Öka sannolikheten för att tilläggen ska visas

Ibland visas inte tilläggen du vill använda med dina annonser. Det behöver inte betyda att något är fel. Om du till exempel använder fler än ett tillägg för en annons finns det flera anledningar till att ett av tilläggen visas vid vissa sökningar men inte vid andra. I den här artikeln beskriver vi hur du ser till att dina tillägg är optimerade för att visas.

Innan du börjar

Se till att tillägget är kopplat till en aktiv annonsgrupp eller kampanj eller ett aktivt konto.

Precis som annonser och sökord kan tillägg bli godkända eller avvisade. Avvisade tillägg visas inte och behöver då redigeras och skickas in för ny granskning. Anvisningar om hur du ser om dina tillägg har avvisats finns i Se resultatet av dina tillägg.

Att du lägger till ett tillägg är ingen garanti för att det alltid visas tillsammans med din annons, även om det har godkänts. Tilläggen visas med annonsen när

  • tillägget (eller kombinationen av tillägg) beräknas förbättra annonsresultatet
  • annonsens position och annonsrankning är tillräckligt hög för att tilläggen ska visas.

Mer information om detta finns i När tilläggen visas.

Länkar till anvisningar

Vissa tilläggstyper har specifika krav för att visas. Läs mer om hur du använder varje typ:

Manuella tillägg

Automatiska tillägg 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt