สร้าง App Campaign เพื่อการติดตั้ง

App Campaign ช่วยให้คุณสามารถโปรโมตแอปของคุณได้ในผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เช่น Google Search, Google Play, YouTube, Gmail และภายในแอปอื่น รวมถึงในเว็บไซต์ต่างๆ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่บนเครือข่าย Display อีกด้วย บทความนี้กล่าวถึงวิธีสร้าง App Campaign เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับการติดตั้งในบัญชี Google Ads ซึ่งรวมถึงการสร้างกลุ่มโฆษณาที่ประกอบด้วยโฆษณาที่สร้างโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาโฆษณาของคุณ

ก่อนเริ่มต้น

App Campaign เพื่อการติดตั้ง (ACi) จะแสดงโฆษณาจนกระทั่งผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดที่เป็นวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ

ระหว่างการสร้างแคมเปญ ACi สำหรับแอป Android ระบบจะสร้างเหตุการณ์การดาวน์โหลดใน Google Play โดยอัตโนมัติ ในกรณีไม่มีเหตุการณ์การดาวน์โหลดสำหรับแอปที่เลือกในบัญชี Google Ads หรือบัญชีดูแลจัดการที่เกี่ยวข้อง ระบบจะสร้างเหตุการณ์การดาวน์โหลดทันทีที่คุณเริ่มการสร้างแคมเปญ และเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะยกเลิกการสร้างแล้วก็ตาม

โปรดดูวิธีการทํางานของแคมเปญเหล่านี้โดยอ่านเกี่ยวกับ App Campaign และอ่านแนวทางปฏิบัติแนะนําในการค้นหาผู้ใช้ที่เหมาะสมในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่


วิธีการ

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแคมเปญในหมวดหมู่เมนู
 3. คลิกแคมเปญ
 4. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกแคมเปญใหม่
 5. เลือกการโปรโมตแอปเป็นเป้าหมายแคมเปญ
 6. สําหรับ "ประเภทย่อยของแคมเปญ" ให้เลือกการติดตั้งแอป
 7. เลือกแพลตฟอร์มของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 8. ป้อนชื่อแอป ชื่อแพ็กเกจ หรือผู้เผยแพร่โฆษณาในช่องค้นหา แล้วเลือกแอปของคุณจากรายการที่ปรากฏขึ้น หากไม่พบรายการที่ตรงกัน ให้ป้อน URL ของ Google Play Store (Android) หรือ App Store (iOS) ในช่องนั้นโดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของ App Campaign
 9. ป้อนชื่อให้แคมเปญ โปรดตั้งชื่อแคมเปญที่ระบุว่าเป็น App Campaign เพื่อช่วยให้คุณค้นหาแคมเปญได้ง่ายในอนาคต นอกจากนี้ เรายังแนะนําให้คุณใส่ระบบปฏิบัติการ (Android หรือ iOS) ไว้ในชื่อแคมเปญด้วย
 10. คลิกต่อไป
 11. ในหน้า "การตั้งค่าแคมเปญ" ให้เลือกสถานที่ตั้งที่จะกําหนดเป้าหมาย แล้วเลือก "ตัวเลือกสถานที่ตั้ง" เพื่อระบุวิธีกําหนดเป้าหมายและยกเว้นผู้ใช้
 12. อัปเดตการตั้งค่าภาษา หากจําเป็น โปรดทราบว่า Google Ads จะไม่แปลโฆษณา ดังนั้นให้กำหนดเป้าหมายเฉพาะภาษาที่ตรงกับโฆษณาของคุณ
 13. ปรับการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแคมเปญ คุณยังแนบฟีดข้อมูลได้ด้วย ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟีดใน App Campaign
 14. คลิกถัดไป
 15. กำหนดงบประมาณรายวันเฉลี่ยในส่วน "งบประมาณ" ในหน้า "งบประมาณและการเสนอราคา"
 16. เลือกโฟกัสและกําหนดเป้าหมายผู้ใช้ในส่วน "การเสนอราคา"
 17. จากนั้นเลือกเหตุการณ์การติดตั้งและเหตุการณ์ในแอป (หากมี) จากการตั้งค่า Conversion
  • หมายเหตุ: การกระทําที่ถือเป็น Conversion การดาวน์โหลดจะช่วยให้คุณติดตามการติดตั้งแอปได้หลังจากผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณา สำหรับแอป Android ระบบอาจสร้างการกระทําที่ถือเป็น Conversion การดาวน์โหลดและติดตามผ่าน Google Play โดยอัตโนมัติ
 18. คุณสามารถเลือกกําหนดราคาเสนอเป้าหมายได้ รูปแบบการเสนอราคาต่อไปนี้อาจแสดงตามการตั้งค่าแคมเปญที่เลือกไว้ล่วงหน้า
  • ต้นทุนต่อการติดตั้งแอปหนึ่งครั้งที่ตั้งไว้
  • ต้นทุนต่อการกระทำหนึ่งครั้งที่ตั้งไว้
  • ผลตอบแทนเป้าหมายจากค่าโฆษณา
 19. คลิกถัดไป
 20. ในหน้า "กลุ่มโฆษณา" ส่วน "เนื้อหาโฆษณา" ให้เพิ่มแนวคิดสําหรับบรรทัดแรกอย่างน้อย 2 แนวคิดและแนวคิดสําหรับคําอธิบายอย่างน้อย 1 แนวคิด (แนะนําให้เพิ่มแต่ละแนวคิดไม่เกิน 5 รายการ) คุณยังสามารถดูรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของชิ้นงานเพื่อช่วยเพิ่มปรับปรุงการใช้ชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย
 21. คุณสามารถเพิ่มชิ้นงานต่อไปนี้ได้สูงสุดอย่างละ 20 รายการ
  • รูปภาพ
  • วิดีโอ
  • HTML5
   • หมายเหตุ: ใน "ตัวเลือกขั้นสูง" คุณจะมีตัวเลือกในการเพิ่ม Deep Link เพื่อส่งผู้ใช้ไปยังหน้าที่กําหนดในแอปหลังจากผู้ใช้ทําการติดตั้ง (Android เท่านั้น) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทชิ้นงานสำหรับ App Campaign
 22. คลิกถัดไป
 23. อ่านรายละเอียดแคมเปญ แล้วป้อนชื่อกลุ่มโฆษณาของคุณ
 24. คลิกเผยแพร่แคมเปญ
  • หมายเหตุ: ระบบอาจเปลี่ยนแปลงชิ้นงานของ App Campaign เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่โฆษณาแสดง เช่น อาจมีการตัดข้อความและครอบตัดรูปภาพหรือวิดีโอให้พอดีกับหน้าจอของผู้ใช้

เคล็ดลับ


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก