Zarządzanie wydatkami w Google Ads

Te opcje pomogą Ci zarządzać wydatkami na koncie Google Ads:

Ustal średni budżet dzienny, by kontrolować wydatki

Średni budżet dzienny to średnia kwota, jaką zamierzasz wydawać każdego dnia na poszczególne kampanie reklamowe na swoim koncie. O wielkości budżetu decydujesz samodzielnie i możesz ją zmienić w dowolnej chwili. Średni budżet dzienny pozwala wyznaczyć limit codziennych kosztów kampanii.

Rzeczywiste wydatki w danym dniu mogą przekroczyć średni budżet dzienny co najwyżej dwukrotnie. Są to tzw. nadmierne wyświetlenia, które pozwalają zrównoważyć rzadsze pojawianie się reklam w dni o małym natężeniu ruchu. Pamiętaj, że nigdy nie naliczymy Ci kwoty wyższej niż miesięczny limit obciążeń, który jest iloczynem średniej liczby dni w miesiącu (30,4) i Twojego średniego budżetu dziennego.

Uwaga: jeśli liczba wyświetleń reklamy spowoduje przekroczenie Twojego miesięcznego limitu obciążeń, zwrócimy na Twoje konto kwotę naliczoną za nadmierne wyświetlenia.

Przykład

Jeśli średni budżet dzienny kampanii reklamowej wynosi przez cały miesiąc 10 zł, maksymalna kwota, jaką zapłacisz za tę kampanię w danym miesiącu, to 304 zł (10 zł x 30,4, czyli średnia liczba dni w miesiącu). Pamiętaj, że ze względu na nadmierne wyświetlenia koszt dzienny może być wyższy lub niższy od Twojego średniego budżetu dziennego w wysokości 10 zł w dni o większym lub mniejszym natężeniu ruchu (nigdy nie przekroczy jednak jego dwukrotności, czyli w tym przykładzie 20 zł).

Jak najlepiej wykorzystaj wydawane pieniądze

Wynik jakości określa szacowaną jakość Twoich reklam, słów kluczowych i stron docelowych. Reklamy o wyższej jakości mogą zapewnić niższe ceny i lepsze pozycje reklam.

  • Swój wynik jakości (podawany w skali 1–10) i jego składniki (przewidywany współczynnik klikalności, trafność reklamy i ocenę jakości strony docelowej) możesz sprawdzić w kolumnie „Stan” na liście słów kluczowych.
  • Im lepiej Twoje reklamy i strony docelowe pasują do zapytań użytkowników, tym wyższe wyniki jakości.
  • Wynik jakości wskazuje łączne oszacowanie ogólnej skuteczności reklam w aukcjach i nie jest używany podczas aukcji do określenia rankingu reklamy.

Więcej informacji o wpływie jakości na CPC

Podstawy Google Ads
Trafność: jak jakość reklamy wpływa na koszty i skuteczność
Sprawdzaj historię kosztów i płatności

Strona „Historia transakcji” na koncie Google Ads zapewnia łatwy dostęp do informacji rozliczeniowych. Możesz na niej zobaczyć m.in. aktualne koszty i szczegóły płatności. Więcej informacji o tym, jak uzyskać dostęp do informacji rozliczeniowych

Wybór strategii ustalania stawek z uwzględnieniem celów

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z wyszukiwania w Google, Google Ads przeprowadza aukcję, by zdecydować, które reklamy pojawią się na stronie wyników wyszukiwania i w jakiej kolejności. Aby umieścić swoje reklamy w takiej aukcji, musisz najpierw wybrać sposób określania stawek. Spróbuj wybrać strategię automatycznego określania stawek na podstawie swoich celów, czyli zależnie od tego, czy kładziesz nacisk na kliknięcia, wyświetlenia, konwersje czy wartość konwersji. Więcej informacji o sprawdzonych metodach inteligentnego określania stawek i o automatycznym określaniu stawek.

Nacisk na konwersje

Jeśli chcesz optymalizować stawki pod kątem konwersji, np. zakupów czy rejestracji, możesz użyć strategii Maksymalizuj liczbę konwersji lub Docelowy koszt działania (CPA), które będą automatycznie ustalać stawki tak, by zwiększać liczbę konwersji, uwzględniając opcjonalnie docelowy koszt działania.

Nacisk na wartość konwersji, czyli konkretnego działania wykonywanego na Twojej stronie przez użytkownika po kliknięciu jednej z Twoich reklam

Jeśli chcesz optymalizować stawki pod kątem wartości konwersji, np. przychodów lub zysków, możesz użyć strategii Docelowy zwrot z nakładów na reklamę (ROAS). Będzie ona automatycznie ustalać stawki tak, by zwiększać wartość konwersji w ramach docelowego zwrotu z nakładów na reklamę.

Click on ad Nacisk na kliknięcia reklam

Jeśli chcesz zwiększyć natężenie ruchu na swojej stronie, użyj strategii ustalania stawek Maksymalizuj liczbę kliknięć, by skoncentrować się na zwiększaniu liczby kliknięć w kampaniach w ramach docelowej kwoty wydatków.
Several ads

(Tylko w przypadku sieci reklamowej) Nacisk na widoczne wyświetlenia, czyli na to, ile razy reklama pojawia się w widocznym miejscu

Ta metoda określania stawek nosi nazwę kosztu tysiąca widocznych wyświetleń (stawka vCPM). Jest ona zalecana, jeśli chcesz zwiększyć świadomość swojej marki wśród użytkowników. Pamiętaj, że określanie stawek vCPM jest dostępne tylko w kampaniach w sieci reklamowej. W przypadku sieci wyszukiwania możesz użyć strategii ustalania stawek Docelowy udział w wyświetleniach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem