Jak opravit kampaně ke generování poptávky, které jsou neaktivní nebo mají nízkou návštěvnost

Možná zjistíte, že vaše kampaně nezobrazují tolik reklam, kolik byste si přáli, nebo využívají jen malou část stanoveného denního rozpočtu. V tomto článku se dozvíte, proč se reklamy někdy nezobrazují a jak lze ve službě Google Ads tyto problémy odstranit.

Než začnete

 Co můžete očekávat po vytvoření kampaně

Pokud jste kampaň vytvořili teprve nedávno, může chvíli trvat, než začne zobrazovat reklamy. Zpoždění může mít tyto příčiny:

  • Kampaně, které využívají strategie chytrých nabídek, potřebují určitý čas na optimalizaci. Zatímco se Google Ads učí optimalizovat kampaně na základě vámi stanovených cílů, může docházet k výkyvům výkonu a mohou se měnit i výdaje.
  • Obvykle trvá 1–2 dny, než nově vytvořené či upravené reklamy zkontrolujeme a ověříme, zda splňují všechny požadavky zásad.
  • Když změníte nastavení kampaně, bude nějakou dobu trvat, než služba Google Ads přizpůsobí její zobrazování.
  • Pokud reklama ani po třech pracovních dnech nezaznamenává žádná zobrazení, seznamte se s obvyklými důvody uvedenými níže.

Přejít ke kampaním

Doporučení

Doporučení vás upozorní na příležitosti ke zlepšení výkonu, když kampaň není aktivní nebo má malou návštěvnost. Při odstraňování těchto problémů můžete vyhledat například níže uvedené typy doporučení.

Běžné typy doporučení týkající se nápravy neaktivních kampaní:

  • Kampaň ještě nezačala nebo už skončila
  • Vytvořte reklamní sestavu nebo zrušte její pozastavení
  • Rozpočet účtu vyčerpán
  • Všechny reklamy byly zamítnuty

Běžné typy doporučení týkající se řešení malé návštěvnosti:

  • Úprava cílů CPA
  • Upravte rozpočty

Přejít k doporučením

Pokud reklama ani po třech pracovních dnech nezaznamenává žádná zobrazení, seznamte se s obvyklými důvody uvedenými níže.


Deset obvyklých důvodů, proč mají reklamy nízkou návštěvnost nebo se nezobrazují

1. Problémy s účtem

Pokud je váš účet Google Ads pozastaven nebo máte problém s fakturací, nebudete moci až do vyřešení problému reklamy zobrazovat. O případném pozastavení vás budeme informovat oznámením v účtu. Kromě toho obdržíte oznámení e-mailem, kde bude uveden důvod, proč byl účet pozastaven.

Další informace


2. Období a data zahájení a ukončení kampaně

Služba Google Ads zobrazuje údaje o výkonu za vybrané období. Kampaň také nebude mít žádná zobrazení v době, kdy není aktivní.

Další informace


3. Reklamní sestavy, podklady či reklamy nejsou aktivní nebo mají problémy se zásadami

I když je kampaň aktivní, zkontrolujte, zda jsou aktivní i její reklamní sestavy, podklady a reklamy. Toto si můžete ověřit ve sloupci Stav na stránce Kampaně.

Další informace


4. Nedostatečné pokrytí a malá rozmanitost podkladů (síla reklamy)

Pokud používáte kampaň s podklady, jako jsou kampaně s responzivními reklamami ve vyhledávání nebo responzivními obsahovými reklamami, kampaně na aplikace nebo maximálně výkonné kampaně, je důležité mít jedinečnou sadu kreativ pokrývající různé formáty reklam.

Další informace


5. Nízké cílové nabídky a cíle optimalizace

Reklamy s velmi nízkou nabídkou se sice mohou zobrazovat, kampaň se ale pravděpodobně nezúčastní mnoha aukcí nebo v nich nezvítězí, takže reklamy nejspíše žádná zobrazení nezaznamenají.

Další informace


6. Malý rozpočet

Pokud máte malý rozpočet, nemusí se vaše reklamy zobrazovat tak často, protože Google Ads dbá na to, aby útrata za kampaň nepřekročila limit útraty.

Další informace


7. Cílení je příliš úzké

Cílení pomáhá najít správnou skupinu uživatelů, kteří mají o vaše produkty či služby největší zájem. Kdykoli však přidáte nějaké cílení, zúžíte zároveň potenciální zásah reklam. Stejně tak jej negativně ovlivní i případné problémy s remarketingovými seznamy.

Další informace


8. Cílení se překrývá s jinými kampaněmi nebo reklamními sestavami

Je možné, že máte v účtu několik reklamních sestav nebo kampaní, které se kvůli podobnému cílení nebo klíčovým slovům mohou účastnit stejných aukcí.

Další informace


9. Problémy s měřením konverzí

Pokud kampaň pomocí chytrých nabídek provádí optimalizaci s ohledem na konverze, ale nedostává dostatek údajů o konverzích nebo nemáte správně nastaveno měření konverzí, mohou se vaše reklamy zobrazovat jen málo.

Další informace


10. Dynamika aukcí

Zobrazování reklam v kampani mohou ovlivnit jiní inzerenti, kteří se účastní stejných aukcí.

Další informace

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka