Làm cho phần mở rộng có nhiều khả năng hiển thị hơn

Đôi khi, phần mở rộng mà bạn muốn sử dụng không hiển thị cùng với quảng cáo của bạn. Điều này không có nghĩa là đã xảy ra sự cố. (Ví dụ: khi bạn sử dụng nhiều phần mở rộng cho một quảng cáo, có một số lý do khiến một trong các phần mở rộng đó có thể hiển thị cho một số nội dung tìm kiếm và không hiển thị cho các nội dung tìm kiếm khác.) Để đảm bảo phần mở rộng của bạn được tối ưu hóa để hiển thị, hãy sử dụng bài viết này để tìm hướng dẫn liên quan.

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo phần mở rộng của bạn được liên kết với một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản đang hoạt động.

Cũng giống như quảng cáo và từ khóa, phần mở rộng có thể được chấp thuận hoặc bị từ chối. Những phần mở rộng bị từ chối sẽ không hiển thị và cần được chỉnh sửa và gửi để xem xét lại. Để tìm hiểu cách kiểm tra lý do từ chối, hãy truy cập Xem hiệu suất quả hoạt động của phần mở rộng.

Ngay cả khi được chấp thuận, việc thêm một phần mở rộng sẽ không đảm bảo rằng phần mở rộng đó sẽ hiển thị cùng với quảng cáo của bạn mọi lúc. Các phần mở rộng sẽ hiển thị với quảng cáo của bạn khi:

  • Phần mở rộng (hoặc tổ hợp nhiều phần mở rộng) được dự đoán sẽ cải thiện hiệu quả hoạt động của bạn.
  • Vị trí của quảng cáo của bạn và Thứ hạng quảng cáo đủ cao để phần mở rộng hiển thị.

Để tìm hiểu thêm, hãy bắt đầu với Thời điểm phần mở rộng hiển thị.

Đường liên kết tới hướng dẫn

Một số loại phần mở rộng có yêu cầu cụ thể để được hiển thị. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng từng loại:

Phần mở rộng thủ công

Phần mở rộng tự động 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố