Xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL trang web

Trước khi có thể bắt đầu sử dụng một số chương trình trong Merchant Center, bạn cần xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL trang web của cửa hàng. Việc xác minh cho Google biết rằng bạn là chủ sở hữu của URL trang web. Việc xác nhận quyền sở hữu sẽ liên kết URL của trang web đã xác minh với tài khoản Merchant Center của bạn.

Cách hoạt động

Nếu bạn chưa từng xác minh URL trang web của mình với Google, bạn cần xác minh trang web trước. Bạn có thể chọn một trong bốn cách để cho phép Google tương tác với trang web của mình. Những phương thức này thêm điểm đánh dấu vào trang web của bạn để Google có thể tìm trang web và xác nhận rằng bạn vừa là chủ trang web vừa là chủ tài khoản Merchant Center. Mã này không cấp cho Google bất kỳ loại quyền truy cập hay quyền nào khác.

Bạn sẽ xác nhận trang web của mình để hoàn tất quá trình này. Điều này có nghĩa là bạn sẽ dành riêng URL mà mình đã xác minh để sử dụng cùng tài khoản Merchant Center.

Nếu trước đây đã xác minh URL trang web của mình với Google, thì bạn có thể hoàn tất quá trình này mà không cần rời khỏi Merchant Center. Google sẽ liên kết thông tin trang web của bạn thông qua Tài khoản Google của bạn. Nếu biết cách sử dụng Google Search Console và đã xác minh URL trang web của mình trước đây, thì bạn có thể dễ dàng xác nhận URL trong tài khoản Merchant Center. Hãy tìm hiểu thêm về Google Search Console

Lưu ý

Các liên kết mà bạn cung cấp trong dữ liệu sản phẩm phải khớp với URL (bao gồm cả tên miền cấp cao nhất, chẳng hạn như .com, .net) được bạn xác nhận trong tài khoản. Những mặt hàng được gửi cho bất kỳ miền nào khác miền đã đăng ký trong tài khoản Merchant Center đều sẽ không xử lý thành công.

Hướng dẫn

Bước 1: Nhập URL trang web

Bạn có thể xác minh URL bất cứ lúc nào bằng các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ 
 3. Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần "Công cụ".
 4. Nhập URL của bạn. Tìm hiểu về các yêu cầu đối với URL này
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể truy cập vào trang này bằng cách nhấp vào Cung cấp URL trang web trong các trang thiết lập của Quảng cáo mua sắm và chương trình xuất hiện trên toàn Google.

Bước 2: Xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL trang web

Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của URL trang web và có thể chỉnh sửa nội dung của trang web. Bạn sẽ sử dụng một trong 4 phương thức để xác minh trang web của mình. Mỗi tùy chọn trong số này cho phép Google xác minh rằng bạn là chủ sở hữu trang web và bạn có quyền truy cập chỉnh sửa cho trang web.

Tải tệp HTML lên (phương thức phổ biến nhất)

Bạn sẽ tải tệp HTML lên máy chủ và chúng tôi sẽ xác minh rằng tệp đã ở vị trí chỉ định. Để sử dụng phương thức này, bạn phải có khả năng tải tệp mới lên máy chủ. Để tiếp tục được xác minh, xin đừng xóa tệp HTML ngay cả sau khi bạn đã xác minh và xác nhận URL trang web của mình.
 1. Tải tệp HTML có tên trong hướng dẫn trên trang này xuống.
 2. Sau đó, tải tệp này lên trang web của bạn.
 3. Xác nhận rằng bạn đã tải lên thành công bằng cách truy cập vào trang web có tên trong cùng trang.
 4. Nếu tệp được tải lên đúng cách, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận trong trình duyệt của mình.

Thẻ HTML

Thêm thẻ meta vào trang chủ của bạn. Bạn sẽ sao chép một dòng mã HTML ngắn và dán vào mã của trang web. Mã này chỉ là một điểm đánh dấu và không cấp cho Google quyền truy cập vào trang web của bạn hoặc quyền đối với trang web đó. Để sử dụng phương thức này, bạn phải chỉnh sửa được mã HTML trong trang chỉ mục của trang web. Để tiếp tục được xác minh, xin đừng xóa thẻ HTML ngay cả sau khi bạn đã xác minh và xác nhận URL trang web của mình.

 1. Đăng nhập vào Merchant Center.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó nhấp vào Thông tin doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào tab Trang web.
 4. Trong phần "Alternative methods" (Phương thức thay thế), hãy chọn Thẻ HTML.
 5. Sao chép thẻ meta được tạo cho tài khoản của bạn.
 6. Dán mã thẻ vào trang chủ của trang web. Bạn phải dán mã vào phần <head>, trước phần <body> đầu tiên.
Nếu không dán mã thẻ vào trang chủ trên trang web của bạn, thì có thể bạn sẽ được chuyển đến một đường dẫn chuyển hướng URL. Đường dẫn này sẽ đưa bạn đến một trang web khác.

Google Analytics

Nếu đã sử dụng Google Analytics, bạn có thể thêm mã Google Analytics hiện có để theo dõi trang web. Để sử dụng phương thức này, bạn phải là quản trị viên của tài khoản Google Analytics. Bạn chỉ được sử dụng mã theo dõi của Google Analytics để xác minh quyền sở hữu URL trang web của mình. Bạn không được truy cập vào dữ liệu của Google Analytics.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn.
 2. Nhấp vào Quản trị viên.
 3. Chọn một tài khoản từ menu trong cột “Tài khoản”.
 4. Chọn một thuộc tính từ menu trong cột “Thuộc tính”.
 5. Trong cột “Thuộc tính”, hãy nhấp vào Thông tin theo dõi > Mã theo dõi.
 6. ID theo dõi và số thuộc tính của bạn hiển thị ở đầu trang.
 7. Đoạn mã theo dõi trang web của bạn hiển thị trong phần Theo dõi trang web.
 8. Sao chép thẻ meta được tạo cho tài khoản Google Analytics của bạn.
 9. Dán mã thẻ vào trang chủ của trang web. Mã phải dán vào phần <head>, trước phần <body> đầu tiên.

Trình quản lý thẻ của Google

Hãy cài đặt một vùng chứa cho trang web của bạn. Bạn phải có vai trò của "Quản trị viên" ở cấp tài khoản Trình quản lý thẻ của Google. Bạn chỉ được sử dụng Mã số vùng chứa trong Trình quản lý thẻ của Google để xác minh quyền sở hữu trang web của mình. Bạn không được truy cập vào dữ liệu trong Trình quản lý thẻ của Google.
 1. Đăng nhập vào Trình quản lý thẻ của Google.
 2. Tạo một vùng chứa.
 3. Cài đặt vùng chứa bằng cách thêm đoạn mã chứa vào trang web của bạn.

Bước 3: Xác nhận quyền sở hữu URL trang web

Việc xác nhận URL trang web sẽ cấp cho bạn quyền độc quyền sử dụng trang web có liên quan đến tài khoản Merchant Center của bạn.

Xác nhận một URL mới trên Google

Sau khi hoàn tất các bước để xác minh bằng một trong 4 phương thức là tải tệp HTML lên, thẻ HTML, Google Analytics hay Trình quản lý thẻ của Google, hãy thực hiện các bước sau:
 1. Quay lại trang Thông tin doanh nghiệptrong tài khoản Merchant Center.
 2. Tùy theo phương thức xác minh mà bạn đã sử dụng, hãy mở rộng hộp HTML file upload (Tải tệp HTML lên) hoặc hộp Alternative methods (Phương thức thay thế).
 3. Nhấp vào Xác minh và xác nhận.

Xác nhận một URL mà bạn đã xác minh trước đây trong Google Search Console

 1. Bạn có thể xác nhận URL bằng cách thêm cùng một địa chỉ email cho cả tài khoản Merchant Center và tài khoản Search Console của mình.
  • Nếu miền của bạn đã được xác minh trong tài khoản Google Search Console hiện có, thì tùy chọn dễ nhất để xác nhận URL đó trong Merchant Center chính là thêm Tài khoản Google cho tài khoản Merchant Center làm Chủ sở hữu tài khoản Google Search Console đã xác minh đó.
  • Hoặc, bạn có thể thêm Tài khoản Google hiện là Chủ sở hữu trong tài khoản Search Console làm tài khoản đăng nhập cho tài khoản Merchant Center của mình.
 2. Sau khi thêm cùng một email đăng nhập cho cả tài khoản Merchant Center và tài khoản Search Console đã xác minh, bạn sẽ nhìn thấy trang web của mình có trạng thái là đã xác minh trong Merchant Center. Bạn cần xác nhận quyền sở hữu URL trang web trong khi đăng ký tài khoản hoặc trên trang Giới thiệu về doanh nghiệp của bạn bằng cách chọn tùy chọn Claim website (Xác nhận quyền sở hữu trang web).
Sau khi đã xác nhận quyền sở hữu URL, bạn sẽ cần tải lại nguồn cấp dữ liệu của mình. Nếu sử dụng Content API, bạn sẽ cần phải tải nguồn cấp dữ liệu lên lại để hệ thống có thể thu thập dữ liệu lần nữa.

Cách xác minh khi sử dụng nhiều miền trang web

Tài khoản nhiều khách hàng cho phép bạn gửi các mặt hàng cho nhiều miền trang web.

Chủ sở hữu tài khoản nhiều khách hàng có thể xác minh và xác nhận URL trang web cho tài khoản chính. Thông thường, tài khoản chính phải xác minh và xác nhận quyền sở hữu đối với miền cấp cao nhất, chẳng hạn như: http://example.com. Sau đó, mỗi tài khoản phụ sẽ tự động tiếp nhận thông tin xác nhận này và có thể gửi sản phẩm cho miền đó.

Hoặc mỗi tài khoản phụ cũng có thể chọn xác minh và xác nhận quyền sở hữu một URL trang web hoàn toàn khác. Hãy tìm hiểu thêm về cách xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của trang web cho tài khoản nhiều khách hàng

Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử của bên thứ ba

Nếu trang web cửa hàng của bạn được lưu trữ trên một nền tảng thương mại điện tử của bên thứ ba, thì nền tảng này có thể cung cấp các tùy chọn bổ sung để xác minh và xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn. Hãy liên hệ với nền tảng bạn sử dụng để biết thêm thông tin.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố