Google Ads-spesifikasjoner: annonseformater, størrelser og anbefalte fremgangsmåter

Nedenfor finner du elementspesifikasjoner for de enkelte produkt- og kampanjetypene. Du kan bruke denne veiledningen sammen med veiledningen med anbefalte fremgangsmåter for å sikre at du oppretter så gode annonser som mulig, og at du får mest mulig ut av annonseringen.

Hvis du er på utkikk etter en mer automatisert måte å administrere bildeelementene dine på, kan du bruke dynamiske bildeelementer. Dynamiske bildeelementer, som bygger på maskinlæring, velger relevante bilder fra landingssiden for den aktuelle annonsen automatisk og legger disse til i annonsen. Når du har registrert deg, blir bilder fra landingssidene lagt til i annonsegruppene i kontoen din. Finn ut mer om dynamiske bildeelementer.

Appkampanjer

Appkampanjer

Med appkampanjer effektiviseres prosessen slik at du enkelt kan markedsføre appene dine via de største Google-plattformene, for eksempel Søk, Google Play, YouTube, Discover på Google Søk og Google Displaynettverk.

Finn ut mer om annonseformater og elementer.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Overskrifter 30 tegn 1–5 overskrifter
Anbefalt: 5

Beskrivelser 90 tegn 1–5 beskrivelser
Anbefalt: 5

Merk: Sørg for at språkmålrettingen din samsvarer med språket i annonsene – teksten blir nemlig ikke oversatt når annonsene vises.


Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Liggende
1,91 : 1
1200 x 628 piksler
(minst 600 x 314 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 1

Stående
(4 : 5)
1200 x 1500 piksler
(minst 320 x 400 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 1

Kvadrat
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 200 x 200 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 1

Merk: Last opp bilder i JPG- eller PNG-format med en maksimal størrelse på 5 MB. Det er valgfritt å bruke anbefalte bilder, men de kan bidra til at kampanjen skiller seg ut med utmerket annonsekvalitet. Finn ut mer om annonsekvalitet i appkampanjer.


Videoer

  Forhold Anbefalt varighet Antall Obligatorisk
Liggende
(16 : 9)
10–60 sekunder 1–20 videoer
Anbefalt: 3

Vertikalt
(9 : 16)
10–60 sekunder 1–20 videoer
Anbefalt: 7

Kvadrat
1 : 1
10–60 sekunder 1–20 videoer
Anbefalt: 2

Merk: Videoer må være lastet opp til YouTube før de kan brukes. Det er valgfritt å bruke anbefalte videoer, men de kan bidra til at kampanjen din utmerker seg med utmerket annonsekvalitet. Finn ut mer om annonsekvalitet i appkampanjer.

Demand Gen-kampanjer

Demand Gen-kampanjer

Med Demand Gen-kampanjer kan du nå ut til opptil 2,9 milliarder mennesker når de blar gjennom feeder på YouTube, sjekker Reklame- og Sosialt-fanen i Gmail og ruller seg gjennom Discover for å holde seg oppdatert på favorittemnene sine.

Finn ut mer om kravene til Demand Gen-annonseformater.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Endelig nettadresse 2048 tegn 1 nettadresse

Bedriftsnavn 25 tegn 1 navn

Handlingsfremmende oppfordring Automatisk 1 handlingsfremmende oppfordring

Overskrifter 40 tegn 1–5 overskrifter
Anbefalt: 5

Beskrivelser 90 tegn 1–5 beskrivelser
Anbefalt: 3

Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Liggende
1,91 : 1
1200 x 628 piksler
(minst 600 x 314 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 3

Logo
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 144 x 144 piksler)
1–5 bilder
Anbefalt: 1

Kvadrat
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 300 x 300)
1–20 bilder
Anbefalt: 3

Stående
(4 : 5)
960 x 1200 piksler
(minst 480 x 600 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 3

Videoer

  Forhold Anbefalt varighet Antall Obligatorisk
Liggende
(16 : 9)
10–60 sekunder 3 videoer

Vertikalt
9 : 16 eller 4 : 5
10–60 sekunder 3 videoer

Kvadrat
1 : 1
10–60 sekunder 3 videoer

Bannerkampanjer

Responsive bannerannonser

Responsive bannerannonser er en type elementannonser. Med elementer mener vi rett og slett de ulike delene av en annonse, for eksempel bilder eller logoer, overskrifter og beskrivelser. For å lage elementannonser må du legge inn nettopp dette: bilder, logoer, overskrifter og beskrivelser. Ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer kan Google sette sammen disse elementene i utallige kombinasjoner som kan vises på nettet, og kontinuerlig optimalisere resultatene.

Finn ut mer om responsive bannerannonser.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Overskrifter 30 tegn 1–5 overskrifter

Lang overskrift 90 tegn 1 overskrift

Beskrivelser 90 tegn 1–5 beskrivelser

Bedriftsnavn 25 tegn 1 navn

Handlingsfremmende oppfordring Automatisk 1 handlingsfremmende oppfordring

Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Liggende
1,91 : 1
1200 x 628 piksler
(minst 600 x 314 piksler)
1–15 bilder
Anbefalt: 5

Logo
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 128 x 128 piksler)
1–5 bilder
Anbefalt: 1

Logo
4 : 1
1200 x 300 piksler
(minst 512 x 128 piksler)
1–5 bilder
Anbefalt: 1

Kvadrat
1 : 1
600 x 600 piksler
(minst 300 x 300 piksler)
1–15 bilder
Anbefalt: 5

Videoer

  Forhold Anbefalt varighet Antall Obligatorisk
Liggende
(16 : 9)
Alle
Foretrukket: 30 sekunder
1–5 videoer
Anbefalt: 2

Kvadrat
1 : 1
Alle
Foretrukket: 30 sekunder
1–5 videoer
Anbefalt: 2

Vertikalt
(2 : 3)
Alle
Foretrukket: 30 sekunder
1–5 videoer
Anbefalt: 2

Performance Max

Performance Max-kampanjer

Med den nye målbaserte kampanjetypen Performance Max får resultatbaserte annonsører tilgang til hele Google Ads-beholdningen fra én enkelt kampanje. Denne kampanjetypen utfyller søkeordbaserte søkekampanjer, slik at du kan finne flere konverterende kunder i alle Google-kanaler, for eksempel på YouTube, i Displaynettverket, Søk, Discover, Gmail og Maps.

Finn ut mer om Performance Max-kampanjer.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Overskrifter 30 tegn 3–15 overskrifter
Anbefalt: 11

Lang overskrift 90 tegn

1–5 overskrifter
Anbefalt: 2


Beskrivelser 90 tegn 1–5 beskrivelser
Anbefalt: 4

Bedriftsnavn 25 tegn 1 navn

Handlingsfremmende oppfordring Automatisk 1 handlingsfremmende oppfordring

Endelig nettadresse 2048 tegn 1 nettadresse

Merk: Hvis utvidelse av endelige nettadresser er slått på, kan Google erstatte den endelige nettadressen med en mer relevant landingsside basert på brukerens søk og generere en dynamisk overskrift og beskrivelse samt andre elementer som samsvarer med innholdet på landingssiden. Finn ut mer om elementer som er opprettet automatisk.


Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Liggende
1,91 : 1
1200 x 628 piksler
(minst 600 x 314 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 4

Kvadrat
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 300 x 300 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 4

Logo
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 128 x 128 piksler)
1–5 bilder
Anbefalt: 1

Logo
4 : 1
1200 x 300 piksler
(minst 512 x 128 piksler)
1–5 bilder
Anbefalt: 1

Stående
(4 : 5)
960 x 1200 piksler
(minst 480 x 600 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 2

Merk: Last opp bilder i JPG- eller PNG-format med en maksimal størrelse på 5 MB. Noen bilder er valgfrie, men de kan bidra til at du oppnår utmerket annonsekvalitet.


Videoer

  Forhold Anbefalt varighet Antall Obligatorisk
Liggende
(16 : 9)
10 sekunder eller lenger 1–5 videoer
Anbefalt: 1

Kvadrat
1 : 1
10 sekunder eller lenger 1–5 videoer
Anbefalt: 1

Vertikalt
(9 : 16)
10 sekunder eller lenger 1–5 videoer
Anbefalt: 1

Merk: Hvis du ikke legger til noen video i Performance Max-elementgruppen, kan det genereres én eller flere videoer basert på elementene i elementgruppen. Hvis du ikke har noe videoelement og ikke vil bruke videoene som genereres automatisk, kan du bruke Video Creation-verktøyet i Google Ads til å lage en video som skal brukes i Performance Max-kampanjen. Finn ut hvordan du lager en video ved hjelp av elementbiblioteket.

Merchant Center-produktfeed

Hvis du er forhandler, kan du knytte en Merchant Center-feed til Performance Max-kampanjen din for å vise Shopping-annonser.

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene og anbefalte fremgangsmåter for å forbedre produktfeedene dine, i brukerstøtten for Merchant Center:

Søkekampanjer

Bedriftsinformasjon

Med bedriftsinformasjon kan du supplere tekstannonsene dine for mobilenheter og datamaskiner med bedriftselementer, for eksempel bedriftens navn og logo. Disse elementene gjør det enklere å knytte sterkere bånd til nye og eksisterende kunder ved å spille på merkeverdi.

Finn ut mer om bedriftsinformasjon.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Bedriftsnavn 25 tegn 1 navn

Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Logo
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 128 x 128 piksler)
1 bilde

Annonseelementer

Elementer er innholdsbiter som fyller annonsene dine med bedriftsinformasjon – slik at folk får enda flere grunner til å velge nettopp bedriften din. Eksempler på elementer er overskrifter, beskrivelser, linker til spesifikke deler på nettsteder, ringeknapper og posisjonsinformasjon. Sammen utgjør disse elementene annonseformatet som vises til brukere.

Finn ut mer om elementer.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Overskrifter 25 tegn 1–20 overskrifter
Anbefalt: 4

Endelig nettadresse 2048 tegn 1 nettadresse

Beskrivelser 90 tegn 1–5 beskrivelser
Anbefalt: 4

Handlingsfremmende oppfordring Automatisk 1 handlingsfremmende oppfordring

Bilder

  Forhold Anbefalt størrelse Antall Obligatorisk
Kvadrat
1 : 1
1200 x 1200 piksler
(minst 300 x 300 piksler)
1–20 bilder
Anbefalt: 1

Liggende
1,91 : 1
1200 x 628 piksler
(minst 600 x 314 piksler)
1–20 bilder

Responsive søkeannonser

Med responsive søkeannonser kan du lage annonser som tilpasses automatisk, for å vise kundene dine mer relevante budskap. Når du lager en responsiv søkeannonse, legger du inn en rekke overskrifter og beskrivelser. Deretter kjører Google Ads automatiske tester av de ulike kombinasjonene over tid for å finne ut hvilke som gir de beste resultatene.

Finn ut mer om responsive søkeannonser.


Tekst

  Type Maksimumslengde Antall Obligatorisk
Overskrifter 30 tegn 1–15 overskrifter

Beskrivelser 90 tegn 1–4 beskrivelser

Endelig nettadresse 2048 tegn 1 nettadresse

Merk: I den tekniske veiledningen for søkeautomatisering kan du finne ut mer om signalene Google bruker, hvordan søk matches med søkeord, hvordan automatiseringen effektiviserer søkeordsamsvar, og hva du kan gjøre for å oppnå bedre resultater.

Shopping-annonser

Om Shopping-annonser

Hvis du er forhandler, kan du bruke Performance Max-kampanjer med en Google Merchant Center-feed eller Shopping-kampanjer til å markedsføre produktlageret du har i butikk og på nettet, skaffe deg mer trafikk til nettstedet eller en lokal butikk og finne mer kvalifiserte potensielle kunder. Det første du må gjøre, er å sende oss produktinformasjon via Merchant Center og opprette en kampanje i Google Ads. Deretter bruker vi kampanje- og produktinformasjonen din til å opprette annonser som skal vises på Google og i andre plasseringer ellers på nettet, men dette avhenger av den aktuelle kampanjetypen. Shopping-annonser er én type annonse som kan opprettes ut fra produktinformasjonen. I motsetning til tekstannonser, som bare har tekst, inneholder Shopping-annonser blant annet et produktbilde, en overskrift, prisen og butikknavnet. Med disse annonsene får brukerne masse informasjon om produktet ditt før de klikker på annonsen. På denne måten får du flere kvalifiserte potensielle kunder.

Finn ut mer om Shopping-annonser.

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene og anbefalte fremgangsmåter for å forbedre produktfeedene dine, i brukerstøtten for Merchant Center:

Reiser

Aktiviteter

Med Aktiviteter-annonser kan du nå ut til reisende når de viser interesse for en bestemt by eller et bestemt reisemål. Med Aktiviteter-kampanjer blir annonseringsprosessen enklere fordi du slipper å opprette annonser og målrette mot søkeord i kampanjen.

Finn ut mer om Aktiviteter på Google.

Merk: Aktiviteter-plattformen administreres via utviklerintegreringer. Du finner retningslinjer, en startveiledning og spesifikasjonene for elementer i utviklerdokumentasjonen.

Ferieboliger

Når brukerne søker etter ferieboliger på Google Søk eller Maps, får de en se en liste over leiealternativer som passer best til reiseruten og behovene deres.

Finn ut hvordan du konfigurerer ferieboliger.

Merk: Ferieboliger administreres via hotell-API-er. Du finner retningslinjer, en startveiledning og spesifikasjonene for elementer i utviklerdokumentasjonen.

Videokampanjer

Feedintegrerte videoannonser

Med feedintegrerte videoannonser kan du markedsføre merkevaren din, produktet ditt eller tjenesten du tilbyr, i YouTube-innhold som målgruppen din sannsynligvis kommer til å se. Feedintegrerte videoannonser vises i YouTube-søkeresultatene, på «Se senere»-fanen på YouTube og i Startside-feeden i YouTube-appen.

Finn ut mer om feedintegrerte videoannonser.


Video

  Forhold Oppløsning Anbefalt varighet
Horisontalt
16 : 9
1920 x 1080 piksler 15 sekunder

Vertikalt
9 : 16
1080 x 1920 piksler 15 sekunder

Kvadrat
1 : 1
1080 x 1080 piksler 15 sekunder

Merk: Vi anbefaler at du laster opp videoer i MPG-format (MPEG-2 eller MPEG-4), men vi godtar også WMV, AVI, MOV, FLV, MPEG-1, MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm og HEVC (h265). Filene må være mindre enn 256 GB. Lydfiler som MP3-, WAV- og PCM-filer godtas ikke.


Tekst

  Type Maksimumslengde
Overskrifter 2 linjer
40 tegn per linje

Beskrivelser 2 linjer
35 tegn per linje

Merk: Overskrifter er ekskludert fra å vises på videosider på TV-er og datamaskiner og vises kanskje ikke på mobilenheter. Beskrivelser vises ikke på videosider på datamaskiner eller på TV-er.

YouTube-toppannonser

Med YouTube-toppannonser kan du fremheve merkevaren din, produktet ditt eller tjenesten din i et tilpasset videoannonseformat som vises i feeden på YouTube-startsiden på alle enheter.

Finn ut mer om YouTube-toppannonser.


Video

  Forhold Oppløsning Anbefalt varighet
Horisontalt
16 : 9
1920 x 1080 piksler Alle lengder

Merk: Vi anbefaler at du laster opp videoer i MPG-format (MPEG-2 eller MPEG-4), men vi godtar også WMV, AVI, MOV, FLV, MPEG-1, MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm og HEVC (h265). Filene må være mindre enn 256 GB. Lydfiler som MP3-, WAV- og PCM-filer godtas ikke.


Tekst

  Type Anbefalt varighet
Overskrift ≤ 42 tegn

Beskrivelse ≤ 60 tegn

Handlingsfremmende oppfordring ≤ 16 tegn

Endelig nettadresse Alle

Merk: Du kan bruke funksjonen for forhåndsvisning av YouTube-toppannonser for å se hvordan annonsen din kommer til å se ut på YouTube på datamaskiner, mobilenheter og TV-skjermer.

Videohandlingskampanjer

Med videohandlingskampanjer kan du enkelt og effektivt oppnå flere konverteringer, både på og utenfor YouTube – alt med bare én automatisk kampanje. I denne artikkelen kan du se hvilke fordeler du oppnår med videohandlingskampanjer, og hvordan denne kampanjetypen fungerer.

Finn ut mer om videohandlingskampanjer.


Video

  Forhold Oppløsning Anbefalt varighet
Horisontalt
16 : 9
1920 x 1080 piksler ≥ 10 sekunder

Vertikalt
9 : 16
1080 x 1920 piksler ≥ 10 sekunder

Kvadrat
1 : 1
1080 x 1080 piksler ≥ 10 sekunder

Merk: Vi anbefaler at du laster opp videoer i MPG-format (MPEG-2 eller MPEG-4), men vi godtar også WMV, AVI, MOV, FLV, MPEG-1, MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm og HEVC (h265). Filene må være mindre enn 256 GB. Lydfiler som MP3-, WAV- og PCM-filer godtas ikke.


Tekst

  Type Maksimumslengde
Overskrift 15 tegn

Lang overskrift 90 tegn

Beskrivelse 70 tegn

Handlingsfremmende oppfordring 10 tegn

Endelig nettadresse Alle

Videokampanjer for rekkevidde

Med videokampanjer for rekkevidde – som er neste generasjons løsning innen kjøp av rekkevidde i Google Ads – blir det enklere for deg å kjøpe bumperannonser, in-stream-annonser som kan hoppes over, og in-stream-annonser som ikke kan hoppes over.

Finn ut mer om videokampanjer for rekkevidde.


Video

(Effektiv rekkevidde-sammensetning)

  Forhold Oppløsning Anbefalt varighet
Horisontalt
16 : 9
1920 x 1080 piksler 15 sekunder (in-stream-annonser som kan hoppes over, feedintegrerte annonser)
og 6 sekunder (bumperannonser)

Vertikalt
9 : 16
1080 x 1920 piksler 6–60 sekunder (Shorts)

Kvadrat
1 : 1
1080 x 1080 piksler 6–60 seconds

(Målfrekvens-sammensetning)

  Forhold Oppløsning Anbefalt varighet
Horisontalt
16 : 9
1920 x 1080 piksler 15 sekunder (in-stream-annonser som kan hoppes over, feedintegrerte annonser)
og 6 sekunder (bumperannonser)

Merk: Vi anbefaler at du laster opp videoer i MPG-format (MPEG-2 eller MPEG-4), men vi godtar også WMV, AVI, MOV, FLV, MPEG-1, MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm og HEVC (h265). Filene må være mindre enn 256 GB. Lydfiler som MP3-, WAV- og PCM-filer godtas ikke.

Miniatyrbilder og tilleggsbannere

Miniatyrbilder og tilleggsbannere vises sammen med videoannonser og er de samme i ulike kampanjetyper. Tilleggsbannere vises ved siden av videoannonser på YouTube. Når du oppretter et tilleggsbanner, kan du bruke et bilde du selv velger, eller la Google Ads generere et bilde med utgangspunkt i YouTube-kanalbanneret ditt.

Finn ut hvordan du kan opprette tilleggsbannere for videoannonser.


Alle miniatyrbilder

  Forhold Oppløsning Format Filstørrelse
Liggende
16 : 9
1280 x 720 piksler
(minst 1280 x 640 piksler)
JPG, GIF eller PNG < 2 MB for videoer
< 10 MB for podcaster

Alle tilleggsbannere

  Forhold Oppløsning Format Filstørrelse
Liggende
5 : 1
300 x 60 piksler JPG, GIF eller PNG < 150 kB

Merk: Tilleggsbannere vises bare på datamaskiner.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny