Velg bud og budsjett

For å kunne vise annonser på Google må du bestemme deg for riktig budsjett og riktige budgivningsalternativer. Budsjettet ditt angir forbruksgrensen for en bestemt kampanje, så det bør være det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag. Den faktiske kostnaden kan bli lavere avhengig av hvordan du administrerer budene dine.

Merk: Google Ads beregner budsjettet daglig. Hvis du har behov for å fastsette det månedlige budsjettet, ganger du dagsbudsjettet med 30,4 (det gjennomsnittlige antallet dager per måned). Du kan finne ut mer om dette i budsjettoversikten. Bruk budsjettrapporten for å se den månedlige forbruksgrensen og den månedlige prognosen din.

Det høyeste budet for kostnad per klikk (maks. CPC-bud) er det meste du er villig til å betale for et klikk på annonsen din. Hvis du administrerer budene dine, kan du påvirke hvor mye trafikk du får til annonsene, samt hvor stor avkastning du genererer. Høyere bud fører som regel til mer trafikk for kampanjen din, men sannsynligvis også økte kostnader. Med lavere bud oppnår du trolig færre klikk og konverteringer med kampanjen din.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan kampanjebudsjetter fungerer, diskutere ulike budgivningsalternativer og forklare fremgangsmåten du må følge når du skal fastsette bud og budsjetter i nye kampanjer.

Sånn fungerer kampanjebudsjetter

Med Google Ads kan du velge å angi et gjennomsnittlig dagsbudsjett eller et delt budsjett for en kampanje. Du kan fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett med det gjennomsnittlige beløpet du er villig til å bruke per dag i den aktuelle kampanjen. Du kan se det gjennomsnittlige dagsbudsjettet for alle kampanjene dine i Budsjett-kolonnen på Kampanjer-fanen. Hvis du foretrekker å ha et månedlig snarere enn et daglig perspektiv på budsjettet ditt, kan du beregne det månedlige budsjettet ditt ved å gange det gjennomsnittlige dagsbudsjettet med 30,4 (det gjennomsnittlige antallet dager i en måned).

Tips: Begynn lavt

Hvis dette er nytt for deg, kan du prøve med et gjennomsnittlig dagsbudsjett på NOK 100–500. Sjekk kontoen din daglig etter at du begynt å bruke det nye budsjettet, for å se resultatene du oppnår med kampanjene.

Du kan angi et delt budsjett med det beløpet du er villig til å bruke for den samme kunden i flere kampanjer. I eksempelet nedenfor kan du se hvordan Google Ads optimaliserer kampanjeresultatene når du bruker et delt budsjett. 

Eksempel

La oss si at du har satt av NOK 800 per dag, jevnt fordelt mellom to kampanjer. Den ene kampanjen kan på en gitt dag få færre visninger og klikk enn vanlig, slik at bare NOK 320 brukes. Med et delt budsjett kan Google Ads ta de gjenstående NOK 80 og overføre dem til den andre kampanjen for at du skal oppnå best mulig kampanjeresultater samlet sett.

Det er effektivt å bruke delte budsjetter når du har flere kampanjer med felles mål for en kunde. Du kan for eksempel angi et delt budsjett når du har sesongbaserte kampanjer for å dra nytte av bestemte merkedager, som nyttårsaften eller valentinsdagen. I tillegg kan du angi et kundespesifikt delt budsjett for å sette et øvre tak på kostnadene knyttet til alle de sesongbaserte kampanjene deres.

Du kan få tilgang til delte budsjetter i det delte biblioteket i Google Ads-kontoen din.

Delte budsjetter fungerer ikke med kampanjer som inngår i en kampanjegruppe, eller kampanjer som inngår i et eksperiment.

Budsjettoverskridelser

Fordi trafikk varierer fra dag til dag, kan Google tillate at forbruket på kampanjen på én dag overskrider det spesifisert i det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt. Dette kalles budsjettoverskridelse.

Kampanjekostnadene dine kommer imidlertid aldri til å overstige det dobbelte av det gjennomsnittlige dagsbudsjettet ditt på en gitt dag. Systemet vårt sørger dessuten for at du, i en bestemt faktureringsperiode, aldri belastes med mer enn 30,4 multiplisert med det gjennomsnittlige dagsbudsjettet. Hvis budsjettet for eksempel er på NOK 100 per dag, betaler du maksimalt NOK 3040.

Hvis Google viser annonsene dine for ofte, og kostnadene dine i den aktuelle måneden overskrider det du normalt sett skulle ha betalt gitt dagsbudsjettet du har angitt, overstiger allikevel ikke beløpet du blir belastet med, den månedlige belastningsgrensen din. Hvis du for eksempel har en månedlig belastningsgrense på NOK 3040, og det er påløpt kostnader pålydende NOK 3100 i en gitt faktureringsperiode, blir du bare belastet med NOK 3040. Du kan se disse justeringene på Transaksjonslogg-siden din.

Tips: Se det anbefalte budsjettet ditt

Går hele budsjettet til kampanjene dine? Blant budsjettinnstillingene finnes alternativet Se anbefalt budsjett, som vanligvis er basert på en analyse av kampanjens resultat de siste 15 dagene.

Sånn fungerer budgivning

For mange er en auksjon et salg av en gjenstand til høyeste bud. Annonseauksjonen vår bruker imidlertid både kvalitet og bud når plasseringen av annonsen din skal fastsettes. Selv om en konkurrent byr mer enn deg, kan du likevel oppnå en høyere plassering – til en lavere pris – hvis du har svært relevante søkeord og annonser. Du betaler ofte mindre enn det maksimale budet ditt. Dette skyldes at du bare betaler akkurat det som må til for at du skal beholde annonseplasseringen din og eventuelle annonseformater som blir vist med annonsen, for eksempel nettstedslinker. Beløpet du betaler, kalles faktisk CPC.

Du kan angi bud på en rekke måter, blant annet via et stort utvalg av automatiske budstrategier. De fleste starter imidlertid med å angi bud med enten manuell CPC-budgivning eller alternativet «Maksimer antall klikk».

Maksimer antall klikk kontra manuell CPC-budgivning

Hvis målet er å få klikk for å generere trafikk til nettstedet ditt, finnes det to budstrategier for kostnad per klikk du bør vurdere:

  • Maksimer antall klikk er den enkleste strategien med automatisk budgivning. Du må bare fastsette et gjennomsnittlig dagsbudsjett, så administreres budene dine automatisk i Google Ads-systemet for at du skal kunne oppnå flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt.
  • Med manuell CPC-budgivning kan du administrere de høyeste CPC-budene dine selv. Du kan angi ulike bud for hver annonsegruppe i kampanjen din eller for individuelle søkeord eller plasseringer. Hvis du ser at visse søkeord eller plasseringer er mer lønnsomme enn andre, kan du tilordne en større andel av annonseringsbudsjettet ditt til disse søkeordene eller plasseringene om du bruker manuell budgivning.

Tips: Anslå søkeordtrafikken

Med søkeordplanleggeren kan du få trafikkanslag, for eksempel anslått antall klikk, anslått antall visninger eller anslått gjennomsnittlig CPC for søkeordene dine. Disse anslagene kan være til hjelp når du skal angi bud og budsjett.

Budjusteringer

Med budjusteringer kan du øke eller redusere budene du legger inn når annonsen konkurrerer om å bli vist på mobilenheter, bestemte steder eller bestemte dager eller tidspunkt. Budjusteringene legges oppå de eksisterende budene dine, slik at du kan få bedre kontroll over hvor og når annonsene dine vises. Du kan også tilpasse budstrategien din ved å angi flere justeringer som skal brukes sammen, for eksempel sted og tidspunkt, eller tidspunkt og mobilenheter. Finn ut mer om budjusteringer.

Veiledning

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen.
  3. Klikk på plussknappen , og velg så Ny kampanje
  4. Velg hvilken kampanjetype du vil opprette.
  5. Valgfritt: Angi et kampanjemål, og oppgi nettadressen for nettstedet til bedriften din.
  6. På «Velg kampanjeinnstillinger»-siden ruller du ned til «Budgivning»-delen og velger en budstrategi.
  7. Rull ned til «Dagsbudsjett»-delen, og angi et enkeltstående dagsbudsjett eller et delt budsjett.
  8. Angi resten av kampanjeinnstillingene, og klikk på Lagre og fortsett.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false