Správa výdavkov v službe Google Ads

Nasledujúce možnosti vám pomáhajú spravovať výšku výdavkov v účte Google Ads:

Nastavte priemerný denný rozpočet a udržte si tak výdavky pod kontrolou

Váš priemerný denný rozpočet predstavuje priemernú sumu, ktorú chcete denne minúť za každú reklamnú kampaň vo svojom účte. Výška rozpočtu je výhradne vo vašich rukách a kedykoľvek ju môžete upraviť. Váš priemerný denný rozpočet vám pomôže spravovať výšku vašich výdavkov na kampane v jednotlivé dni.

Vaše skutočné výdavky môžu v určitý deň prekročiť váš priemerný denný rozpočet až dvojnásobne. Tento jav sa nazýva nadmerné zobrazovanie. Nadmerné zobrazovanie umožňuje kompenzovať dni s nižšou návštevnosťou a menej častým zobrazovaním vašich reklám. Majte na pamäti, že vám nebude účtovaná suma vyššia, než je váš limit mesačných platieb. Ten predstavuje súčin priemerného počtu dní v mesiaci (30,4) a vášho priemerného denného rozpočtu.

Poznámka: Ak sa vaša reklama bude zobrazovať tak často, že prekročíte svoj limit mesačných platieb, vo vašom účte sa uplatní kredit za nadmerné zobrazovanie.

Príklad

Ak priemerný denný rozpočet na vašu reklamnú kampaň zostáva po celý mesiac 10 € denne, maximálna suma, ktorá vám môže byť za spomínanú kampaň príslušný mesiac účtovaná, je 304 € (denný rozpočet 10 € × priemerný počet dní v mesiaci 30,4). Pripomíname, že v dôsledku nadmerného zobrazovania môžu byť vaše denné náklady počas dní s vyššou alebo nižšou návštevnosťou vyššie alebo nižšie, než je váš priemerný denný rozpočet 10 € (nikdy však nie viac než dvojnásobok vášho denného rozpočtu, v tomto prípade 20 €).

Získajte za svoje peniaze čo najviac

Skóre kvality je odhad kvality vašich reklám, kľúčových slov a vstupných stránok. Vyššia kvalita reklám môže viesť k nižším cenám a vyšším pozíciám reklám.

  • Svoje skóre kvality (uvádza sa na stupnici od 1 do 10) a jeho zložky (očakávanú mieru prekliknutí, relevanciu reklám a dojem zo vstupnej stránky) si môžete pozrieť v stĺpci kľúčových slov s názvom Stav.
  • Čím budú vaše reklamy a vstupné stránky pre používateľa relevantnejšie, tým bude pravdepodobnejšie, že vaše skóre kvality bude vyššie.
  • Skóre kvality je súhrnný odhad vašej celkovej výkonnosti v reklamných aukciách a v čase aukcie sa nepoužíva na určenie hodnotenia reklamy.

Viacej o tom, ako kvalita ovplyvňuje vašu CZK

Základy služby Google Ads
Relevancia: vplyv kvality reklamy na náklady a výkonnosť
Zobrazenie histórie nákladov a platieb

Stránka fakturácie účtu Google Ads s názvom História transakcií poskytuje jednoduchý prístup k fakturačným údajom. Pozrite si aktuálne poplatky, platobné podrobnosti a mnoho ďalších informácií. Viacej o získaní prístupu k fakturačným údajom

Výber stratégie ponúk v závislosti od požadovaných cieľov

Zakaždým, keď niekto vyhľadáva na Googli, služba Google Ads spustí aukciu, aby rozhodla, ktoré reklamy sa zobrazia na stránke s výsledkami vyhľadávania, aká bude ich pozícia na stránke, respektíve, či sa vôbec nejaké reklamy zobrazia. Ak chcete, aby sa vaše reklamy zapojili do tejto aukcie, musíte si najprv vybrať typ ponúk. Skúste vybrať stratégiu automatických ponúk na základe svojich cieľov, napríklad, či sa chcete zamerať na získavanie kliknutí, zobrazení, konverzií alebo hodnoty konverzie. Prečítajte si viacej o osvedčených postupoch pre inteligentné ponukyautomatických ponukách.

Zmeranie sa na konverzie

Ak chcete uskutočniť optimalizáciu pre konverzie, ako sú predaje alebo registrácie, môžete použiť stratégie maximalizácie konverzií alebo cieľovej ceny za akciu (CZA). Tie automaticky nastavujú vaše ponuky tak, aby sa zameriavali na zvyšovanie počtu konverzií s voliteľnou cieľovou cenou za akciu.

Zameranie sa na hodnotu konverzie alebo konkrétnu akciu ľudí na vašom webe po kliknutí na jednu z vašich reklám

Ak chcete uskutočniť optimalizáciu pre hodnoty konverzie, ako sú výnosy alebo zisky, môžete použiť stratégiu cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS). Tá automaticky nastavuje vaše ponuky tak, aby sa zameriavali na zvyšovanie hodnoty konverzie pri vašej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu.

Click on ad Zameranie sa na kliknutia na reklamy

Ak chcete zvýšiť návštevnosť svojho webu, použite stratégiu ponúk na maximalizáciu kliknutí. Ponuky tak budú zamerané na zvyšovanie počtu kliknutí vo vašej kampani, pričom sa bude investovať cieľová suma.
Several ads

(Iba pre Obsahovú sieť) Zameranie sa na viditeľné zobrazenia alebo počet zobrazení vašej reklamy na viditeľnom mieste

Tento postup je známy ako viditeľná cena za tisíc zobrazení alebo ponuka vCTZ. Ponúkanie vCTZ sa odporúča, ak chcete zvýšiť povedomie o svojej značke. Upozorňujeme, že ponúkanie vCTZ je k dispozícii iba pre kampane v Obsahovej sieti. V prípade Vyhľadávacej siete môžete použiť stratégiu ponúk pre cieľový podiel zobrazení.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory