Спецификации на Google Ads: рекламни формати, размери и най-добри практики

По-долу ще намерите конкретни спецификации за активите за всеки продукт и тип кампания. Можете да използвате това ръководство заедно с ръководството за най-добри практики, за да е сигурно, че създавате възможно най-добрите реклами и се възползвате максимално от рекламирането си.

Ако търсите по-автоматизиран начин за управление на активите за изображения, можете да използвате активи за динамични изображения. Активите за динамични изображения използват машинно обучение, за да избират автоматично подходящи изображения от целевата страница на рекламата Ви и да ги добавят в нея. След като се включите, изображенията от целевите Ви страници се добавят към рекламните групи в профила Ви. Научете повече за активите за динамични изображения.

Кампании за приложения

Кампании за приложения

Кампаниите за приложения рационализират процеса вместо Вас, като улесняват популяризирането на приложенията Ви в най-големите собствености на Google, включително Търсене, Google Play, YouTube, Discover в Google Търсене и Google Дисплейна мрежа.

Научете повече за рекламните формати и активи.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Заглавия 30 знака 1 – 5 заглавия
Препоръчително: 5

Описания 90 знака 1 – 5 описания
Препоръчително: 5

Забележка: Уверете се, че насочването Ви по език съответства на езика, използван в рекламите Ви, тъй като текстът Ви няма да се превежда, когато рекламите Ви се показват.


Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Хоризонтално
1,91:1
1200 x 628 пиксела
(мин. 600 x 314 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 1

Вертикално
4:5
1200 x 1500 пиксела
(мин. 320 x 400 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 1

Квадрат
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 200 x 200 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 1

Забележка: Качете изображения във формат .jpg или .png с максимален размер 5 МБ. Препоръчаните изображения не са задължителни, но ще помогнат на кампанията Ви да се отличава с отлично качество на рекламата. Научете повече за качеството на рекламата за кампании за приложения.


Видеоклипове

  Съотношение Препоръчителна продължителност Количество Задължително
Хоризонтално
16:9
10 – 60 секунди 1 – 20 видеоклипа
Препоръчително: 3

Вертикално
9:16
10 – 60 секунди 1 – 20 видеоклипа
Препоръчително: 7

Квадрат
1:1
10 – 60 секунди 1 – 20 видеоклипа
Препоръчително: 2

Забележка: Видеоклиповете трябва да бъдат качени в YouTube, преди да можете да ги използвате. Препоръчаните видеоклипове не са задължителни, но ще помогнат на кампанията Ви да се отличава с отлично качество на рекламата. Научете повече за качеството на рекламата за кампании за приложения.

Кампании за генериране на търсене

Кампании за генериране на търсене

Кампаниите за генериране на търсене Ви помагат да достигнете до 2,9 милиарда души, докато преглеждат емисии в YouTube, проверяват разделите „Рекламни съобщения“ и „Социални“ в Gmail и разглеждат Discover, за да бъдат в течение с любимите си теми.

Научете повече за изискванията за рекламния формат на рекламите за генериране на търсене.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Краен URL адрес 2048 знака 1 URL адрес

Име на бизнеса 25 знака 1 име

Подканваща фраза Автоматично 1 подканваща фраза

Заглавия 40 знака 1 – 5 заглавия
Препоръчително: 5

Описания 90 знака 1 – 5 описания
Препоръчително: 3

Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Хоризонтално
1,91:1
1200 x 628 пиксела
(мин. 600 x 314 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 3

Лого
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 144 x 144 пиксела)
1 – 5 изображения
Препоръчително: 1

Квадрат
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 300 x 300)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 3

Вертикално
4:5
960 x 1200 пиксела
(мин. 480 x 600 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 3

Видеоклипове

  Съотношение Препоръчителна продължителност Количество Задължително
Хоризонтално
16:9
10 – 60 секунди 3 видеоклипа

Вертикално
9:16 или 4:5
10 – 60 секунди 3 видеоклипа

Квадрат
1:1
10 – 60 секунди 3 видеоклипа

Кампании в дисплейната мрежа

Адаптивни дисплейни реклами

Адаптивните дисплейни реклами са вид реклами от активи. Активът е част от рекламата, например заглавие, описание, изображение или лого. За да създадете реклами от активи, трябва да предоставите заглавия, описания, изображения и логотипи. Google използва алгоритми за машинно обучение, за да подрежда тези активи в безчетни комбинации в мрежата, като непрекъснато ги оптимизира за ефективност.

Научете повече за адаптивните дисплейни реклами.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Заглавия 30 знака 1 – 5 заглавия

Дълго заглавие 90 знака 1 заглавие

Описания 90 знака 1 – 5 описания

Име на бизнеса 25 знака 1 име

Подканваща фраза Автоматично 1 подканваща фраза

Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Хоризонтално
1,91:1
1200 x 628 пиксела
(мин. 600 x 314 пиксела)
1 – 15 изображения
Препоръчително: 5

Лого
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 128 x 128 пиксела)
1 – 5 изображения
Препоръчително: 1

Лого
4:1
1200 x 300 пиксела
(мин. 512 x 128 пиксела)
1 – 5 изображения
Препоръчително: 1

Квадрат
1:1
600 x 600 пиксела
(мин. 300 x 300 пиксела)
1 – 15 изображения
Препоръчително: 5

Видеоклипове

  Съотношение Препоръчителна продължителност Количество Задължително
Хоризонтално
16:9
Произволна
Предпочита се: 30 секунди
1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 2

Квадрат
1:1
Произволна
Предпочита се: 30 секунди
1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 2

Вертикално
2:3
Произволна
Предпочита се: 30 секунди
1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 2

Максимална ефективност

Кампании за максимална ефективност

„Максимална ефективност“ е нов тип кампания въз основа на цел, която позволява на рекламодателите, които отчитат ефективността, да осъществяват достъп до всичките си рекламни места в Google Ads от една кампания. Разработена е, за да допълни кампаниите Ви в мрежата за търсене, базирани на ключови думи, с чиято помощ да намирате повече клиенти, които да извършат реализация, във всички канали на Google, като YouTube, дисплейната мрежа, Търсене, Discover, Gmail и Карти.

Научете повече за кампаниите за максимална ефективност.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Заглавия 30 знака 3 — 15 заглавия
Препоръчително: 11

Дълго заглавие 90 знака

1 — 5 заглавия
Препоръчително: 2


Описания 90 знака 1 – 5 описания
Препоръчително: 4

Име на бизнеса 25 знака 1 име

Подканваща фраза Автоматично 1 подканваща фраза

Краен URL адрес 2048 знака 1 URL адрес

Забележка: Ако разширяването на крайния URL адрес е включено, Google може да замени крайния Ви URL адрес с по-подходяща целева страница въз основа на заявката за търсене на потребителя и да генерира динамично заглавие, описание и допълнителни активи, които да съответстват на съдържанието на целевата Ви страница. Научете повече за автоматично създадените активи.


Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Хоризонтално
1,91:1
1200 x 628 пиксела
(мин. 600 x 314 пиксела)
1 — 20 изображения
Препоръчително: 4

Квадрат
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 300 x 300 пиксела)
1 — 20 изображения
Препоръчително: 4

Лого
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 128 x 128 пиксела)
1 – 5 изображения
Препоръчително: 1

Лого
4:1
1200 x 300 пиксела
(мин. 512 x 128 пиксела)
1 – 5 изображения
Препоръчително: 1

Вертикално
4:5
960 x 1200 пиксела
(мин. 480 x 600 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 2

Забележка: Качете изображения във формат .jpg или .png с максимален размер 5 МБ. Някои изображения са по избор, но ще помогнат на кампанията Ви да се отличава с отлично качество на рекламата.


Видеоклипове

  Съотношение Препоръчителна продължителност Количество Задължително
Хоризонтално
16:9
10 секунди или повече 1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 1

Квадрат
1:1
10 секунди или повече 1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 1

Вертикално
9:16
10 секунди или повече 1 – 5 видеоклипа
Препоръчително: 1

Забележка: Ако не добавите видеоклип към групата си активи за кампанията за максимална ефективност, от активите в групата може да бъдат генерирани автоматично един или повече видеоклипове. Ако нямате видеоактив и не искате да използвате автоматично генерираните видеоклипове, можете да използвате инструмента на Google Ads за създаване на видеоклипове, за да създадете видеоклип, който можете да използвате в кампанията си за максимална ефективност. Научете как да създадете видеоклип чрез библиотеката с активи.

Емисия за продукти в Merchant Center

Ако сте търговец, можете да прикачите емисия в Merchant Center към кампанията си за максимална ефективност, за да показвате реклами за Пазаруване.

Можете да намерите повече информация за спецификациите и най-добрите практики за подобряване на емисиите Ви за продукти в Помощния център на Merchant Center:

Кампании в мрежата за търсене

Информация за бизнеса

„Информация за бизнеса“ дава възможност да допълните съществуващите си текстови реклами за настолни компютри и мобилни устройства с бизнес активи, като име и лого на бизнеса. Тези активи могат да Ви помогнат да се свързвате по-добре с нови и съществуващи клиенти, като използвате ценността на марката.

Научете повече за информацията за бизнеса.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Име на бизнеса 25 знака 1 име

Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Лого
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 128 x 128 пиксела)
1 изображение

Рекламни активи

Активите са елементи от съдържанието, които запълват рекламата Ви с полезна информация за бизнеса, която дават на хората повече причини да го изберат. Активите включват заглавия, описания, връзки към конкретни части от уебсайта Ви, бутони за обаждания, информация за местоположението и други, които заедно образуват крайния рекламен формат, показван на потребителя.

Научете повече за активите.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Заглавия 25 знака 1 – 20 заглавия
Препоръчително: 4

Краен URL адрес 2048 знака 1 URL адрес

Описания 90 знака 1 – 5 описания
Препоръчително: 4

Подканваща фраза Автоматично 1 подканваща фраза

Изображения

  Съотношение Препоръчителен размер Количество Задължително
Квадрат
1:1
1200 x 1200 пиксела
(мин. 300 x 300 пиксела)
1 – 20 изображения
Препоръчително: 1

Хоризонтално
1,91:1
1200 x 628 пиксела
(мин. 600 x 314 пиксела)
1 – 20 изображения

Адаптивни реклами в мрежата за търсене

Адаптивните реклами в мрежата за търсене Ви дават възможност да създадете реклама, която се адаптира, за да показва по-уместни съобщения на клиентите Ви. Когато създавате адаптивна реклама в мрежата за търсене, въведете няколко заглавия и описания и с течение на времето Google Ads автоматично изпробва различни комбинации и научава кои от тях са най-ефективни.

Научете повече за адаптивните реклами в мрежата за търсене.


Текст

  Тип Максимална дължина Количество Задължително
Заглавия 30 знака 1 – 15 заглавия

Описания 90 знака 1 – 4 описания

Краен URL адрес 2048 знака 1 URL адрес

Забележка: Разгледайте техническото ръководство за автоматизиране на рекламите в мрежата за търсене, за да научите повече за сигналите, които Google използва, как се установява съответствие между заявките и ключовите думи, как автоматизирането прави съвпадението на ключовите думи по-ефективно и какво можете да направите, за да подобрите ефективността.

Реклами за Пазаруване

Всичко за рекламите за Пазаруване

Ако сте търговец на дребно, можете да използвате кампании за максимална ефективност с емисия в Google Merchant Center или кампании за Пазаруване, за да популяризирате онлайн и местните си складови наличности, да увеличите трафика към уебсайта или местния си магазин и да намерите по-подходящи възможни клиенти. За да започнете, трябва да ни изпратите данните за продуктите си чрез Merchant Center и да създадете кампания в Google Ads. След това ще използваме данните за кампанията и продуктите Ви, за да създаваме реклами в Google и други разположения в мрежата в зависимост от типа на кампанията. Рекламите за Пазаруване са един от типовете реклами, които могат да бъдат създадени от данните за продуктите Ви. За разлика от текстова реклама, която показва само текст, рекламите за Пазаруване показват на потребителите снимка на продукта Ви, както и заглавие, цена, име на магазина и др. Тези реклами дават на потребителите добра представа за продавания от Вас продукт, преди да кликнат върху рекламата Ви, което Ви осигурява по-подходящи възможни клиенти.

Научете повече за рекламите за Пазаруване.

Можете да намерите повече информация за спецификациите и най-добрите практики за подобряване на емисиите Ви за продукти в Помощния център на Merchant Center:

Пътувания

Интересни предложения

Рекламите на интересни предложения се показват на пътуващи, които проявяват интерес към определен град или дестинация. Кампаниите за интересни предложения улесняват процеса на рекламиране, като премахват необходимостта от създаване на реклами и целеви ключови думи в кампанията Ви.

Научете повече за „Интересни предложения“ в Google.

Забележка: Платформата за интересни предложения се управлява чрез интегрирания от програмисти. Указания, първи стъпки и спецификации за активите можете да намерите в документацията за програмисти.

Ваканционни жилища под наем

Когато потребителите търсят ваканционни жилища под наем в Google Търсене или Карти, ще им бъде представен списък с опции за даване под наем, които най-добре съответстват на маршрута и нуждите им.

Научете как да настроите ваканционни жилища под наем.

Забележка: Ваканционните жилища под наем се управляват чрез API за хотели. Указания, първи стъпки и спецификации за активите можете да намерите в документацията за програмисти.

Видеокампании

Видеореклами в емисия

Видеорекламите в емисия поставят марката, продукта или услугата Ви заедно със съдържание в YouTube, което е вероятно да бъде видяно от целевата Ви аудитория. Тези реклами се показват в резултатите от търсенето в YouTube, в „За гледане след това“ в YouTube и в емисията на началната страница в приложението YouTube.

Научете повече за видеорекламите в емисия.


Видеоклип

  Съотношение Разделителна способност Препоръчителна продължителност
Хоризонтално
16:9
1920 x 1080 пиксела 15 секунди

Вертикално
9:16
1080 x 1920 пиксела 15 секунди

Квадрат
1:1
1080 x 1080 пиксела 15 секунди

Забележка: Препоръчително е да качвате видеоклипове във формат .MPG (MPEG-2 или MPEG-4), въпреки че също се приемат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV .MPEG-1, .MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm и HEVC (h265). Файловете трябва да са по-малки от 256 ГБ. Не се приемат аудиофайлове, като например MP3, WAV или PCM.


Текст

  Тип Максимална дължина
Заглавия 2 реда
40 знака на ред

Описания 2 реда
35 знака на ред

Забележка: Всички заглавия се изключват от страницата за гледане на настолни компютри и телевизори, както и може да не се показват на мобилни устройства Описанията не се показват на страницата за гледане на настолни компютри или на телевизори.

Главен банер в YouTube

С главния банер в YouTube можете да представите марката, продукта или услугата си във формат на естествена реклама, основана на видеоклип, която се показва в емисията на началната страница на YouTube на всички устройства.

Научете повече за главния банер в YouTube.


Видеоклип

  Съотношение Разделителна способност Препоръчителна продължителност
Хоризонтално
16:9
1920 x 1080 пиксела Произволна дължина

Забележка: Препоръчително е да качвате видеоклипове във формат .MPG (MPEG-2 или MPEG-4), въпреки че също се приемат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV .MPEG-1, .MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm и HEVC (h265). Файловете трябва да са по-малки от 256 ГБ. Не се приемат аудиофайлове, като например MP3, WAV или PCM.


Текст

  Тип Препоръчителна продължителност
Заглавие ≤ 42 знака

Описание ≤ 60 знака

Подканваща фраза ≤ 16 знака

Краен URL адрес Произволна

Забележка: Можете да използвате предварителен преглед на главния банер в YouTube, за да визуализирате как ще изглежда рекламата Ви в YouTube на настолни компютри, мобилни устройства и телевизионни екрани.

Видеокампании за действия

Видеокампаниите за действия са лесен и рентабилен начин за привличане на повече реализации във и извън YouTube — всичко това в една автоматична кампания. В тази статия ще научите за предимствата на видеокампаниите за действия и за това как функционират.

Научете повече за видеокампаниите за действия.


Видеоклип

  Съотношение Разделителна способност Препоръчителна продължителност
Хоризонтално
16:9
1920 x 1080 пиксела ≥ 10 секунди

Вертикално
9:16
1080 x 1920 пиксела ≥ 10 секунди

Квадрат
1:1
1080 x 1080 пиксела ≥ 10 секунди

Забележка: Препоръчително е да качвате видеоклипове във формат .MPG (MPEG-2 или MPEG-4), въпреки че също се приемат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV .MPEG-1, .MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm и HEVC (h265). Файловете трябва да са по-малки от 256 ГБ. Не се приемат аудиофайлове, като например MP3, WAV или PCM.


Текст

  Тип Максимална дължина
Заглавие 15 знака

Дълго заглавие 90 знака

Описание 70 знака

Подканваща фраза 10 знака

Краен URL адрес Произволна

Видеокампании за обхват

Видеокампаниите за обхват са следващото поколение на закупуване на обхват в Google Ads, което улеснява купуването на реклами в поток с възможност за пропускане, ударни реклами и реклами в поток без възможност за пропускане за кампаниите Ви.

Научете повече за видеокампаниите за обхват.


Видеоклип

(Състав на ефективен обхват)

  Съотношение Разделителна способност Препоръчителна продължителност
Хоризонтално
16:9
1920 x 1080 пиксела 15 секунди (в поток с възможност за пропускане, в емисия)
и 6 секунди (ударно послание)

Вертикално
9:16
1080 x 1920 пиксела 6 – 60 секунди (кратки видеоклипове)

Квадрат
1:1
1080 x 1080 пиксела 6 – 60 секунди

(Състав на целева честота)

  Съотношение Разделителна способност Препоръчителна продължителност
Хоризонтално
16:9
1920 x 1080 пиксела 15 секунди (в поток с възможност за пропускане, в емисия)
и 6 секунди (ударно послание)

Забележка: Препоръчително е да качвате видеоклипове във формат .MPG (MPEG-2 или MPEG-4), въпреки че също се приемат .WMV, .AVI, .MOV и .FLV .MPEG-1, .MP4, MPEGPS, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm и HEVC (h265). Файловете трябва да са по-малки от 256 ГБ. Не се приемат аудиофайлове, като например MP3, WAV или PCM.

Миниизображения и придружаващи банери

Миниизображенията и придружаващите банери съществуват заедно с видеорекламата Ви и са последователни за всички типове кампании. До видеорекламата Ви в YouTube се показва придружаващ банер. Можете да качите персонализирано изображение за банера или да разрешите на Google Ads да генерира изображение от банера на канала Ви в YouTube.

Научете как да създадете придружаващ банер за видеореклама.


Всички миниизображения

  Съотношение Разделителна способност Формат Размер на файла
Хоризонтално
16:9
1280 x 720 пиксела
(мин. 1280 x 640 пиксела)
.JPG, .GIF или .PNG <2 МБ за видеоклипове
<10 МБ за подкаст емисии

Всички придружаващи банери

  Съотношение Разделителна способност Формат Размер на файла
Хоризонтално
5:1
300 x 60 пиксела .JPG, .GIF или .PNG < 150 КБ

Забележка: Придружаващите банери се показват само на настолни компютри.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню