Xóa sản phẩm khỏi tài khoản của bạn

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của bạn sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ lần làm mới gần nhất. Bạn có thể làm mới sản phẩm bằng cách gửi lại nguồn cấp dữ liệu hoặc lên lịch tải nguồn cấp dữ liệu lên thường xuyên. Google cũng sẽ thường xuyên kiểm tra trang web của bạn và tự động làm mới sản phẩm nếu có thể xác thực dữ liệu sản phẩm. Ví dụ: Bằng cách thu thập thông tin dữ liệu có cấu trúc schema.org trên trang đích của sản phẩm.

Bạn có thể xoá dữ liệu sản phẩm hoặc một số sản phẩm bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Sau khi bạn xoá sản phẩm khỏi Merchant Center, sản phẩm của bạn có thể mất 24 đến 48 giờ thì mới bị xoá khỏi quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Xoá mặt hàng khỏi nguồn cấp dữ liệu: Nếu bạn đang cập nhật sản phẩm bằng nguồn cấp dữ liệu, hãy xoá các sản phẩm khỏi tệp nguồn cấp dữ liệu rồi gửi lại nguồn cấp dữ liệu.

Sử dụng thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date]: Hãy thêm ngày hết hạn vào bất cứ mặt hàng nào mà bạn muốn xoá vào một ngày cụ thể. Tìm hiểu thêm về thuộc tính ngày hết hạn [expiration_date].

Xoá mặt hàng khỏi trang "Tất cả sản phẩm": Bạn có thể xoá từng sản phẩm bằng cách sử dụng trang "Tất cả sản phẩm" trong Merchant Center.

  1. Trong Merchant Center, hãy chọn Sản phẩm > Tất cả sản phẩm trong thẻ điều hướng bên trái.
  2. Đánh dấu vào các hộp bên cạnh những sản phẩm mà bạn muốn xoá.
  3. Chọn biểu tượng Xoá mặt hàng đã chọn Delete ở đầu danh sách. Bạn sẽ không truy xuất được các sản phẩm sau khi xoá.
  4. (Không bắt buộc) Nếu bạn muốn xoá vĩnh viễn sản phẩm, hãy xoá các sản phẩm đó khỏi nguồn cấp dữ liệu trước lần tải lên tiếp theo. Nếu bạn không xoá các sản phẩm khỏi nguồn cấp dữ liệu, các sản phẩm đó sẽ được thêm lại vào Merchant Center vào lần tải lên tiếp theo.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4582258000258290428
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067