Åtgärda en avvisad betalning i Google Ads

 • Innan du kan åtgärda en avvisad betalning måste du ta reda på varför den avvisades.
 • I de flesta fall ska du kontakta banken eller kreditkortsföretaget för att åtgärda problemet.
 • Sedan kan du välja bland flera olika alternativ för att betala det förfallna beloppet så att dina annonser kan visas igen.

Det händer ibland att betalningar avvisas. Då kan vi sluta visa dina annonser tills vi har tagit emot betalningen. Välj typ av avvisning nedan om du vill ta reda på hur du får dina annonser att visas igen:

Avvisat kreditkort

1. Ta reda på varför betalningen avvisades

Visa information om avvisade betalningar genom att klicka på verktygsikonen  och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Besök sidan nu Där hittar du datumet då betalningen avvisades, betalningsbeloppet och orsaken till avvisningen, om banken eller kreditkortsföretaget har gett oss den informationen. Kom ihåg att det inte är Google som avvisar din betalning, utan banken eller kreditkortsföretaget. Om det inte finns någon information om orsaken beror det på att vi inte känner till den. Kontakta i så fall banken eller kreditkortsföretaget.

2. Kontakta banken eller kreditkortsföretaget

Om du inte hittar orsaken till den avvisade betalningen eller inte kan lösa problemet kan du kontakta banken som utfärdade kreditkortet. Google Ads-supporten kan inte hjälpa dig med avvisade betalningar. Det beror på att det är banken, inte Google, som avvisar betalningen. Så här kontaktar du banken:

 1. Ring supportnumret på kreditkortets baksida.
 2. Berätta för representanten att du försökte betala för Google Ads online, men att din betalning avvisades. Uppge betalningsbeloppet och vilket datum avvisningen skedde.
 3. Den supportansvariga kan då tala om exakt varför betalningen avvisades och hjälpa dig att lösa problemet.
 4. När problemet har åtgärdats kan du göra betalningen igen enligt något av alternativen nedan.
Lösningar på de vanligaste orsakerna till avvisade betalningar
 • Det finns inte tillräckligt med pengar på kontot.
  Kontrollera att det finns tillräckliga medel på kontot och försök sedan betala med kreditkortet igen (alternativ A nedan).
 • Du har överskridit kortets kreditgräns eller gränsen för en enstaka transaktion.
  Prata med banken och be dem höja gränsen. Försök sedan betala med kreditkortet igen (alternativ A nedan).
 • Kortet har gått ut.
  Registrera ett nytt kreditkort (alternativ B nedan).
 • Du har angett fel kortnummer eller CVV-/CVN-nummer.
  Skriv noggrant in kreditkortsuppgifterna igen (alternativ B nedan).
 • Den utfärdande banken tillåter inte att bankkortet används för internettransaktioner eller internationella transaktioner.
  Prata med banken om att tillåta den här typen av transaktioner och försök sedan betala med kreditkortet igen (alternativ A nedan). Du kan också registrera ett nytt kort som tillåter transaktioner via internet och internationella transaktioner (alternativ B nedan).
 • Du har överskridit det högsta tillåtna antalet debiteringar på kortet under en viss period.
  Prata med banken för att hitta en lösning och försök sedan betala med kreditkortet igen (alternativ A nedan). Du kan också registrera ett nytt kreditkort (alternativ B nedan).
 • Din bank kanske saknar stöd för SCA (Strong Customer Authentication eller stark kundautentisering). 
  SCA krävs för att autentisera ditt kort eller din betalning inom EU. Tala med banken för att ta reda på om de har stöd för SCA. Annars måste du använda en annan betalningsmetod. 

3. Se till att dina annonser börjar visas igen

Välj ett av alternativen nedan så att dina annonser kan börja visas igen.

 • Om du löste problemet med kreditkortet eller bara vill prova det igen försöker du igen på ditt Google Ads-konto.
 • Om du inte lyckas åtgärda problemet med det ursprungliga kortet kan du registrera ett nytt.

Obs! Om din kortutgivare eller bank finns i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan de kräva att du utför en ytterligare autentiseringsprocess, till exempel med en engångskod som skickas till din telefon, för att verifiera att du äger kortet.  Din kortutgivare eller bank kan kräva denna extra verifiering när du gör en betalning, lägger till ett nytt kredit- eller betalkort eller vid andra tillfällen då kortutgivaren eller banken bedömer att det behövs. 

Google uppfyller de nya säkerhetskraven som ställs på banker och betalningshandläggare enligt det andra direktivet om betaltjänster (PSD2) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du har några frågor kan du kontakta din kortutgivare eller bank direkt. 

Alternativ A: Försök igen med ditt nuvarande kreditkort

Gör så här om du vill att vi ska göra ett nytt försök att debitera ditt nuvarande kreditkort:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Betalningsmetoder.
 4. Klicka på länken Åtgärda det och leta reda på kreditkortet.
 5. Kontrollera alla kortuppgifter. Hör efter med banken eller kreditkortsföretaget att du kan använda kortet i ditt Google Ads-konto.
 6. När du har bekräftat att betalningsmetoden fungerar klickar du på Åtgärda det ovanför kortuppgifterna.

Vad händer sedan?

När du försöker använda betalningsmetoden igen görs automatiskt en debitering motsvarande ditt utestående saldo. Det kan ta några timmar innan betalningen har bearbetats. Om ditt nya försök med betalningsmetoden inte lyckas inom en arbetsdag ska du betala in det utestående saldot så att annonserna åter kan börja visas. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Välj önskad betalningsmetod för denna engångsbetalning. Du kan välja en befintlig betalningsmetod eller lägga till en ny.
 5. Skriv önskat betalningsbelopp. Minimibeloppet som krävs för att dina annonser ska visas syns bredvid ”(lägsta inbetalning)”. Klicka på Gör inbetalning.
 6. Kontrollera betalningsinformationen och klicka på Gör inbetalning.

Om du betalade saldot med en ny betalningsmetod måste du ändå försöka göra en betalning med den primära betalningsmetoden igen. Annars kan framtida kostnader debiteras med den nya betalningsmetoden, eller så kan dina annonser sluta visas om det inte finns någon giltig betalningsmetod.

Alternativ B: Ange nya faktureringsuppgifter

Gör så här om du vill använda ett nytt kreditkort i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Betalningsmetoder.
 4. Om du vill redigera andra uppgifter än kreditkortsnumret ska du leta reda på kreditkortet du vill uppdatera och klicka på Redigera.
 5. Om du vill redigera kreditkortsnumret eller lägga till ett nytt kreditkort klickar du på Lägg till en ny betalningsmetod och anger de nya uppgifterna.
 6. Klicka på Spara.
 7. Leta reda på det nya kreditkortet och klicka på länken Ange som primär. Då används det nya kreditkortet som primär betalningsmetod.

När du har angett faktureringsuppgifterna debiterar vi det utestående saldot.

Tips

Se till att dina annonser fortsätter att visas genom att ange ett sekundärt kreditkort. Vi debiterar bara det sekundära kortet om den primära betalningsmetoden avvisas.

Avvisad direktdebitering (bankkonto)

Om din betalning via bankkonto är märkt som ”avvisad” i ditt konto har din bank inte gett oss tillstånd att debitera ditt bankkonto. Så här gör du för att dina annonser ska visas igen:

1. Ta reda på varför betalningen avvisades

Du hittar information om den avvisade betalningen på sidan Transaktionshistorik. Öppna sidan nu. Där hittar du datumet då betalningen avvisades, betalningsbeloppet och orsaken till avvisningen, om banken har gett oss den informationen. Kom ihåg att det inte är Google som avvisar din betalning, det är din bank som gör det. Om det inte finns någon information om orsaken beror det på att vi inte känner till den. Kontakta i så fall din bank.

2. Kontakta din bank

Om du inte kan hitta orsaken till att betalningen avvisades eller inte kan lösa problemet bör du kontakta din bank. De kan informera dig om orsaken och hjälpa dig att åtgärda problemet. Google Ads-supporten kan inte hjälpa dig med avvisade betalningar. Det beror på att det är banken, inte Google, som avvisar betalningen.

Så här kontaktar du banken:

 1. Ring bankens kundtjänst. Telefonnumret står vanligtvis på bankens webbplats.
 2. Berätta för representanten att du försökte betala för Google Ads online, men att din betalning avvisades. Uppge betalningsbeloppet och vilket datum avvisningen skedde.
 3. Den supportansvariga kan då tala om exakt varför betalningen avvisades och hjälpa dig att lösa problemet.
 4. När problemet har åtgärdats kan du göra betalningen igen enligt något av alternativen nedan.
Lösningar på de vanligaste orsakerna till avvisade betalningar
 • Det finns inte tillräckligt med pengar på kontot.
  Se till att det finns tillräckligt med pengar på bankkontot och pröva en av lösningarna nedan för att börja visa dina annonser igen.
 • Kontoinnehavarens namn matchar inte dina uppgifter.
  Uppdatera faktureringsuppgifterna med korrekt information enligt anvisningarna nedan.
 • Den utfärdande banken tillåter inte att bankkontot används för onlinetransaktioner eller internationella transaktioner.
  Kontakta banken och begär att de tillåter den här typen av transaktioner. Välj sedan en av lösningarna nedan för att börja visa dina annonser igen.
 • Bankkontot finns inte längre.
  Uppdatera dina faktureringsuppgifter med ett annat bankkonto eller kreditkort enligt anvisningarna nedan.

3. Se till att dina annonser börjar visas igen

Välj ett av alternativen nedan så att dina annonser kan börja visas igen.

Alternativ A: Gör en inbetalning via kreditkort eller banköverföring i realtid

Det snabbaste sättet att börja visa dina annonser igen är att göra en inbetalning via kreditkort. I vissa länder (Danmark, Finland, Norge, Sverige och Österrike) är banköverföring i realtid också ett alternativ. Vi rekommenderar inte att du använder vanlig banköverföring i den här situationen eftersom den tar mycket längre tid.

Betalningar via kreditkort eller banköverföring i realtid behandlas normalt inom en arbetsdag, och dina annonser kan börja visas inom ett dygn efter det.

Obs!

Om du ändå vill använda direktdebitering som primär betalningsmetod ska du återaktivera det i ditt konto när engångsbetalningen har gått igenom. Du hittar anvisningar om detta under Alternativ B nedan.

Så här gör du en inbetalning:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Gör inbetalning.
 4. Välj önskad betalningsmetod för denna engångsbetalning. Du kan välja en befintlig betalningsmetod eller lägga till en ny.
 5. Skriv önskat betalningsbelopp. Minimibeloppet som krävs för att dina annonser ska visas syns bredvid ”(lägsta inbetalning)”. Klicka på Gör inbetalning.
 6. Kontrollera betalningsinformationen och klicka på Gör inbetalning. Om du betalade saldot med en ny betalningsmetod blir du ändå ombedd att återaktivera den primära betalningsmetoden.
 7. När betalningen har behandlats uppdaterar eller återaktiverar du din primära betalningsmetod så att den kan användas i framtiden.

Exempel

Anta att Sylvias inbetalning via direktdebitering har avvisats. Hennes annonser visas inte längre och hon vill att de ska visas igen så snabbt som möjligt. Hon talar med sin bank och får reda på att de har avvisat betalningen eftersom det inte finns tillräckligt med pengar på hennes konto.

Sylvia gör en engångsbetalning via kreditkort genom att klicka på Gör inbetalning (Alternativ A). För att kunna fortsätta att använda direktdebitering i framtiden återaktiverar hon även sitt bankkonto i Google Ads (Alternativ B). Sedan ser hon till att hon alltid har tillräckligt med pengar på sitt bankkonto för sina Google Ads-utgifter.

Alternativ B: Återaktivera ditt bankkonto

Gör så här om du har löst problemet med ditt bankkonto och vill att vi ska försöka debitera det igen för det utestående saldot:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på länken Betalningsmetoder på menyn till vänster.
 4. Klicka på länken Åtgärda det och leta reda på ditt bankkonto.
 5. Kontrollera alla bankkontouppgifter stämmer. Hör efter med banken eller kreditkortsföretaget att du kan använda kortet i ditt Google Ads-konto.
 6. När du är säker på att bankkontot fungerar klickar du på länken Åtgärda det.
 7. När du har återaktiverat ditt bankkonto behandlas din betalning normalt inom fyra arbetsdagar och dina annonser kan visas inom ett dygn efter det. Eftersom dina annonser vanligtvis börjar visas snabbare om du betalar via kreditkort rekommenderar vi i första hand Alternativ A.
Öppna Google Ads

När du har återaktiverat ditt bankkonto behandlas din betalning normalt inom fyra arbetsdagar och dina annonser kan visas inom ett dygn efter det. Eftersom dina annonser vanligtvis börjar visas snabbare om du betalar via kreditkort rekommenderar vi i första hand Alternativ A.

Alternativ C: Lägg till ett nytt bankkonto

Om du vill använda ett annat bankkonto för betalningen och för framtida betalningar med direktdebitering ska du ändra din primära betalningsmetod. Då måste du också skicka in en ny debiteringsauktorisering eller verifiera en provöverföring i det nya bankkontot. På grund av detta tar det vanligtvis cirka fem arbetsdagar efter att du har slutfört processen innan vi kan debitera det utestående saldot på ditt nya bankkonto.

Så här byter du bankkonto för din primära betalningsmetod:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Betalningsmetoder.
 4. Leta reda på betalningsmetoden du vill ändra och klicka på Redigera.
 5. Ange de nya uppgifterna. Du måste skicka in en ny debiteringsauktorisering eller verifiera det nya bankkontot innan annonserna kan börja visas. Om detta gäller dig får du anvisningar om vad du ska göra i ditt konto.
 6. Klicka på Spara när du är klar. När du har angett dina faktureringsuppgifter och vi har fått din bankkontoverifiering eller auktorisering påbörjar vi en debitering av det utestående saldot.

Tips

Se till att dina annonser fortsätter att visas genom att ange ett sekundärt kreditkort. Vi debiterar bara det sekundära kortet om den primära betalningsmetoden avvisas.

Avvisad betalning via månadsvis fakturering

Om du nyligen har ändrat dina betalningsinställningar från automatisk betalning till månadsvis fakturering och har ett utestående saldo gör du så här för att betala av det:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Gå dit nu
 3. Klicka på Faktureringsöverföringar på menyn till vänster.
 4. Klicka på fakturan som du vill betala.
 5. Klicka på Sammanfattning på menyn till vänster.
 6. Klicka på knappen Gör inbetalning om du vill betala in ditt utestående saldo.

Några saker att tänka på om du försöker avsluta ditt konto när du har en avvisad betalning:

 • Om din senaste betalning avvisades måste du betala det utestående saldot innan du kan avsluta kontot.
 • Om du avslutar ditt konto debiteras du det utestående saldot via den betalningsmetod du har valt inom 60 dagar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt