

Før du kan vise annonser på Google, må finne ut hvilket budsjett og hvilke budgivningsalternativer som passer for deg. Budsjettet angir kostnadsgrensen i en bestemt kampanje, så det bør være det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag. Ut fra hvordan du administrerer budene, kan den faktiske kostnaden bli lavere.

Merk: Google Ads beregner budsjettet daglig. Hvis du har behov for å fastsette det månedlige budsjettet, ganger du dagsbudsjettet med 30,4 (det gj.sn. antallet dager per måned). Du kan finne ut mer om dette i budsjettoversikten. Bruk budsjettrapporten for å se den månedlige forbruksgrensen og den månedlige prognosen din.

Det høyeste budet for kostnad per klikk (maks. CPC-bud) er det meste du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. Hvis du administrerer budene dine, kan du påvirke hvor mye trafikk du får til annonsene, samt hvor stor avkastning du genererer. Høyere bud fører som regel til mer trafikk for kampanjen din, men sannsynligvis også økte kostnader. Med lavere bud oppnår du trolig færre klikk og konverteringer med kampanjen din.

Denne artikkelen forklarer hvordan kampanjebudsjetter fungerer, ser på ulike budgivningsalternativer og viser fremgangsmåten du må følge når du skal fastsette bud og budsjetter i nye kampanjer.

Sånn fungerer kampanjebudsjetter

Med Google Ads kan du velge å angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett eller et delt budsjett for en kampanje. Du kan fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett med det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag i den aktuelle kampanjen. Du kan se det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for alle kampanjene dine i Budsjett-kolonnen på Kampanjer-fanen. Hvis du foretrekker å ha et månedlig snarere enn et daglig perspektiv på budsjettet, kan du beregne det månedlige budsjettet ved å gange det gjennomsnittlige dagsbudsjettet med 30,4 (det gj.sn. antallet dager i en måned).

Tips: Begynn lavt

Sjekk kontoen daglig når du har begynt å bruke det nye budsjettet, for å følge med på kampanjeresultatene.

Du kan angi et delt budsjett med det beløpet du totalt er villig til å bruke på den samme kunden, fordelt på flere kampanjer. I eksempelet nedenfor kan du se hvordan Google Ads optimaliserer kampanjeresultatene når du bruker et delt budsjett.

Eksempel

Tenk deg at du har satt av NOK 1000 per dag, jevnt fordelt mellom to kampanjer. Den ene kampanjen kan på en gitt dag få færre visninger og klikk enn vanlig, slik at bare NOK 400 brukes. Med et delt budsjett kan Google Ads overføre de gjenstående NOK 100 til den andre kampanjen, så du kan maksimere de samlede kampanjeresultatene.

Det er effektivt å bruke delte budsjetter når du har flere kampanjer med felles mål for en kunde. Du kan for eksempel angi et delt budsjett når du har sesongbaserte kampanjer for å dra nytte av bestemte merkedager, som nyttårsaften eller valentinsdagen. I tillegg kan du angi et kundespesifikt delt budsjett for å sette et øvre tak på kostnadene knyttet til alle de sesongbaserte kampanjene deres.

Du kan få tilgang til delte budsjetter i det delte biblioteket i Google Ads-kontoen din.

Delte budsjetter fungerer ikke med kampanjer som inngår i en kampanjegruppe, eller kampanjer som inngår i et eksperiment.

Budsjettoverskridelse

Fordi trafikk varierer fra dag til dag, kan Google tillate at forbruket på kampanjen på én dag overskrider det som er spesifisert i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Dette kalles budsjettoverskridelse.

Men kampanjekostnadene overstiger aldri det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet på en gitt dag. Systemet vårt sørger dessuten for at du, i en bestemt faktureringsperiode, aldri belastes med mer enn 30,4 multiplisert med det gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Hvis budsjettet for eksempel er NOK 100 per dag, betaler du maksimalt NOK 3040.

Hvis Google viser annonsene dine for ofte og kostnadene i den aktuelle måneden overskrider det du normalt sett skulle ha betalt gitt det aktuelle gjennomsnittlige dagsbudsjettet, overstiger allikevel ikke beløpet du blir belastet med, den månedlige kostnadsgrensen. Hvis den månedlige kostnadsgrensen for eksempel er NOK 3040 og det er påløpt kostnader på NOK 3100 i en gitt faktureringsperiode, blir du bare belastet med NOK 3040. Du kan se slike justeringer på Transaksjonslogg-siden.

Tips: Se det anbefalte budsjettet ditt

Brukes hele budsjettet opp på kampanjene? Blant budsjettinnstillingene finnes alternativet Vis anbefalt budsjett, som er basert på en analyse av kampanjeresultatene, vanligvis fra de siste 15 dagene.

Sånn fungerer budgivning

For mange er en auksjon et salg av en gjenstand til høyeste bud. Annonseauksjonen vår bruker imidlertid både kvalitet og bud når plasseringen av annonsen din skal fastsettes. Selv om en konkurrent byr mer enn deg, kan du likevel oppnå en høyere plassering – til en lavere pris – hvis du har svært relevante søkeord og annonser. Du betaler ofte mindre enn det maksimale budet du legger inn, ettersom du bare betaler akkurat det som må til for at du skal beholde annonserangeringen din og eventuelle annonseformater som blir vist sammen med annonsen, for eksempel nettstedslinker. Beløpet du betaler, kalles faktisk CPC.

Du kan angi bud på en rekke måter, blant annet via et stort utvalg av automatiske budstrategier. De fleste starter imidlertid med å angi bud med enten manuell CPC-budgivning eller alternativet «Maksimer antall klikk».

Maksimer antall klikk kontra manuell CPC-budgivning

Hvis målet er å få klikk for å generere trafikk til nettstedet ditt, finnes det to budstrategier for kostnad per klikk du bør vurdere:

  • Maksimer antall klikk er den enkleste automatiske budstrategien. Du må bare fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett, så administrerer AI-løsningene fra Google Ads for at du skal kunne oppnå flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt.
  • Med manuell CPC-budgivning kan du administrere de høyeste CPC-budene dine selv. Du kan legge inn ulike bud på hver annonsegruppe i kampanjen din eller på enkeltsøkeord eller -plasseringer. Hvis du ser at visse søkeord eller plasseringer er mer lønnsomme enn andre, kan du tilordne en større andel av annonseringsbudsjettet ditt til disse søkeordene eller plasseringene om du bruker manuell budgivning.

Tips: Anslå søkeordtrafikken

Med søkeordplanleggeren kan du få trafikkanslag, for eksempel anslått antall klikk, anslått antall visninger eller anslått gjennomsnittlig CPC for søkeordene dine. Disse anslagene kan være nyttige når du skal angi bud og budsjetter.

Budjusteringer

Med budjusteringer kan du øke eller redusere budene du legger inn når annonsen konkurrerer om å bli vist på mobilenheter, bestemte steder eller bestemte dager eller tidspunkter. Med budjusteringer kan du kontrollere når og hvor annonsen din blir vist., og budjusteringene legges til de eksisterende budene dine. Du kan også tilpasse budstrategien din ved å angi flere justeringer som skal brukes sammen, for eksempel sted og tidspunkt, eller tidspunkt og mobilenheter. Finn ut mer om budjusteringer.

Veiledning

Merk: Veiledningen nedenfor er en del av den nye Google Ads-brukeropplevelsen. Du kan bruke den forrige utformingen ved å klikke på utseendeikonet og velge Bruk den forrige utgaven. Hvis du fortsatt bruker den forrige versjonen av Google Ads, kan du gjennomgå kartet over kontoen eller bruke søkefeltet øverst i Google Ads-navigasjonspanelet til å finne siden du søker etter.
  1. Klikk på Kampanjer-ikonet Campaigns Icon i Google Ads-kontoen.
  2. Klikk på Kampanjer-rullegardinmenyen i delmenyen, og klikk deretter på Kampanjer.
  3. Klikk på plussknappen , og velg deretter Ny kampanje
  4. Velg hvilken kampanjetype du vil opprette.
  5. Valgfritt: Angi et kampanjemål, og oppgi nettadressen for nettstedet til bedriften din.  
  6. På «Velg kampanjeinnstillinger»-siden ruller du ned til «Budgivning»-delen og velger en budstrategi.
  7. Rull ned til «Dagsbudsjett»-delen, og angi et enkeltstående dagsbudsjett eller et delt budsjett.
  8. Angi resten av kampanjeinnstillingene, og klikk på Lagre og fortsett.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny