Sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo

Thư viện mẫu quảng cáo, trước đây được gọi là trình tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, là công cụ tạo quảng cáo cung cấp các định dạng quảng cáo hiển thị hình ảnh khác nhau trong các danh mục khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo hình ảnh, quảng cáo động, quảng cáo cam kết và quảng cáo video, trong bất kỳ chiến dịch nào của bạn trên Mạng hiển thị của Google.

Dưới đây là một số lợi ích khi sử dụng Thư viện mẫu quảng cáo:

  • Sản phẩm và dịch vụ đa dạng
  • Nhiều chiến dịch hiệu quả hơn
  • Mẫu quảng cáo miễn phí
  • Loại quảng cáo có thể tùy chỉnh
  • Mẫu quảng cáo chuẩn ngành

Sản phẩm và dịch vụ đa dạng

Sử dụng hình ảnh của sản phẩm, màu sắc phù hợp với thương hiệu và biểu tượng có thể giúp mọi người thấy quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn đưa ra quyết định có chất lượng hơn về việc có nhấp vào quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn hay không. Ví dụ: khách hàng tiềm năng có thể tương tác với quảng cáo của bạn, chẳng hạn như cuộn giữa hình ảnh và tab, đồng thời xem video. Đây là chức năng linh hoạt không khả dụng với quảng cáo văn bản.

Nhiều chiến dịch hiệu quả hơn

Nếu bạn muốn tăng ảnh hưởng của các chiến dịch quảng cáo văn bản Google Ads đang hoạt động, hãy sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh để đạt được tỷ lệ nhấp và tổng khối lượng chuyển đổi cao hơn trên Mạng hiển thị của Google. Quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện riêng trong một vùng quảng cáo, với các hoạt ảnh và hiệu ứng trực quan không thể có với văn bản. Khi quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn chạy, bạn có thể dễ dàng thay đổi hình dạng của những quảng cáo đó và điều chỉnh các khía cạnh của chiến dịch để giúp cải thiện hiệu suất.

Mẫu quảng cáo miễn phí

Chỉ trong vài phút, bạn có thể tạo và chạy một quảng cáo, cho phép bạn kiểm tra các thông điệp, bảng màu và hình ảnh khác nhau miễn phí. Với thông tin này, bạn có thể đầu tư sáng suốt hơn cho các quảng cáo tùy chỉnh phức tạp và giao dịch hiển thị truyền thống.

Loại quảng cáo có thể tùy chỉnh

Quảng cáo hiển thị hình ảnh truyền thống yêu cầu bạn phải thuê một công ty thiết kế hoặc chuyển tài nguyên của nhóm thiết kế hiện tại từ các dự án tiếp thị và kinh doanh khác cho doanh nghiệp của mình. Bạn có thể tạo quảng cáo tùy chỉnh bằng nhiều kích thước và biến thể mình muốn và bạn sẽ chỉ trả tiền cho các nhấp chuột hoặc hiển thị quảng cáo trên trang web trên Mạng hiển thị của Google. Thêm nữa, nhóm thiết kế của bạn được tự do thực hiện các dự án khác. Hoặc, nếu bạn không có các tài nguyên thiết kế, bạn có thể tự thực hiện.

Mẫu quảng cáo chuẩn ngành

Tất cả quảng cáo có nút gọi hành động rõ ràng và từ 2 đến 4 dòng văn bản được hiển thị nổi bật. Quảng cáo được tạo bằng Thư viện mẫu quảng cáo có sẵn trong hầu hết các kích thước quảng cáo chuẩn IAB. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện dưới dạng trưng bày sản phẩm, bộ sưu tập hình ảnh và quảng cáo cụ thể theo ngành.

Các bước tiếp theo


Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?