Zvýšenie pravdepodobnosti zobrazenia rozšírení

Niekedy sa rozšírenia, ktoré chcete použiť, s vašimi reklamami nezobrazia. Nemusí to nevyhnutne znamenať, že niečo nie je v poriadku. (Ak napríklad v reklame použijete viac než jedno rozšírenie, existuje viacero dôvodov, prečo sa konkrétne rozšírenie pri niektorých vyhľadávaniach zobrazí a pri iných nie.) Ak svoje rozšírenia chcete optimalizovať tak, aby sa zobrazovali, v tomto článku nájdete príslušné pokyny.

Skôr než začnete

Ubezpečte sa, že je rozšírenie pridružené k aktívnej reklamnej skupine alebo kampani, prípadne k aktívnemu účtu.

Rozšírenia môžu byť rovnako ako reklamy a kľúčové slová schválené alebo zamietnuté. Zamietnuté rozšírenia sa nezobrazujú a je potrebné ich upraviť a odoslať na opätovnú kontrolu. Postup, ako overiť prípadné zamietnuté rozšírenia, nájdete v článku Zobrazenie výkonnosti rozšírení.

Ani pridanie schváleného rozšírenia vám nezaručí, že sa s vašou reklamou bude zobrazovať stále. Rozšírenia sa s vašou reklamou budú zobrazovať za nasledujúcich podmienok:

  • V prípade predpokladu, že rozšírenie (alebo kombinácia rozšírení) zlepší vašu výkonnosť.
  • Pozícia vašej reklamy a hodnotenie reklamy sú dostatočne vysoké.

Ďalšie informácie nájdete v článku Podmienky zobrazenia rozšírení.

Odkazy na pokyny

Na zobrazovanie niektorých typov rozšírení sa vzťahujú konkrétne požiadavky. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní jednotlivých typov:

Manuálne rozšírenia

Automatické rozšírenia 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory