Αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης των επεκτάσεων

Ορισμένες φορές οι επεκτάσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζονται με τις διαφημίσεις σας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. (Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία επεκτάσεις για μια διαφήμιση, υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους κάποια από αυτές τις επεκτάσεις μπορεί να εμφανίζεται για ορισμένες αναζητήσεις και όχι για άλλες.) Ωστόσο, για να βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις σας έχουν βελτιστοποιηθεί, προκειμένου να εμφανίζονται, χρησιμοποιήστε αυτό το άρθρο για να βρείτε σχετικές οδηγίες.

Προτού ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι η επέκτασή σας συσχετίζεται με μια ενεργή ομάδα διαφημίσεων, καμπάνια ή λογαριασμό.

Οι επεκτάσεις μπορούν να εγκριθούν ή να απορριφθούν, ακριβώς όπως οι διαφημίσεις και οι λέξεις-κλειδιά. Οι επεκτάσεις που έχουν απορριφθεί δεν εμφανίζονται και χρειάζεται να υποστούν επεξεργασία, καθώς και να υποβληθούν για νέο έλεγχο. Για να μάθετε πώς να κάνετε ελέγχους για απορρίψεις, ανατρέξτε στο άρθρο Προβολή απόδοσης επεκτάσεων.

Ακόμα και αν δοθεί έγκριση, η προσθήκη επέκτασης δεν εγγυάται ότι θα εμφανίζεται συνεχώς με τη διαφήμισή σας. Οι επεκτάσεις εμφανίζονται με τη διαφήμιση, όταν:

  • Η επέκταση (ή ο συνδυασμός επεκτάσεων) προβλέπεται να βελτιώσει την απόδοσή σας.
  • Η Κατάταξη διαφήμισης και η θέση της διαφήμισης είναι αρκετά υψηλές, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι επεκτάσεις.

Για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε με το άρθρο Πότε εμφανίζονται οι επεκτάσεις.

Σύνδεσμοι προς οδηγίες

Για ορισμένους τύπους επεκτάσεων ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εμφάνισης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση κάθε τύπου:

Μη αυτόματες επεκτάσεις

Αυτόματες επεκτάσεις 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας