Nastavenie sledovania konverzií

Pomocou sledovania konverzií Google Ads môžete zistiť, do akej miery vedú kliknutia na vašu reklamu k hodnotnej aktivite zákazníkov, napríklad k nákupom na webe, telefonickým hovorom, stiahnutiam aplikácie, prihláseniam na odber bulletinu atď. Nastavenia sa líšia v závislosti od druhu sledovanej konverzie. Ak teda chcete nastaviť sledovanie konverzií, najskôr vyberte zdroj konverzie, teda miesto, na ktorom ste konverziu zaznamenali.

V tomto článku si povieme o rôznych zdrojoch konverzií. Podľa pokynov potom môžete nastaviť želaný druh sledovania konverzií.

Skôr než začnete

Ak sa chcete dozvedieť ďalšie informácie o výhodách sledovania konverzií a o jeho fungovaní, pozrite si náš článok Sledovanie konverzií.

Monitorovanie výsledkov v službe AdWords pomocou sledovania konverzií

Výber zdroja konverzie

Sledovanie konverzií vám pomáha zobraziť, kedy vaše reklamy viedli ku konverziám z týchto zdrojov. Kliknutím na odkazy zobrazte pokyny na nastavenie druhu konverzie, ktorý chcete sledovať.

Weby

Čo to znamená: Sledujte dokončenie akcie na webe. Ide napríklad o prípady, keď zákazník dokončí nákup, prihlási sa na odber bulletinu, klikne na tlačidlo alebo na vašom webe vykoná inú hodnotnú akciu.

Pokyny:

Aplikácie

Čo to znamená: Sledujte prípady, keď si zákazník nainštaluje vašu aplikáciu alebo dokončí akciu v aplikácii, napríklad nákup. Prečítajte si ďalšie informácie o sledovaní konverzií z mobilných aplikácií.

Pokyny:

Telefóny

Čo to znamená: Sledujte volania zákazníkov na telefónne číslo uvedené vo vašich reklamách alebo na vašom webe a kliknutia na telefónne číslo na vašom mobilnom webe. Prečítajte si ďalšie informácie o sledovaní telefonických konverzií.

Pokyny:

Importy

Čo to znamená: Sledujte kliknutia, ktoré vedú ku konverzii v režime offline, napríklad predaj vo vašej kancelárii alebo prostredníctvom telefónu. Ak to chcete urobiť, importujte svoje konverzie do služby Google Ads nahratím súboru alebo prenesením údajov cez rozhranie API.

Pokyny:

Tip: Sledovanie viacerých druhov konverzií

Chcete sledovať viaceré z uvedených druhov konverzií? Pre každý druh konverzie, ktorú chcete sledovať, stačí nastaviť inú konverznú akciu. Jednu konverznú akciu môžete nastaviť napríklad na sledovanie nákupov na webe, ďalšiu na sledovanie hovorov z reklám.

Pre každý zdroj konverzie môžete nastaviť aj viaceré konverzné akcie. Povedzme, že chcete na webe sledovať dve akcie: nákupy a prihlásenia na odber bulletinu. Nastavíte teda dve konverzné akcie: jednu pre nákupy a druhú pre prihlásenia.

Ak sledujete viaceré konverzné akcie, mali by ste použiť nastavenie Zahrnúť v stĺpci Konverzie. Vyberiete tak, ktoré konverzie majú byť v prehľadoch zahrnuté v stĺpci Konverzie. Prečítajte si ďalšie informácie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?