Увеличаване на вероятността за показване на разширенията

Понякога разширенията, които искате да използвате, не се показват с рекламите Ви. Това не означава непременно, че нещо не е наред. (Например когато използвате повече от едно разширение за дадена реклама, има няколко причини някое от тях да се показват при някои търсения, но не и при други.) За да оптимизирате разширенията си за показване обаче, прочетете тази статия за съответните инструкции.

Преди да започнете

Проверете дали разширението Ви е свързано с активна рекламна група, кампания или профил.

Разширенията могат да бъдат одобрени или неодобрени, също както рекламите и ключовите думи. Неодобрените разширения не се показват и трябва да се редактират и да бъдат изпратени за повторен преглед. За да научите как да проверите за неодобрение, вижте Преглед на ефективността на разширенията.

Дори и разширението да е одобрено, добавянето му не гарантира, че то винаги ще се показва с рекламата Ви. Разширенията се показват в следните случаи:

  • За разширението (или комбинацията от разширения) се предвижда да подобри ефективността Ви.
  • Позицията на рекламата Ви и рекламният ранг са достатъчно високи, за да се показват разширения.

За да научите повече, вижте Кога се показват разширенията.

Връзки към инструкции

За показването на някои типове разширения има конкретни изисквания. Научете повече за използването на всеки тип:

Ръчни разширения

Автоматични разширения 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си