Xóa sản phẩm khỏi tài khoản của bạn

Có nhiều cách để xóa dữ liệu sản phẩm khỏi tài khoản Merchant Center của bạn. Bạn cần lưu ý là tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày nếu bạn không cập nhật dữ liệu sản phẩm trong khoảng thời gian đó. (Xin lưu ý rằng mọi sản phẩm bạn thêm trực tiếp vào Merchant Center sẽ không hết hạn và phải được xóa theo cách thủ công.)

Bạn có thể xóa dữ liệu sản phẩm khỏi tài khoản của mình theo 2 cách sau đây:

  • Xóa các sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu sản phẩm: Nếu đang cập nhật các sản phẩm qua nguồn cấp dữ liệu, thì bạn chỉ cần xóa (các) sản phẩm này khỏi tệp rồi gửi lại nguồn cấp dữ liệu.
  • Thêm ngày hết hạn: Hãy dùng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date] để thêm ngày hết hạn cho bất cứ sản phẩm nào bạn muốn xoá vào một ngày cụ thể.

Lưu ý:

Quá trình xóa hoặc loại trừ một sản phẩm có thể bị chậm trễ từ 24 đến 48 giờ. Trong thời gian đó, sản phẩm có thể vẫn sẽ xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm và trang thông tin.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false