Làm cho tiện ích có nhiều khả năng hiển thị hơn

Một số tiện ích mà bạn muốn sử dụng không hiển thị với quảng cáo của bạn. Điều này không nhất thiết có nghĩa là đã xảy ra sự cố. (Ví dụ: khi bạn sử dụng nhiều tiện ích cho quảng cáo, có một số lý do khiến một trong các tiện ích đó có thể hiển thị cho một số tìm kiếm và không hiển thị cho các tìm kiếm khác.) Để đảm bảo tiện ích của bạn được tối ưu hóa để hiển thị, hãy sử dụng bài viết này để tìm hướng dẫn có liên quan.

Trước khi bắt đầu

Đảm bảo tiện ích của bạn được liên kết với nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản hiện hoạt.

Tiện ích có thể được chấp thuận hoặc bị từ chối như quảng cáo và từ khóa. Tiện ích bị từ chối không hiển thị đồng thời cần được chỉnh sửa và gửi để xem xét lại. Để tìm hiểu cách kiểm tra các lần từ chối, hãy truy cập Xem hiệu suất tiện ích.

Ngay cả khi tiện ích được chấp thuận, việc thêm tiện ích sẽ không đảm bảo rằng tiện ích sẽ hiển thị cùng với quảng cáo của bạn mọi lúc. Tiện ích hiển thị với quảng cáo của bạn khi:

  • Tiện ích (hoặc kết hợp các tiện ích) được dự đoán sẽ cải thiện hiệu suất của bạn.
  • Vị trí của quảng cáo của bạn và Xếp hạng quảng cáo đủ cao để tiện ích hiển thị.

Để tìm hiểu thêm, hãy bắt đầu với Khi nào tiện ích hiển thị.

Liên kết tới hướng dẫn

Một số loại tiện ích có yêu cầu cụ thể để được hiển thị. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng từng loại:

Tiện ích thủ công

Tiện ích tự động 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố